Concediul de maternitate: cum îl obții, câți bani poți primi lunar, cât timp poți să stai acasă și cum se acordă concediul prenatal

Indiferent dacă ai auzit vorbindu-se despre el ca fiind concediu de maternitate sau concediu maternal, dacă ești pe cale să devii mamă, e bine să știi când să-l iei, ca să poți beneficia de indemnizația care ți se cuvine. În cele ce urmează, îți vom povesti în detaliu care sunt drepturile tale ca mamă, astfel încât în perioada de după naștere să fii ferită de griji.

Concediul de maternitate versus concediul de creștere a copilului

Înainte de a analiza pe larg acest subiect, este important să cunoști principalele diferențe dintre concediul de maternitate și cel de creștere a copilului, pentru că, deși cele două sunt adesea confundate, există deosebiri semnificative între ele.

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 158 din 2005, concediul de maternitate e compus din concediul pentru sarcină (cunoscut drept concediu prenatal) și concediul de lăuzie și se acordă pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care femeia beneficiază de indemnizație de maternitate.

În schimb, concediul de creștere a copilului este reglementat de Ordonanța de Urgență nr. 111 din 2010 și prevede faptul că persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară. Efectuarea concediului de creștere a copilului începe după finalizarea concediului de maternitate. 

Click aici pentru a găsi cele mai bune joburi de pe OLX

Cum se obține concediul maternal

Concediul de maternitate și plata acestuia sunt reglementate prin Ordonanța de Urgență nr. 158/2005. Începând cu data de 12 ianuarie 2018, au intrat în vigoare noile norme metodologice care au modificat modul în care sunt calculate indemnizațiile.

Schimbările care au apărut anul acesta se referă la stagiul minim de cotizare și la bazele de calcul pentru contribuțiile sociale obligatorii. Practic, dacă vrei să beneficiezi de acest drept, trebuie să ai un stagiu de cotizare de cel puțin o lună la plata contribuției de concedii și indemnizații, în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu.

Care sunt condițiile pentru a beneficia de concediu maternal

Totodată, pe lângă stagiul de cotizare, trebuie să îndeplinești și următoarele condiții:

 • să ai reședința sau domiciliul în România;
 • să prezinți un certificat medical angajatorului, prin care îl informezi de sarcină (nu există o dată anume la care poți să prezinți acest certificat, însă este necesar pentru aprobarea ulterioară a concediului de maternitate).

La calcularea stagiului de cotizare, sunt luate în considerare, după caz, și:

 • perioadele în care ai beneficiat de concediu medical;
 • perioadele în care ai beneficiat de pensie de invaliditate;
 • studiile absolvite (cursuri de zi în învățământul universitar);
 • concediul și indemnizația pentru creșterea copilului.

În cazul în care nu mai ești asigurată din motive care nu țin de tine (cum ar fi cazul în care angajatorul nu a virat la timp contribuțiile la stat), lucru care trebuie dovedit prin acte oficiale eliberate de angajator, poți beneficia în continuare de concediu de maternitate, cu condiția ca nașterea să aibă loc în cel mult nouă luni de la momentul în care ai pierdut statutul de asigurat.

Cum obții certificatul medical pentru concediul de maternitate

Atât certificatul medical pentru concediul prenatal, cât și cel pentru concediul postnatal se eliberează (pentru cel mult 31 de zile calendaristice) de către medicul de familie sau de către medicul specialist în obstetrică-ginecologie, care monitorizează sarcina și starea viitoarei mame. 

Acest certificat trebuie să ajungă în posesia angajatorului până pe data de 5 a lunii, pentru ca acesta să poată efectua plata pentru luna anterioară.

Pe ce perioadă ți se poate acorda concediul de maternitate

Concediul de maternitate are o durată fixă, de 126 de zile calendaristice, și se împarte în două perioade: concediu prenatal si postnatal. Mai jos, poți citi despre ambele:

 • concediul prenatal (de sarcină) are o durată de 63 de zile și se acordă înainte de nașterea copilului;
 • concediul postnatal (de lăuzie) are o durată de 63 de zile și se acordă imediat după nașterea copilului.

