Contractul de comodat – ce este, când poate fi încheiat și ce obligații au părțile implicate

Contractul de comodat reprezintă o modalitate prin care o persoană poate să ofere spre folosință diferite bunuri, în mod gratuit, cu obligația ca cealaltă persoană să restituie bunurile respective la data scadentă. Află în cele ce urmează tot ce trebuie să știi despre ce clauze conține și ce rol are contractul de comodat, dar și care sunt obligațiile părților.

Ce este contractul de comodat – aspecte legale
Tipuri și obiectul contractului de comodat
Ce condiții trebuie să îndeplinească un contract de comodat
Acte necesare pentru a încheia un contract de comodat
Ce obligații au părțile implicate (comodant și comodatar)

Ce este contractul de comodat – aspecte legale

Contractul de comodat este reglementat de art. 2146 din Noul Cod Civil ca fiind un tip de contract de împrumut, cunoscut sub denumirea de împrumut de folosință. Conform legislației, contractul de comodat reprezintă o formă de împrumut, cu titlu gratuit, prin care partea numită comodant transferă spre folosință un bun altei părți, numite comodatar. Cu alte cuvinte, comodatarul poate folosi în mod gratuit bunurile transferate de către comodant prin întocmirea contractului de împrumut, fie că e vorba de un autoturism sau de folosirea unei locuințe ca sediu social.

Totodată, un contract de comodat trebuie să respecte următoarele caracteristici:

 • Este gratuit deoarece comodatarul nu este obligat să plătească contravaloarea bunului pe care îl folosește. Totuși, există și excepții, în cazul în care părțile au căzut de comun acord la semnarea contractului. Astfel, contravaloarea achitată se referă la clauza care prevede ca bunul să fie restituit în aceeași stare în care a fost predat.
 • Este unilateral deoarece, odată încheiat, creează obligații pentru comodatar.
 • Este real deoarece este încheiat prin acord de voință și este predat bunul care urmează să fie folosit de către comodatar.

Citește și Contractul individual de munca – ce trebuie sa stii despre el, de cate tipuri e, ce trebuie sa contina

Tipuri și obiectul contractului de comodat

Prin încheierea unui contract de comodat pot fi date spre folosință mai multe tipuri de bunuri. Acestea reprezintă, de altfel, obiectul acestui contract. În funcție de bunuri, tipurile de contracte de comodat pot fi:

 • Bunuri mobile (exemple: electrocasnice, obiecte de mobilier etc.) – găsești aici un model de contract de comodat pentru bunuri mobile;
 • Bunuri imobile (exemple: apartamente, vile etc.) – găsești aici un model de contract de comodat pentru bunuri imobile;
 • Autoturisme (care intră în categoria bunurilor mobile) – găsești aici un model de contract de comodat pentru autoturism.

În plus, bunurile mai pot fi clasificate și ca fiind nefungibile, care nu pot fi înlocuite cu alte bunuri cu scopul de a executa o obligație, iar aici ne putem referi la case sau terenuri. O altă categorie de bunuri sunt cele fungibile, care pot fi înlocuite cu alte bunuri, fără ca prin aceasta să se consume substanța lor sau să fie înstrăinate, precum obiectele de mobilier.

Ce condiții trebuie să îndeplinească un contract de comodat

Conform legislației, un contract de comodat este considerat valid numai dacă îndeplinește următoarele condiții:

 • Este predat spre folosință bunul care face obiectul contractului;
 • Părțile implicate (comodant și comodatar) au capacitatea să întocmească acte de administrare în momentul în care încheie contractul;
 • Ambele părți trebuie să cadă de comun acord asupra termenilor prevăzuți în contract deoarece în acest mod este realizat acordul de voință, una dintre principalele caracteristici ale contractului de comodat.

Ce este important de menționat referitor la contractul de comodat este faptul că un comodant nu trebuie să fie în mod obligatoriu proprietar al bunului, tocmai pentru că este transferat prin contract doar dreptul de folosință, nu cel de proprietate.

Odată încheiat, contractul de comodat nu trebuie să fie înregistrat la notariat sau la organele fiscale. Acest lucru înseamnă că ambele părți implicate trebuie să aibă grijă ca toate condițiile prevăzute în contract să fie respectate, respectiv că bunul împrumutat trebuie să fie înapoiat comodantului la data la care expiră contractul.

