INDEPENDENT

Ajutorul de șomaj: cadru legislativ, condiții de eligibilitate, cuantum, acte necesare, obligațiile derivate din obținerea indemnizației de șomaj

2 iulie 2019

Autor: and

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a beneficia de indemnizația de șomaj în România? Cum se calculează indemnizația de șomaj? Care sunt actele normative ce reglementează șomajul și indemnizația de șomaj în țara noastră? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care ne propunem să răspundem în cele ce urmează. 

Ce este șomajul
Cadru legislativ: ce prevede legea șomajului?
Care sunt condițiile de eligibilitate
Care e cuantumul indemnizației
De ce acte ai nevoie
Acte necesare pentru absolvenți
Obligațiile pe care le vei avea după ce primești ajutor de șomaj
Suspendarea șomajului

Ce este șomajul

Potrivit New Palgrave Dictionary of Economics, șomajul reprezintă „procentul de indivizi din forța de muncă ce nu au loc de muncă, dar caută unul”. Definiția șomajului diferă, totuși, de la o țară la alta și, în consecință, și rata raportată a șomajului diferă de la o țară la alta, chiar și în condiții identice ale pieței muncii. În Statele Unite, de exemplu, să citești anunțurile cu oferte de locuri de muncă nu e considerată (așa cum se întâmplă în Canada și Europa) o căutare activă a unui loc de muncă, ci doar atunci când răspunzi unui asemenea anunț. Prin urmare, în Statele Unite, Biroul de Statistică a Muncii pur și simplu nu te va considera șomer în această situație și nu te va include în calculele ratei raportate a șomajului. La noi, în România, lucrurile sunt mult mai clare și reglementate printr-o serie de legi pe care o să le amintim mai jos.

Cadru legislativ: ce prevede legea șomajului?

Șomajul e reglementat prin Legea nr. 76/2002 și mai jos prezentăm principalele prevederi. 

Legea consideră șomere persoanele care nu au un loc de muncă și nu câștigă bani sau veniturile pe care le obțin (din activități autorizate legal) sunt mai mici decât valoarea indicatorului social de referință (ISR), a cărui valoare este,  și în anul 2021, tot de 500 de lei. 

În ce situații poți să ceri acest tip de beneficii? 

Potrivit legii, sunt asigurate obligatoriu pentru indemnizația de șomaj următoarele categorii de persoane (legea mai prevede și că e obligatoriu ca acestea să aibă domiciliul în România):

 • Angajații și persoanele asimilate, cu excepția pensionarilor care lucrează;
 • Funcționarii publici;
 • Membrii ONG-urilor;
 • Alte categorii (ex.: administratorii cu contract de mandat, membrii cooperativelor).

De asemenea, dacă au cel puțin 18 ani împliniți și sunt asigurate în sistemul public de pensii și în sistemul asigurărilor de sănătate, următoarele categorii de persoane (care au, la fel, cu domiciliul în România) se pot asigura voluntar pentru a putea primi indemnizație de șomaj: 

 • Cetățenii români care lucrează în străinătate;
 • Persoanele autorizate să desfășoare activități independente și partenerii acestora, care contribuie la activitatea respectivă;
 • Persoanele supuse sistemului de securitate socială din România și membrii familiei acestora care locuiesc într-o țară U.E. și al căror angajator nu e situat pe teritoriul țării noastre.

Aceste persoane se pot asigura voluntar pentru indemnizația de șomaj prin intermediul unui contract de asigurare pentru șomaj, iar acesta se încheie cu agenția de ocupare a forței de muncă în a cărei zonă de activitate are domiciliul persoana care dorește să fie asigurată. 