Atenție! Concediul postnatal nu trebuie să fie confundat cu concediul de creștere a copilului, care se poate întinde pe o perioadă de cel mult doi sau trei ani (în cazul copiilor cu handicap).

Opțional, cele două perioade, concediul prenatal și concediul postnatal, pot fi compensate între ele. În acest caz, este necesară permisiunea medicului, iar concediul postnatal nu trebuie să aibă mai puțin de 42 de zile. De altfel, primele 42 de zile ale concediului postnatal sunt obligatorii.

Ai posibilitatea să renunți la concediul prenatal, însă, așa cum am menționat mai sus, nu și la primele 42 de zile ale concediului postnatal.

Concediul prenatal

În cazul în care ai probleme de sănătate care fac sarcina dificilă și ai nevoie de o perioadă mai lungă de repaus decât cea a concediului prenatal, o prelungire a concediului poate fi recomandată de către medic. Acesta trebuie să elibereze un certificat medical care să îți ofere dreptul la concediu medical obișnuit.

Calcul concediu prenatal

Indemnizația de concediu prenatal se calculează înmulțind 85% cu media veniturilor brute din ultimele șase luni. Calculul concediului prenatal se realizează în baza certificatului medical, acesta fiind considerat document justificativ. 

Plata este realizată lunar de către angajator, însă doar pe baza certificatului medical, care trebuie să ajungă la angajator până pe data de 5 a lunii. Odată predat acest certificat, se va plăti indemnizația aferentă lunii anterioare. 

Exemplu de calcul concediu prenatal

Pentru concediul prenatal, se pot acorda până la 63 de zile. Să spunem că persoana în cauză a luat 10 zile de concediu prenatal în luna decembrie 2021 și că, în ultimele șase luni, iunie-noiembrie 2021, a câștigat 5.000 x 6, adică 30.000 de lei. Media zilnică este de 30.000/128 (numărul de zile lucrătoare din ultimele șase luni), adică 234,37 lei. 

Valoarea indemnizației pentru cele 10 zile de concediu prenatal este de 85% * 234,37 * 10 (numărul de zile de concediu prenatal), adică 1.992,12 lei. Pentru această sumă se plătește doar CAS, în valoare de 25%, astfel că indemnizația netă este de 1.992,12 – (25% * 1992,12), adică 1494,09 lei. 

Un alt exemplu constă în luarea a 24 de zile de concediu prenatal în decembrie 2021. Dacă presupunem că salariul persoanei este de 4.000 de lei, câștigul pe ultimele șase luni este de 24.000 de lei. Media zilnică este de 24.000/128, adică 187,5 lei. 

Indemnizația pentru cele 24 de zile se calculează ca 85% * 187,5 * 24, rezultatul fiind de 3.825 lei. Pentru această sumă se plătește CAS de 25%, astfel că indemnizația de concediu prenatal pentru 24 de zile este, în acest caz, de 3.825 – (25% * 3.825), adică 2.868,75 lei. 

De asemenea, dacă primești sporuri, bonusuri sau alte adaosuri la salariul de bază, având caracter temporar sau permanent, se vor lua în calcul pentru indemnizația de șomaj prenatal. 

Totodată, în fiecare lună, pe perioada concediului de maternitate, trebuie să prezinți angajatorului fișa de concediu medical, avizată de medic drept concediu de sarcină și lăuzie (postanal și prenatal). În baza acestei fișe, beneficiezi de indemnizația de maternitate.

Cum se acordă și cum se calculează valoarea indemnizației de maternitate

Plata indemnizației de maternitate este făcută de angajator, în baza certificatului medical eliberat de medic. Trebuie să prezinți acest certificat medical angajatorului cel târziu până pe data de 5 a lunii următoare celei pentru care ți-a fost acordat concediul.

Valoarea indemnizației este egală cu 85% din media veniturilor brute care au fost realizate în ultimele șase luni. De asemenea, vor beneficia de indemnizație și angajatele care au avut un stagiu de cotizare de cel puțin o lună, în ultimele 12 luni înainte de începerea concediului de maternitate.

