INDEPENDENT

Ajutorul de înmormântare – ce valoare are și cum îl obții

4 septembrie 2019

Autor:

Ajutorul de înmormântare poate fi solicitat în cel mult trei ani de la data decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului. Obligația acordării acestui drept nu revine angajatorului, ci instituțiilor statului. Suma este calculată în funcție de salariul mediu brut și este suportată din bugetul asigurărilor sociale de stat. 

Mai jos afli care sunt condițiile în care poți obține ajutorul de deces și care este valoarea acestuia. 

Valoarea ajutorului de înmormântare

Valoarea ajutorului de înmormântare este stabilită, anual, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mică decât salariul mediu brut, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului. Legea 47/2019 prevede un salariu mediu brut de 5.163 de lei. 

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, valoarea ajutorului nu poate fi mai mică de 50% din suma acordată în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului. 

Astfel, cuantumul ajutorul de deces este următorul:

 • 5.163 lei – în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului;
 • 2.582 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Ajutorul de deces este plătit în trei zile lucrătoare de la data solicitării de către:

 • casa teritorială de pensii – dacă e vorba de decesul unui pensionar, al unui asigurat sau al unui membru de familie al acestora;
 • instituția care se ocupă de gestionarea bugetului asigurărilor pentru șomaj – dacă e vorba de decesul unui șomer sau al unui membru de familie al acestuia. 

După efectuarea plății, pe spatele certificatului de deces original este obligatoriu să apară următoarele:

 • mențiunea „ACHITAT”;
 • data;
 • semnătura reprezentantului instituției care a făcut plata;
 • ștampila instituției.

Situații în care se acordă ajutorul de deces

Prevederile legale referitoare la ajutorul de deces se regăsesc în legea pensiilor. Până la 1 septembrie 2021 este valabilă Legea 263/2010. De la această dată încolo va intra în vigoare noua Lege a pensiilor 127/2019. Aceasta din urmă păstrează prevederile privind acordarea ajutorului de înmormântare, numai că valoarea lui va fi diferită, în funcție de salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Ajutorul de deces poate fi solicitat numai după ce s-au făcut cheltuielile cu înmormântarea și se acordă pentru acoperirea acestora. 

Ajutorul de înmormântare poate fi solicitat în cazul decesului:

 • asiguratului;
 • persoanei care în ultimele trei luni anterioare decesului a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii;
 • persoanei care se afla în concediu pentru cresterea copilului, dacă anterior intrării în concediu era asigurată;
 • pensionarului;
 • unui membru de familie – acesta nu este neapărat să fi fost asigurat sau pensionar la data decesului.

În sensul legii, membru de familie înseamnă:

 • soțul sau soția;
 • copiii proprii, adoptați, aflați în plasament familial sau încredințați familiei pentru creștere și educare, care au până în 18 ani sau dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără să aibă mai mult de 26 de ani;
 • copiii, indiferent de vârstă, care sunt în întreținere, dacă au devenit inapți pentru muncă din motive medicale înainte să împlinească 18 ani, respectiv 26 de ani;
 • părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Cine poate solicita ajutorul de deces

Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane. Dacă este vorba despre decesul asiguratului sau al pensionarului, atunci solicitantul poate fi:

 • soțul sau soția;
 • părintele;
 • copilul;
 • tutorele;
 • curatorul;
 • o persoană care dovedește cu documente că a suportat cheltuielile cu înmormântarea și nu există altă cerere din partea celor menționați mai sus.

Dacă e vorba despre decesul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, atunci ajutorul de deces poate fi solicitat de asiguratul sau pensionarul al cărui membru de familie a decedat. 

Cum obții ajutorul de înmormântare

În funcție de situație, pentru a putea obține ajutorul de înmormântare, ai nevoie de următoarele acte: 

 • cererea prin care soliciți ajutorul de înmormântare;
 • actul de identitate;
 • actul care atestă gradul de rudenie cu persoana decedată sau actul care dovedește calitatea de tutore, curator sau mandatar;
 • dovada că ai suportat cheltuielile cu înmormântarea;
 • actul medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale – în cazul în care este vorba despre decesul unui copil inapt pentru muncă și care avea peste 18 ani; prin acest document se atestă cauza care l-a făcut inapt și data la care a apărut aceasta;
 • adeverință care să ateste că, la data decesului, membrul de familie care avea între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii;
 • adeverință de la angajator din care să rezulte faptul că persoana decedată era asigurată, respectiv extras din REVISAL (după caz).

Ajutorul de înmormântare nu este o obligație a angajatorului, ci a instituțiilor statului, care acordă drepturile bănești pe baza unei solicitări, a certificatului de deces și a altor documente justificative. Valoarea acestuia se calculează în funcție de salariul mediu brut stabilit în bugetul asigurărilor sociale de stat. 

Sursa foto: Shutterstock


Autor:
4 septembrie 2019

Ultimele locuri de munca de pe OLX

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

1 + 6 =

Alte articole