INDEPENDENT

Ajutoare financiare pentru persoanele cu handicap: ce valoare au și cum se acordă

14 January 2022
Array

Autor: and

În România, persoanele cu dizabilități beneficiază de dreptul de a primi asistență socială și venituri acordate la cerere sau din oficiu, pe baza actelor ce dovedesc necesitatea. Dizabilitățile de care suferă aceste persoane pot fi fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau asociate și le împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața socială, astfel că au nevoie de măsuri de protecție specifice, care să le susțină, cu scopul incluziunii sociale.

Drepturile persoanelor cu handicap

În funcție de gradul și tipul de handicap, o persoană are dreptul la îngrijire la domiciliu din partea unui asistent personal ale cărei servicii sunt remunerate printr-o indemnizație plătită din bugetul asigurărilor sociale sau acordată ca alternativă la asistentul personal, îngrijire în centre de zi, îngrijire în centre rezidențiale sau printr-o indemnizație de însoțitor.

Astfel, persoanele cu dizabilități au dreptul la ocrotirea sănătății, tratament și recuperare, iar pentru oferirea serviciilor de care acestea au nevoie, responsabilitatea revine administrației publice locale. De asemenea, autoritățile publice competente au obligația să asigure resursele financiare necesare și să ia măsuri specifice pentru ca persoanele cu handicap să aibă acces nemijlocit și neîngrădit la servicii. 

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și celelalte autorități publice centrale și locale au obligația să asigure, potrivit legilor în vigoare, condițiile necesare pentru integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap, având responsabilitatea de a asigura monitorizarea și controlul respectării drepturilor persoanelor cu handicap.

Indemnizatia de handicap

Ce prevede cadrul legislativ

Acordarea sprijinului financiar pentru persoanele cu handicap este reglementată prin Legea 448/2006, modificată prin OUG 60/2017 și următoarele. Legea stabilește măsurile de protecție socială și promovează drepturile persoanelor cu handicap, stabilind valorile indemnizațiilor cuvenite acestora, în funcție de gradul de handicap confirmat prin certificare medicală. 

Conform legii, statul acordă persoanelor cu handicap:  

 • o indemnizația lunară;
 • un buget personal complementar lunar. 

Ambele sume sunt calculate procentual din valoarea indicatorului social de referință (ISR). Acest indicator reprezintă unitatea, exprimată în lei, la nivelul căreia se raportează prestațiile bănești suportate din bugetul asigurărilor sociale. Pe baza acestui indice, se calculează valoarea indemnizațiilor, ajutoarele și alte sume acordate ca suport social celor îndreptățiți, inclusiv persoanelor cu handicap. 

Indicatorul social de referință este menționat ca unitate, în Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor. Începând din 2022, valoarea indicatorului social de referință, care a rămas neschimbat din 2012, se va actualiza din oficiu, în fiecare an la 1 martie, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, așa cum va fi aceasta anunțată de Institutul Național de Statistică. În situația în care rata medie anuală a inflației are valoare negativă, se păstrează ultima valoare a indicatorului social de referință. 

Citește și: Cum creezi un mediu de lucru primitor pentru un nou angajat cu dizabilitati

Cum se calculează ajutoarele financiare ale adulților

Pentru a exista echilibru și echitate în acordarea indemnizațiilor de handicap și a bugetului personal complementar, raportarea se face procentual la unitatea etalon reprezentată de ISR. În 2021, valoarea ISR era stabilită la suma de 500 de lei. Această sumă va fi actualizată la începutul lunii martie 2022, cu rata inflației din 2021.

În ceea ce privește valoarea indemnizației și a bugetului complementar, criteriul de departajare este gradul de handicap stabilit prin expertiză medicală. 

Adultul cu handicap vizual grav primește, pentru plata însoțitorului, o indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Persoanele adulte care prezintă diferite grade de handicap beneficiază de o indemnizație lunară, indiferent de alte venituri, după cum urmează: 

 • 70% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea pentru cei cu handicap grav;
 • 53% din ISR, pentru cei cu handicap accentuat.

În ceea ce privește bugetul personal complementar lunar, indiferent de venituri, sumele acordate sunt următoarele: 

 • 30% din indicatorul social de referință, pentru adultul cu handicap grav;
 • 22% din ISR, pentru cel cu handicap accentuat;
 • 12% din ISR, pentru adultul cu handicap mediu.

Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap, în baza unei măsuri de protecție specială, beneficiază de prestații sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere și întreținere, astfel:

 • 60% din valoarea ISR, în cazul copilului cu handicap grav;
 • 35% din ISR, pentru copilului cu handicap accentuat;
 • 12%, pentru copilului cu handicap mediu. 

O serie de stimulente financiare sunt acordate de administrațiile publice locale, prin decizii ale Consiliilor Locale ale municipiului București. Astfel, există un stimulent acordat de Primăria București, al cărui cuantum este stabilit anual, în funcție de unele criterii specifice. De asemenea, există și beneficii dispuse pe plan local (acordate de alte Consilii Județene), care pot consta în bani, servicii ori facilități specifice acordate diferențiat, în funcție de gradul de handicap. 

Indicator social de referinta

Indemnizații pentru copiii cu handicap

Copiii cu handicap, inclusiv HIV/SIDA, au dreptul la o alocație lunară în cuantum de 427 lei/lună până la vârsta de 18 ani, indiferent de gradul acestuia, la care se adaugă o alocație de hrană pentru cei care au HIV/SIDA și, pentru toți, un buget personal complementar lunar (care variază de la 7 la 20% din valoarea ISR), indiferent de veniturile familiei, în funcție de gradul de handicap.

De asemenea, în actul normativ se mai prevede că părinții copiilor cu handicap grav pot opta între un asistent personal sau primirea unei indemnizații lunare. Dacă optează pentru suma de bani, atunci ei vor primi lunar valoarea salariului net al unui asistent personal debutant cu studii medii, respectiv valoarea netă a unui salariu minim pe economie.

În plus față de aceste sume de bani, părinții copiilor cu handicap pot primi indemnizația de creștere a copilului sau stimulentul de inserție simultan cu alocația copilului, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. 

Concomitent, preșcolarii, elevii și studenții cu handicap, împreună cu asistenții personali și asistenții personali profesioniști, după caz, au dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de forma de învățământ.

Bugetul personal complementar lunar

Acte necesare și modele de cereri

Indemnizația de handicap și alte beneficii asociate acesteia se obțin în urma cererii prealabile, formulate de persoanele îndrituite să le obțină sau de aparținătorii acestora. 

Conform prevederilor Legii 448/2006, plata indemnizaţiei și a altor drepturi se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în gradul de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, și se depun la primăriile în a căror rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap.

Indemnizaţia se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au dus la stabilirea dreptului, conform prevederilor legale în vigoare.

Documentele necesare sunt: 

 • Cerere pentru acordarea indemnizației lunare (descarcă AICI);
 • Hotărâre cu privire la încadrarea copilului sau adultului în gradul grav de handicap (original și copie) sau decizie de pensie/decizie asupra capacității de muncă + anexa în care se specifică gradul de invaliditate (original și copie);
 • Acord pentru primirea indemnizației lunare de la DGASPC (pe numele solicitantului);
 • Actul de identitate al persoanei și, după caz, al reprezentantului legal;
 • Certificatul de naștere al copilului (original și copie);
 • Cuponul de pensie din luna anterioară depunerii cererii (original și copie);
 • Actul de identitate al curatorului/tutorelui, unde este cazul (original și copie);
 • Dispoziția sau sentința civilă de curatelă/tutelă definitivă, unde este cazul (original și copie);
 • Cerere tip (descarcă AICI); 
 • Declarație pe propria răspundere (descarcă AICI).

Unele dintre aceste documente nu mai trebuie depuse fizic de solicitanți. Este vorba despre adeverințele și actele care au fost anterior emise de instituții publice ale statului, fapt care reduce substanțial birocrația. 

Este important de precizat că persoana care primește indemnizațiile sau alte stimulente financiare are obligația de a actualiza periodic datele legate de afecțiunea care provoacă handicapul, de a anunța dacă apar schimbări legate de gradul de handicap și de a participa la programele de reabilitare. Sumele cuvenite se pot modifica, pot fi recalculate, reevaluate și modificate, din oficiu, la cerere sau atunci când există suspiciuni legate de veridicitatea datelor furnizate autorităților competente de beneficiari.

Citește și: Locuri de munca pentru persoanele cu dizabilitati – subcategorie noua si gratuita pe OLX 

Sursa foto: Shutterstock.com

Array

Autor: and
14 January 2022

Ultima editare: 4 February 2022


Cele mai noi anunțuri pentru de pe OLX

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 6 =

Alte articole