Angajatorului îi revine sarcina de a calcula valoarea indemnizației. Sunt luate în considerare veniturile raportate la zilele lucrate pentru care s-au plătit contribuțiile de asigurări pentru concedii și indemnizații de sănătate, precum și perioada în care ai beneficiat de indemnizație de șomaj, după caz.

În cazul în care nu ai obținut venituri în ultimele șase luni, se vor lua în considerare, pentru calcul, lunile în care a existat un venit de cel puțin o lună în care s-a plătit contribuția pentru concedii și indemnizații, din ultimele 12 luni înainte de începerea concediului de maternitate.

Ce acte trebuie pentru concediu maternal

Pentru a beneficia de concediu maternal, este recomandat să depui la primărie un dosar care să conțină următoarele documente:

 • Cerere tip;
 • Copie după actele de identitate ale părinților;
 • Certificatul de naștere al copilului;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • Adeverință din care să rezulte că mama a realizat venituri în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului;
 • Cerere de concediu maternal, aprobată de angajator;
 • Alte documente care să confirme îndeplinirea condițiilor de eligibilitate;
 • Extrasul de cont bancar – pentru a putea primi indemnizația în cont. 

Exemple de calcul al concediului de maternitate în funcție de valoarea salariului brut

Indemnizația pentru concediu de maternitate pornește de la salariul brut pe ultimele șase luni și numărul de zile lucrate în acest interval. De exemplu, pentru perioada iunie-noiembrie 2021, avem următoarele date:

 • Iunie – 20 zile lucrătoare;
 • Iulie – 22 zile lucrătoare;
 • August – 22 zile lucrătoare;
 • Septembrie – 22 zile lucrătoare;
 • Octombrie – 21 zile lucrătoare;
 • Noiembrie – 21 zile lucrătoare.

Primul exemplu pornește de la salariul minim brut la nivel de țară, respectiv 2.300 de lei. În acest caz, baza de calcul este de 6 x 2.300 de lei, respectiv 13.800 de lei. Media zilnică este de 13.800/128 (numărul de zile lucrate în ultimele șase luni), respectiv 107,81 lei. 

Pentru a calcula valoarea indemnizației pentru luna decembrie 2021, se aplică următoarea formulă: 107.81 x 22 (numărul de zile de muncă în decembrie 2021) x 85% și rezultă suma de 2016,04 lei. Întrucât în ceea ce privește contribuția pentru concediul de maternitate se plătește doar CAS, acesta se va calcula drept 25% * 2.300 de lei (valoarea salariului brut) și rezultă 575 de lei. Valoarea netă a indemnizației de maternitate este de 2016,04 – 575, adică 1441,04 lei. 

În cazul unui salariu de 3544 de lei, salariul mediu brut la nivel național (bazat pe datele din septembrie 2021, cele mai recente eliberate de INS), formulele rămân aceleași, însă sumele se schimbă.

Astfel, baza de calcul devine 6 x 3.544, adică 21.264 lei. Media zilnică devine 21.264/128, adică 166,125 lei. Indemnizația de maternitate brută pentru luna decembrie 2021 se calculează prin înmulțirea mediei zilnice de 166,125 lei cu numărul de zile lucrătoare din decembrie, respectiv 22 de zile și cu 85%. Rezultatul este de 3.106,53 de lei, valoarea indemnizației brute de maternitate. Pentru a calcula valoarea indemnizației nete, va fi nevoie de următorul calcul: 3.544 – (25% * 3.544). Valoarea netă a indemnizației de maternitate este de 2.658 de lei. 

Excepții cu privire la acordarea indemnizației în situații speciale

În cazul nefericit în care, până la achitarea indemnizației, salariata a decedat, suma pentru luna în curs care nu a fost virată în contul acesteia va reveni, după caz, soțului supraviețuitor, părinților, celorlalți copii, respectiv persoanei care poate dovedi că a avut grijă de salariată până la data decesului.