Care sunt condițiile de eligibilitate

Pentru a putea beneficia de indemnizația de șomaj în caz de concediere sau în cazul în care compania pentru care lucrezi își încetează activitatea trebuie să îndeplinești următoarele criterii de eligibilitate: 

 • Să ai domiciliul (sau reședința legală) în România;
 • Să nu ai un loc de muncă din motive care nu țin de tine. Aici legea specifică mai multe cazuri, pe care le redăm ad litteram: 
 • Raporturile de muncă sau de serviciu au încetat din motive care nu îți pot fi imputate;
 • Raporturile de muncă sau de serviciu au încetat din motive neimputabile ție, în perioada lor de suspendare;
 • Raportul de muncă în calitate de membru cooperator a încetat din motive care nu îți pot fi imputate;
 • Ai încheiat un contract de asigurare pentru șomaj și nu realizezi venituri, iar dacă realizezi, le ai din activități autorizate legal, iar suma nu depășește 500 de lei;
 • Ți-ai încetat activitatea în urma pensionării pentru invaliditate, ulterior, ți-ai redobândit capacitatea de muncă, dar n-ai mai reușit să te reangajezi;
 • Reintegrarea ta în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai e posibilă la unitatea unde ai fost încadrat anterior (din cauza încetării definitive a activității) sau la unitățile care au preluat patrimoniul acesteia.
 • Să nu ai venituri sau să ai un venit mai mic decât valoarea indicatorului social de referință (ISR) care e în vigoare în momentul respectiv;
 • Să fii apt(ă) de muncă;
 • Vârsta ta să fie cuprinsă între 16 ani și vârsta legală pentru pensionare;
 • Să poți dovedi că îți cauți activ un loc de muncă și că ești disponibil pentru recrutare;
 • Să fii înregistrat la agenția județeană a ocupării forței de muncă în județul sau în sectorul în care locuiești;
 • Să ceri indemnizația de șomaj în maximum 12 luni de la momentul în care au încetat raporturile de muncă, de mandat etc.;
 • Să fi contribuit la sistemul de asigurări de șomaj timp de cel puțin 12 luni din cele 24 care preced momentul solicitării acestei indemnizații (de menționat că această condiție nu se aplică absolvenților instituțiilor de învățământ care au cel puțin 16 ani și care nu au reușit să se angajeze în timp de 60 de zile de la data absolvirii cursurilor instituției de învățământ respective).

De asemenea, legea mai precizează că au dreptul la acest ajutor bănesc: 

 • Cei cărora le-a încetat mandatul pentru care au fost aleși sau numiți (în condițiile în care anterior n-au fost încadrați în câmpul muncii sau dacă reluarea activității lor nu mai e posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului);
 • Cei cărora le-a încetat activitatea desfășurată exclusiv în baza unui alt fel de raport juridic, pentru care s-a datorat contribuția pentru șomaj.
Legea somajului

Care e cuantumul indemnizației

În ceea ce privește cuantumul efectiv al indemnizației, suma va fi acordată lunar, în funcție de stagiul de cotizare, după cum urmează:

 • 75% din valoarea ISR – valabil pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;
 • 75% din valoarea ISR, la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea (asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare) unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare:
  • 3% – valabil pentru persoanele cu un stagiu de minimum 3 ani;
  • 5% – valabil pentru persoanele cu un stagiu de minimum 5 ani;
  • 7% – valabil pentru persoanele cu un stagiu de minimum 10 ani;
  • 10% – valabil pentru persoanele cu un stagiu de minimum 20 de ani.

De menționat este faptul că indemnizația de șomaj poate fi obținută și de absolvenții instituțiilor de învățământ, însă, așa cum aminteam mai sus, doar în cazul în care aceștia nu reușesc să se angajeze în 60 de zile de la absolvire. În această situație nu e necesar să existe un stagiu de cotizare, indemnizația se acordă timp de 6 luni, iar valoarea ei e de 250 de lei, adică jumătate din valoarea ISR).

Ce acte iti trebuie pentru ajutorul de somaj

De ce acte ai nevoie

Lista actelor necesare depinde de la caz la caz. Astfel, dacă vrei să ceri indemnizația de șomaj la una dintre agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă, atunci vei avea nevoie de doar cinci documente, potrivit site-ului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Astfel, va trebui să prezinți: 

 • Cererea-tip;
 • Actul tău de identitate (în original);
 • Actele de studii și de calificare (în original, dar și în copie);
 • Adeverință medicală din care să rezulte că ești clinic sănătos sau apt de muncă, ori că ai eventuale restricții medicale;
 • Actele eliberate de organele financiare teritoriale din care să reiasă că nu realizezi venituri sau că realizezi din activități monitorizate legal, dar suma rezultată în urma acestora nu depășește 500 de lei. 

