Încadrarea în muncă a minorilor: când și cum se poate face și care sunt condițiile

Conform normelor europene, legislația din România impune condiții stricte pentru angajarea minorilor în muncă. Acest lucru este permis și, uneori, chiar încurajat, fiind considerat un beneficiu atât pentru adolescenți, cât și pentru piața muncii. 

Reglementările din Codul Muncii, o serie de prevederi ale Guvernului, care se referă la situații ce privesc exclusiv angajarea minorilor, precum și dispozițiile Consiliului Europei, prin Directiva 94/33/CE, privind protecția tinerilor la locul de muncă alcătuiesc cadrul legal obligatoriu referitor la munca persoanelor care nu au împlinit 18 ani. 

Dispozițiile generale comune și obligatorii în Uniunea Europeană, inclusiv România, care privesc încadrarea în muncă a minorilor, sunt: 

 • vârsta minimă de la care poate fi angajat minorul este de 16 ani;
 • este permisă angajarea adolescenților cu vârsta de minim 15 ani, dar numai cu acordul părinților sau al tutorelui legal, conform articolului 49 din Constituția României; 
 • încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de sub 15 ani este interzisă;
 • retragerea acordului părinților sau al reprezentanților legali în cazul minorilor de 15 ani, până la împlinirea vârstei de 16 ani, are ca urmare încetarea de drept a contractului;
 • minorii care au împlinit 16 ani nu au nevoie de acordul părinților sau al tutorelui; 
 • adolescenții sunt încadrați în baza unui contract de muncă individual;
 • durata zilei de lucru este de maximum șase ore şi de cel mult 30 de ore pe săptămână; 
 • minorii nu pot face munci periculoase, improprii vârstei sau abilităților lor fizice, nu pot munci noaptea;
 • salariul trebuie să fie cel puțin cel minim pe economie, în condițiile a maximum 30 de ore de muncă pe săptămână. 

👉 Ofertele noastre acoperă peste 20 de industrii și categorii: IT, Media, Marketing, PR, Call Center. Descoperă toate ofertele AICI

Protecție specială pentru angajații minori

Cu scopul asigurării protecției, prevenirii exploatării prin muncă, luându-se în calcul vulnerabilitățile, dar și pentru că angajații minori sunt considerați o categorie expusă la riscuri, măsurile în privința securității și sănătății lor sunt speciale. Pe lângă prevederile cadru, general valabile, se adaugă alte dispoziții care au ca scop protecția suplimentară a angajaților minori. 

Nerespectarea dispozitiilor legale sau încadrarea în muncă a unui minor, cu nerespectarea tuturor condițiilor legale în ceea ce privește vârsta, acordul parental sau folosirea adolescenților pentru munci care încalcă prevederile referitoare la regimul de muncă special permis minorilor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă între 1.500 și 3.000 de lei. Dacă minorii muncesc noaptea, adică între orele 22:00 și 6:00, angajatorul poate primi amenzi între 1.500 și 3.000 de lei.

În cazurile în care sănătatea sau integritatea fizică și psihică a minorului este pusă în pericol de către angajator, responsabilitatea penală a acestuia se încadrează la infracțiunile comise împotriva minorului, așa cum sunt ele prevăzute în Codul Penal. 

Se interzice și este considerată infracțiune dacă munca prestată de un adolescent cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani afectează frecvența școlară sau limitează accesul la educație și dreptul de a beneficia de instruire teoretică. 

Minorii nu pot efectua decât munci ușoare, prin aceasta înțelegând toate muncile care, prin natura sarcinilor pe care le presupun și a condițiilor specifice în care acestea sunt efectuate, nu pot aduce atingere securității, sănătății fizice sau psihice sau dezvoltării copiilor. 

Prevederile din Codul Muncii trebuie coroborate cu cele din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, potrivit căreia copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării şi nu poate fi constrâns la o muncă, înaintea vârstei de 18 ani, iar dacă muncește după vârsta de 15 ani și înainte de a împlini 18 ani, nu poate face munci care prezintă un risc potenţial sau care sunt susceptibile să îi compromită educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale. 