Care sunt drepturile tale pe perioada concediului de maternitate

Dacă te temi că, luând mai multe zile de concediu pe perioada sarcinii, îți pui în pericol siguranța locului de muncă, trebuie să știi că aceasta este doar o frică neîntemeiată, deoarece concediul de maternitate îți garantează niște extra drepturi:

 • Nu poți fi concediată și poți să revii la locul de muncă. Această interdicție de concediere este valabilă și în cazul în care angajatorul a aflat de sarcină înainte să ia decizia de concediere, chiar dacă salariata încă nu se află în concediul de maternitate. Excepție fac companiile care se află în faliment sau dizolvare.
 • Nu poți fi expusă riscurilor care îți pot afecta sarcina și starea de sănătate. Acest drept este reglementat prin Ordonanța de Urgență nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă.
 • Poți cere concediu de risc maternal. Trebuie să declari în scris angajatorului starea de graviditate, iar în cazul în care nu poate să îți asigure condiții de protecție, precum un program de lucru scurt sau condiții speciale de lucru, poți cere concediu de risc maternal, care se acordă și în funcție de recomandările medicului.

Concediul de risc maternal

E important de menționat că poți cere concediu de risc maternal și în următoarele două situații:

 • atunci când revii la muncă imediat după concediul postnatal obligatoriu (42 de zile) și nu după cele 63 de zile la care ai dreptul în mod legal, cu condiția să prezinți angajatorului un certificat medical emis de medicul de familie cu privire la faptul că poți să îți reiei munca în condiții de siguranță și că nu îți pui sănătatea în pericol;
 • dacă, după ce ai revenit la muncă după terminarea concediului postnatal, continui alăptarea copilului; și în această situație, trebuie să prezinți un certificat medical angajatorului și să anunți în scris care este începutul și sfârșitul perioadei de alăptare. Trebuie să ții cont că poți cere concediu de risc maternal pentru alăptare doar dacă nu ai solicitat indemnizație și concediu pentru creșterea copilului.

Concediul de risc maternal este acordat la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist. Perioada concediului nu trebuie să depășească 120 de zile și poate fi acordat în întregime sau fracționat (până în a 63-a zi înainte de data estimată a nașterii copilului, respectiv înaintea datei intrării în concediul de maternitate), în baza unui certificat medical, însă nu poate fi cumulat cu alte concedii. Pe lângă certificatul medical, trebuie să prezinți și certificatul de naștere al copilului.

Cine plătește concediul de risc maternal

Pentru concediul de risc maternal, nu este necesar stagiul de cotizare. Mai mult, angajatorul este obligat să plătească indemnizația, iar ulterior, va solicita restituirea din bugetul FNUASS (Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate).

Calculator concediu risc maternal

Pe perioada concediului de risc maternal, ai dreptul la o indemnizație de risc maternal, plătită de angajator. Valoarea indemnizației este de 75% din venitul brut obținut în ultimele șase luni din cele 12 luni în care a existat stagiu de cotizare, în limita a 12 salarii minime brute pe țară, în baza cărora se calculează contribuția asiguratorie pentru muncă. Indemnizația este plătită lunar.

Exemplu de calcul concediu risc maternal

Indemnizația de risc maternal se calculează prin următoarea formulă: 75% * media zilnică a bazei de calcul * număr de zile de concediu medical. 

Pentru un salariu de 2.300 de lei, salariul minim brut pe țară, media bazei de calcul este de (2.300 x 6)/128 (numărul de zile lucrătoare din perioada iunie-noiembrie 2021), adică 107,81 lei. Presupunând că se acordă 7 zile pentru concediul de risc maternal, indemnizația de risc maternal se va calcula astfel: (75% * 107,81) * 7, adică 566 lei. Pentru această sumă se percepe CAS în valoare de 25%, astfel că suma netă primită este de 566 – (25% * 566), adică 424,5 lei. 

În cazul unui salariu de 3.544 de lei, salariul mediu brut la nivel național, media bazei de calcul este de (3.544 x 6) / 128, adică 166,12 lei. În cazul în care gravida solicită 4 zile de concediu de risc maternal, indemnizația de risc maternal va fi de (75% * 166,12) * 4, adică 498,36 lei. După plata CAS, indemnizația netă va avea valoarea de 498,36 – (25% * 498,36), adică 373,77 lei. 

