Care este rolul sindicatelor: cadru legislativ, roluri și avantaje

Atunci când vine vorba despre drepturile angajaților, cea mai eficientă formă de organizare dovedită de-a lungul timpului este sindicatul. Rolul acestuia este apărarea și promovarea intereselor de natură profesională și socială a angajaților, atât la nivel individual, cât și colectiv. 

Pornind de la ideea că satisfacția în muncă este aflată în legătură directă cu sentimentul de echitate în privința salarizării, activitatea unui sindicat este centrată pe determinarea nevoilor specifice ale angajaților și pe negocierea remunerațiilor și beneficiilor acordate acestora. 

Privite din unghiul patronatului, acțiuni precum manifestațiile și pichetele sindicatelor sunt considerate drept o perturbare a activității de producție, cu risc asupra creșterii economice. Legitimitatea unei organizații sindicale și puterea ei de a purta tratative în interesul angajaților vin din îndeplinirea unor criterii specifice de înființare a acesteia. 

Ce prevede cadrul legislativ
Care este rolul unui sindicat
Ce condiții se aplică pentru constituirea unui sindicat
Care sunt categoriile de persoane care se pot asocia
Ce categorii de persoane nu se pot asocia
În ce constă procedura constituirii unui sindicat
Cum devine un sindicat reprezentativ

Ce prevede cadrul legislativ

Odată ce disponibilitatea de a înființa un sindicat se manifestă voluntar în interiorul unei organizații, salariații acesteia au de partea lor libertatea conferită de dreptul la asociere, garantat de Constituția României, la articolul 40. Reglementarea exactă a activității și a cadrului de funcționare a unei asemenea organizații se regăsesc în Titlul 4 din Codul Muncii.

Acesta detaliază dispozițiile generale ale salarizării și în paragrafele legii nr. 62/2011, cu privire la dialogul social. Sindicatul este definit ca formă de organizare voluntară a angajaților, iar scopul atribuit acestuia de către legiuitor este acela de a apăra drepturile și de a promova interesele profesionale și sociale în relația cu angajatorul. 

Citește și Concediu maternal: cum il obtii, cati bani poti primi lunar si cat timp poti sa stai acasa

Care este rolul unui sindicat

Sindicatul este o formă de organizare cu rol de reprezentare a salariatului în relația cu angajatorul. Prin puterile care îi sunt conferite de lege, sindicatul se ocupă cu promovarea intereselor colective și cu drepturile angajaților, cu referire la toate categoriile de lucrători. Pentru a realiza cu succes protecția angajatului, sindicatul are la dispoziție următoarele căi de acțiune:

 • inițierea negocierilor cu privire la politica de salarizare și la cea de  recrutare, promovare și evaluare a angajaţilor;
 • adresarea oficială către autoritățile publice competente, în vederea propunerilor legislative;
 • înaintarea acțiunilor în justiție, potrivit prevederilor legii;
 • sprijinirea materială a membrilor în exercitarea profesiunii;
 • constituirea de case de ajutor reciproc, în folosul membrilor de sindicat;
 • organizarea activităților de tip științific, cultural artistic sau a cursurilor de pregătire și de calificare profesională;
 • organizarea și sprijinirea asociațiilor și cluburilor sportive, precum și a unităților economico-sociale ale acestora;
 • editarea și tipărirea publicațiilor proprii, pentru popularizarea activității sindicale în rândurile membrilor;
 • constituirea de fonduri proprii sau chiar a unei bănci cu operațiuni în lei și în valută. 

Ce condiții se aplică pentru constituirea unui sindicat

Organizarea unui colectiv de muncitori într-un sindicat este reglementată de lege încă de la prima etapă a procesului. Astfel, la articolul 3, alin. 2 din Legea nr. 62/2011 se stipulează condițiile în care poate avea loc constituirea unui sindicat. Angajații care au pornit acest demers trebuie să țină cont de următoarele prevederi:

 • o înființare de sindicat necesită un număr de cel puțin 15 angajați ai aceleiași unități;
 • salariații minori pot fi membri ai unei organizații sindicale, fără acordul reprezentanților legali, începând cu vârsta de 16 ani;
 • o persoană nu poate fi constrânsă să adere sau nu la sindicat. De asemenea, ea nu poate fi obligată să se retragă sau nu din organizația sindicală la care a aderat;
 • nu este permis ca o persoană să facă parte din mai multe organizații sindicale constituite la același angajator.

Care sunt categoriile de persoane care se pot asocia

În acord cu reglementările legale, printre angajații care au dreptul de a constitui sindicate se numără:

 • salariați încadrați cu contract individual de muncă, indiferent de tipul documentului;
 • membri cooperatori și agricultori încadrați în muncă, potrivit legii nr. 544/2004;
 • funcționari publici cu statut special, aflați sub incidența legii nr. 188/1999, din structurile de specialitate ale Parlamentului, Administrației Prezidențiale, Consiliului Legislativ, serviciilor diplomatice și consulare, autorității vamale sau poliției. 

Ce categorii de persoane nu se pot asocia

Nu toate categoriile profesionale pot adera la o structură sindicală, iar interdicția se aplică persoanelor cu funcții de demnitate publică. Potrivit articolului 4 din Legea nr. 62/2011, acestea sunt:

 • magistrații;
 • personalul militar din Ministerul Apărării Naționale  și Ministerul Afacerilor Interne; 
 • personalul militar din Serviciul Român de Informații, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Informații Externe și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

În ce constă procedura constituirii unui sindicat

În procesul de constituire a unei asemenea forme de asociere, fondatorii sindicatului au de parcurs următoarele etape:

 • înscrierea sindicatului ca persoană juridică;
 • înscrierea organizației în registrul special al sindicatelor;
 • constituirea unui statut și adoptarea acestuia de toți membrii sindicatului;
 • încheierea unui proces verbal de constituire;
 • obținerea unei hotărâri motivate de admitere sau de respingere a constituirii sindicatului.

Cum devine un sindicat reprezentativ

Autoritatea în fața legii a unui sindicat derivă din calitatea sa de partener social cu abilități de reprezentare a membrilor săi, prin procesul de dialog social. Astfel, pentru a putea negocia pentru drepturile tuturor salariaților înscriși în structura sa de organizare și pentru a oferi consultanță împotriva eventualelor abuzuri, un sindicat trebuie să bifeze următoarele criterii:

 • să dețină statutul legal de sindicat;
 • să garanteze membrilor săi independența organizatorică și patrimonială;
 • să aibă în componență cel puțin jumătate plus unu din numărul de membri ai angajaților unității pe lângă care s-a constituit.

Poți afla mai multe informații despre meseria pe care ai ales-o pe OLX.ro, unde vei găsi nu doar articole interesante, ci și joburi pe măsura așteptărilor tale. Îți ținem pumnii la interviu!

Credit foto: Shutterstock

Comentarii (0)
Adauga comentariu