Dispozițiile legale mai stabilesc următoarele:

 • adolescenții nu pot presta muncă suplimentară; 
 • minorii cu vârsta mai mică de 18 ani nu pot efectua muncă de noapte; 
 • au dreptul să beneficieze de o pauză de masă de cel puțin 30 de minute, dacă durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de patru ore și jumătate, iar pauza este considerată timp de muncă;
 • între două zile de muncă, tinerii între 16 și 18 ani trebuie să beneficieze de o perioadă minimă de repaus de 12 ore consecutive, iar cei între 15 și 16 ani, de minimum 14 ore consecutive; 
 • minorii beneficiază de o perioadă de repaus săptămânal de două zile consecutive;
 • concediul de odihna se acordă după șase luni de activitate neîntreruptă a minorului, iar perioada legală se suplimentează cu cel puțin trei zile lucrătoare.

Condiții speciale pentru minorii cu vârsta mai mică de 15 ani

Sunt situații în care copiii cu vârsta mai mică de 15 ani au dreptul să primească o remunerație pentru activitatea prestată. Cadrul legal este stabilit prin Hotărârea de Guvern 75/2015, ce restrânge domeniile permise doar la cele culturale, artistice, sportive, publicitare și de modeling. Plata se face în baza unui contract care se încheie cu părinții sau cu reprezentanții legali ai minorului și trebuie să se respecte toate dispozițiile specifice pentru prestarea unor activități, așa cum sunt prevăzute în Codul Civil.

Copiii mai mici de 15 ani pot să primească bani exclusiv pentru următoarele activități: 

 • actor, figurant, cântăreț, muzician, dansator, acrobat la manifestări cu caracter cultural, educativ sau artistic, în teatru, operă, balet, circ, concursuri de dans, de muzică sau interpretare, dar și orice alte concursuri sau activități de scenă și pentru filme artistice, filmări, înregistrări sau emisiuni în direct pentru radio și televiziune, cu sau fără scopuri publicitare;
 • model la sedințe foto, cu sau fără scopuri publicitare;
 • figurant sau model la prezentări de modă;
 • sportiv profesionist în sportul de performanță. 

Ucenicia

Ucenic poate fi oricine are cel puțin 16 ani și își dorește să învețe prin muncă, obținând, la final, o calificare. Angajator poate fi orice persoană fizică sau juridică ce are dreptul să angajeze forță de muncă pe baza unui contract de muncă. 

Pentru fiecare ucenic angajat, cu contract de ucenicie, conform prevederilor legale, angajatorii pot cere de la stat, pe tot parcursul contractului, câte 2.250 de lei lunar. Pentru aceasta, angajatorii trebuie să le înregistreze contractele la autorități și să depună anumite documente în fiecare lună. Banii se acordă pe toată perioada derulării contractului de ucenicie, respectiv cel puțin 12 luni, dacă este vorba despre nivelul 2 de calificare, 24 de luni pentru nivelul 3 sau 36 de luni pentru nivelul 4 de calificare (pentru nivelul 1 nu mai este cazul, pentru moment).

Contractul de ucenicie trebuie să respecte cea mai mare parte a prevederilor legale referitoare la angajarea minorilor, cu excepția timpului de lucru, care poate să fie de maximum opt ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână. 

Ucenicul trebuie să primească cel puțin minimul salariului minim pe economie. Întreruperea contractului de ucenicie poate fi făcută de angajator, fără preaviz, caz în care acesta trebuie să restituie integral sumele primite, inclusiv dobânda. 

Încadrarea în muncă a minorilor este utilă tuturor. Se consideră că munca înainte de majorat poate contribui la formarea socio-profesională a tinerilor. Pe de altă parte, aceștia trebuie protejați, iar orice activitate care poate să fie primejdioasă ori nocivă trebuie să le fie interzisă, chiar dacă există interes și disponibilitate sau competență fizică din partea tinerilor. 

👉 Dacă ești în căutarea unui loc de muncă, OLX te ajută să îl găsești pe cel potrivit pentru tine. Descoperă aici sute de joburi la care poți aplica simplu și rapid, astfel încât din candidat, să devii proaspăt angajat.

Comentarii (0)
Adauga comentariu