Pașii pentru obținerea concediului de risc maternal

Pentru a beneficia de concediu de risc maternal, este necesară urmarea pașilor de mai jos:

 • Informarea angajatorul cu privire la sarcină – potrivit legii, gravida trebuie să informeze în scris angajatorul și să atașeze o adeverință eliberată de medicul de familie sau de către ginecolog;
 • Eliberarea unui raport de evaluare a maternității – departamentul de resurse umane trebuie să îți trimită un raport de evaluare privind maternitatea la locul de muncă. În raport sunt trecute următoarele informații: condițiile de muncă, timpul și locul de muncă, dacă ești expusă la substanțe chimice sau agenți biologici, dacă depui efort fizic excesiv etc. Totodată, departamentul evaluează riscul ca locul de muncă să pună în pericol evoluția sarcinii;
 • Luarea unor măsuri pentru a reduce riscul (dacă există) – conform legii, angajatorul are 15 zile la dispoziție să ia măsurile instituite de medicul de medicina muncii, pentru a îmbunătăți condițiile de muncă. Alternativ, gravida poate fi repartizată pe un alt post;
 • Acordarea de concediu de risc maternal – în cazul în care angajatorul nu poate face modificările necesare creării unui mediu sigur pentru evoluția sarcinii, ai dreptul de a solicita acordarea concediului de risc maternal;
 • Obținerea certificatului de risc maternal – acesta poate fi obținut de la medicul de familie sau de la ginecolog. Documentul recomandă protejarea gravidei și a fătului de situații care pot provoca efort fizic, stres sau expunerea la anumite substanțe toxice;
 • Primirea avizului pentru certificatul de risc maternal – după eliberarea certificatului de risc maternal, acesta trebuie aprobat de către medicul de medicină a muncii. Ca regulă generală, concediul de risc maternal se acordă pe o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice și poate avea o durată de maximum 120 de zile calendaristice. Acestea pot fi solicitate fracționat sau integral. 

Venituri suplimentare concediu creștere copil

În general, unei persoane care primește indemnizație de creștere a copilului și care, în același timp, obține venituri suplimentare, i se poate suspenda acest drept, însă există câteva excepții de la regulă:

 • Dacă mama primește sume de bani conform contractului individual de muncă sau contractul colectiv de muncă, însă pe baza unor activități întreprinse anterior;
 • Dacă mama are funcția de consilier local sau județean și primește o indemnizație pentru această activitate;
 • Dacă mama aflată în concediu de creștere a copilului obține venituri impozabile de cinci ori mai mici decât valoarea minimă a indemnizației de 6.250 de lei.

Întrebări frecvente despre concediul de maternitate

Și cum subiectul concediului de maternitate suscită în continuare foarte multe întrebări, le-am adunat în rândurile de mai jos pe cele întâlnite cel mai des.

Mai pot beneficia de concediul de maternitate dacă am rămas fără serviciu cu puțin timp înainte de a intra în concediu?

Da. Articolul 23 din Ordonanța de Urgență 158 din 2005 prevede, la alineatul 2, faptul că de acest drept „beneficiază și femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calității de asigurat. Faptul că pierderea calității de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedește cu acte oficiale eliberate de către angajatori sau asimilații acestora, iar indemnizația se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenție.”

Ce pot face dacă am probleme de sănătate în timpul sarcinii și am nevoie de mai multe zile de concediu?

În acest caz, medical specialist îți poate elibera un certificat pentru concediu medical. De asemenea, dacă ai o sarcină cu risc, medicul specialist poate să-ți ofere fie un certificat pentru concediu medical de risc maternal, fie un certifical medical pentru concediu medical simplu. 

Cum se calculează indemnizația de maternitate dacă rămân însărcinată și mă pregătesc să intru în concediu în timpul șomajului tehnic?

Perioada de șomaj și venitul obținut în această etapă sunt avute în vedere, la calcularea indemnizației de maternitate. Indemnizația reprezintă 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni în care ai plătit asigurări sociale și de sănătate. 