Cu toate astea, în funcție de situația în care te afli, această listă cu documente pe care trebuie să le prezinți s-ar putea lungi. Poți găsi o listă detaliată pe site-ul ANOFM.

Acte necesare pentru absolvenți

Dacă ești absolvent și vrei să obții indemnizația de șomaj, vei avea nevoie de următoarele acte: 

 • Actul tău de identitate (atât în original, cât și în copie);
 • Actele de studii și de calificare sau o adeverință din care să reiasă data absolvirii (atât în original, cât și în copie);
 • Adeverință medicală din care să rezulte că ești clinic sănătos, apt de muncă sau că ai eventuale restricții medicale;
 • Acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că nu realizezi venituri sau că realizezi din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât ISR al asigurărilor pentru șomaj în vigoare.
Indemnizatia de somaj pentru absolventii de facultate

Obligațiile pe care le vei avea după ce primești ajutor de șomaj

Legea mai prevede și că persoanele care beneficiază de ajutorul de șomaj au și unele obligații legale. Printre altele, șomerii sunt obligați să se prezinte lunar la agențiile de muncă pentru a putea primi sprijin pentru angajare, să caute activ un loc de muncă și să participe la serviciile de stimulare a ocupării și de formare profesională oferite în mod gratuit de autorități. De asemenea, aceștia sunt obligați să notifice AJOFM în cazul în care se modifică una sau mai multe condiții. In plus, dacă la momentul cererii indemnizației de șomaj refuzi un loc de muncă potrivit pregătirii sau studiilor tale sau să iei parte la cursurile de formare profesională oferite gratuit de autorități, atunci nu o vei putea primi. 

Suspendarea șomajului

E bine să mai știi și că șomajul poate fi suspendat în anumite cazuri. Astfel, acesta încetează: 

 • În perioada în care beneficiarul e în armată;
 • Dacă beneficiarul se pensionează pentru invaliditate;
 • Dacă pleacă din România pentru mai puțin de trei luni;
 • Dacă e arestat preventiv;
 • Dacă are o pedeapsă care îl privează de libertate pentru mai puțin de 12 luni.

Link-uri utile 

Link-urile de mai jos îți oferă mai multe informații despre drepturile și obligațiile tale în ceea ce privește indemnizația de șomaj:

Foto: Shutterstock


Autor: and
2 iulie 2019

Ultima editare: 10 martie 2021


Cele mai noi anunțuri pentru de pe OLX

 • Sofer camion c+e

  Angajez sofer camion pentru ruta de curierat intern. Detalii la telefon 07******39

  Suceava Azi 14:10 Necesita deplasari

 • Angajam Vanzator/ Vanzatoare in Mega Mall

  Suntem in cautare de colegi pentru pozitia de Vanzator/Vanzatoare pentru lantul nostru de restaurante de tip fast food din Mega Mall.

  Cerinte:

  - atenție la detalii;

  - atitudine p..

  Bucuresti - Ilfov Azi 14:10 Locatie stabila

 • Gi Group angajeaza montator subansamble

  Gi Group angajeaza montatori subansamble pentru o companie care asambleaza sisteme electrice de siguranta a cladirilor si persoanelor, sisteme de semnalizare a situatiilor de urgenta si sisteme ele..

  Arad Azi 13:10

 • Lucrător Fabrica de piese Germania 3500 €

  Firma serioasa recruteaza muncitori (Bărbați) pentru Germania( zona Stuttgart).

  Avem nevoie de oameni seriosi ,dornici de munca si pe termen lung , in fabrici de Piese Auto si utilaje (..

  Dolj Azi 15:10 Locatie stabila

 • Lucrător Fabrica de piese Germania 3500 €

  Firma serioasa recruteaza muncitori (Bărbați) pentru Germania( zona Stuttgart).

  Avem nevoie de oameni seriosi ,dornici de munca si pe termen lung , in fabrici de Piese Auto si utilaje (..

  Suceava Azi 15:10 Locatie stabila

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

7 + 1 =

Alte articole