Când încetează contractul de comodat

Contractul de comodat încetează, de regulă, atunci când expiră termenul contractual și la restituirea bunului împrumutat. De asemenea, contractul de comodat mai poate înceta și înainte de termen dacă a solicitat comodantul acest lucru, însă și dacă nu au fost îndeplinite condițiile din contract, ori la moartea comodatarului.

Citește și Surse de venit pe care le poti avea fara obligativitatea unui contract de munca: drepturi de autor, PFA si SRL

Acte necesare pentru a încheia un contract de comodat

Actele necesare la încheierea contractului de comodat diferă în funcție de bunurile care sunt date spre folosință.

Pentru bunurile mobile sau imobile sunt necesare următoarele acte:

 • Actul de identitate (comodant și comodatar);
 • Actul de proprietate;
 • Actele de funcționare, pentru persoanele juridice.

În cazul în care este dat spre folosință un autovehicul sunt necesare următoarele acte:

 • Actul de identitate (comodant și comodatar);
 • Talonul și cartea de identitate a mașinii;
 • Certificat fiscal eliberat de DITL (Direcția de Impozite și Taxe Locale);
 • Pentru persoane juridice: act constitutiv, hotărâre AGA (Adunarea Generală a Acționarilor);
 • Opțional, acordul firmei de leasing, în cazul în care comodantul deține autoturismul prin contract de leasing.

Citește și Contractul de ucenicie: ce este si ce avantaje are

Ce obligații au părțile implicate (comodant și comodatar)

Spuneam mai sus că nu este necesar ca un contract de comodat să fie înregistrat la notariat sau la organele fiscale, iar părțile implicate trebuie să se asigure că sunt respectate toate condițiile din contract. Astfel, există câteva obligații ce îi revin atât comodatarul, cât și comodantul, care trebuie respectate.

Care sunt obligațiile comodatarului

Pentru început, iată ce obligații are comodatarul, mai exact, persoana care primește bunul spre folosire:

 • Să folosească bunul în conformitate cu destinația sa și să îl returneze la data scadentă;
 • Să aibă grijă de bunul împrumutat și să îl conserve;
 • Să repare bunul împrumutat în cazul în care este avariat din vina sa.

De reținut este faptul că, așa cum arată art. 2149 din Noul Cod Civil, comodatarul nu răspunde pentru pierderea sau deteriorarea bunului folosit, atât timp cât îl folosește în conformitate cu destinația sa. În cazul în care comodatarul folosește bunul cu altă destinație, atunci devine răspunzător pentru pierderea sau deteriorarea acestuia sau dacă nu îl returnează la data scadentă. În toate aceste situații comodatarul poate răspunde juridic.

De asemenea, comodatarul este cel care suportă cheltuielile pe care trebuie să le facă pentru folosirea bunului împrumutat. Totuși, comodatarul poate cere restituirea cheltuielilor pentru diferite lucrări asupra bunului dacă aceste lucrări nu au putut fi prevăzute când a fost încheiat contractul, în cazul în care comodantul nu s-a opus efectuării lucrărilor sau dacă nu a fost înștiințat la timp deoarece lucrările erau urgente. În cazul în care bunul împrumutat este pierdut din cauza unor forțe majore, comodatarul este răspunzător de acesta dacă a refuzat salvarea lui. 

Dacă există mai mulți comodatari (pluralitate de comodatari), așa cum arată art. 2154, toate persoanele sunt răspunzătoare solidar față de comodant. Totodată, comodatarul nu are voie să împrumute bunul unui terț decât cu acordul comodantului.

Care sunt obligațiile comodantului

În ceea ce privește obligațiile comodantului, acesta trebuie să restituie cheltuielile pentru lucrări asupra bunului, în cazul în care comodatarul cere acest lucru, în condițiile menționate mai sus. De asemenea, comodantul este obligat, conform art. 2152, să suporte despăgubiri în cazul în care nu i-a adus la cunoștință comodatarului vicii ascunse ale bunului atunci când a fost încheiat contractul.

În concluzie, contractul de comodat oferă posibilitatea ca beneficiarul să folosească în mod gratuit diferite bunuri, fie că e vorba de o mașină, locuință și nu numai, cu condiția de a le înapoia odată cu încetarea contractului. Chiar dacă nu  este necesar ca acest tip de contract să fie înregistrat la notariat, ambele părți implicate trebuie să își respecte obligațiile și să se asigure că nu sunt încălcate condițiile din contractul de comodat.

Sursă foto: Shutterstock

Comentarii (0)
Adauga comentariu