Pot fi concediată în timpul concediului de maternitate?

Nu. Conform Articolului 60 din Codul Muncii, „(1) Concedierea salariaților nu poate fi dispusă: c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere”. Astfel, dacă ai înștiințat angajatorul că ești însărcinată, acesta nu are dreptul legal de a te concedia. În cazul în care ești angajată în baza unui contract de muncă pe perioadă determinată, acesta va înceta la data stabilită, iar obligația plății concediului de maternitate va reveni Casei de Asigurări de Sănătate.

Există o sumă maximă pe care o pot lua ca plată a concediului de maternitate?

Nu, plafonarea se aplică doar în cazul indemnizației pentru creșterea copilului, care nu poate depăși 8 500 de lei. În ceea ce privește plata concediului de maternitate, valoarea acesteia reprezintă 85% din media salariilor brute din ultimele 6 luni în care au fost plătite contribuții la stat pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale.

Cum se împart cele 126 de zile de concediu de maternitate?

Concediul de maternitate este format din concediu de sarcină (concediu prenatal) și concediu de lăuzie (concediu postnatal). Concediul de sarcină poate fi acordat pe o perioadă de 63 de zile înainte de momentul nașterii, iar cel de lăuzie se poate acorda pentru 63 de zile după momentul nașterii. Cu acordul medicului, poți compensa aceste zile între ele, doar dacă se respectă condiția ca în concediul postnatal să rămână cel puțin 42 de zile.  

Cine plătește concediul prenatal?

Indemnizația de concediu prenatal este suportată în mod integral din bugetul FNUASS, iar calcularea indemnizației se realizează pe baza certificatului medical, eliberat de medicul de familie sau de către medicul specialist. 

Angajata este obligată să prezinte la timp certificatul medical, însă nu mai târziu de data de 5 a lunii următoare celei pentru care se acordă concediul prenatal. 

Conform Codului Fiscal, indemnizația aferentă concediului prenatal nu se impozitează. Din sumă se reține doar CAS-ul.

La câte săptămâni se intră în prenatal?

Concediul de maternitate are maximum 126 de zile disponibile. Dintre acestea, 42 sunt rezervate exclusiv pentru concediul de lăuzie. 

Restul de zile rămase reprezintă concediul prenatal, care poate fi luat după a 28-a săptămână de sarcină, aproximativ luna a șaptea. 

Ce se întâmplă dacă rămân însărcinată în timpul concediului de creștere a copilului?

Dacă mama rămâne însărcinată în timpul concediului de creștere a copilului, primul concediu de creștere a copilului se prelungește până ce al doilea copil împlinește vârsta de doi ani.

În acest sens, există OUG nr. 148/2005, care spune: „dacă o persoană beneficiară a indemnizației lunare de creștere a copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, naște în această perioadă unul sau mai mulți copii, concediul pentru creșterea copilului se prelungește corespunzător până la încheierea duratei de acordare pentru cel din urmă copil”. 

De asemenea, în situația de mai sus, se acordă o singură indemnizație de creștere a copilului. Pentru intrarea în legalitate, mama trebuie să facă o cerere către angajator, în care să solicite prelungirea suspendării contractului individual de muncă. La această cerere, trebuie anexată o copie după certificatul de naștere. 

Ulterior, este necesar ca mama să completeze dosarul pentru primărie, care trebuie să conțină și certificatul de naștere al copilului. 

Din șomaj se poate intra în prenatal?

Se poate intra din șomaj direct în concediu de maternitate, pre și postnatal, apoi în concediu pentru creșterea copilului, doi ani, respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap.

Valoarea indemnizației pentru concediul prenatal este de 85% din baza de calcul, însă nu poate fi mai mică decât valoarea coeficientului social de referință înmulțit cu 2,5. Totodată, cuantumul maxim este 85% din 12 salarii minime brute pe țară. 

Dacă ai ajuns până aici cu cititul, cel mai probabil, te-ar putea interesa și Concediul paternal.

Sursa foto: Shutterstock

concediu maternalconditiidrepturiduratamedic de familie
Comentarii (0)
Adauga comentariu