Patronatele: ce sunt, cum se constituie și cum se organizează

În mediul de business actual, anumite societăți mici reușesc cu greu să fie competitive pe piață, în special atunci când concurența lor este formată din organizații mult mai puternice, în fața cărora nu se pot afirma. 

Pentru că vocea micilor antreprenori rămâne, de multe ori, neauzită, o metodă foarte bună prin care aceștia își pot proteja interesele și prin care pot colabora mai ușor cu autoritățile, pentru a le fi rezolvate problemele, este asocierea cu alți antreprenori din același sector de activitate, în cadrul unui patronat. 

În cele ce urmează, vom vorbi despre această formă de organizare și vom prezenta drepturile și obligațiile unei organizații patronale. 

Ce sunt patronatele 

Patronatele sunt organizații formate prin asocierea liberă dintre mai mulți operatori ai unui sector de activitate, care pot fi înființate atât la nivel teritorial, cât și național. Acestea sunt autonome, nu au caracter politic și funcționează pe baza propriilor regulamente și statute. Pentru ajutor cu înființarea unui patronat, se poate apela la un serviciu de consultanta

Scopul înființării unui patronat este acela de protejare și promovare a intereselor și drepturilor comune ale membrilor, prevăzute de legile în vigoare. Informații despre modul de funcționare și despre înființarea asociațiilor patronale sunt prevăzute în Legea Dialogului Social, în care sunt menționate toate normele ce trebuie respectate atunci când se decide înființarea unei astfel de forme asociative, astfel încât să se respecte legalitatea. 

Articolul 55 din Legea Dialogului Social prevede că angajatorii au posibilitatea de a se grupa în federații și confederații. Atunci când cel puțin două organizații patronale decid să se asocieze, acestea vor forma o federație patronală, iar atunci când minim două federații patronale se asociază, se va forma o confederație patronală. De asemenea, organizațiile patronale au dreptul de a se afilia și la alte federații patronale internaționale, în funcție de statutul acestora. 

Cum se organizează un patronat

Cu toate că patronatele se înființează prin asociere liberă, pe sectoare de activitate, potrivit articolului 58 din Legea Dialogului Social, fiecare organizație de acest fel trebuie să dețină un statut, care să includă o serie de aspecte. 

În primul rând, la constituirea unei organizații patronale, trebuie menționate denumirea organizației și sediul principal al acesteia, patrimoniul inițial, sursele de finanțare, criteriul de constituire, drepturile și obligațiile membrilor, obiectul de activitate și scopul, dar și procedura de dizolvare și lichidare a organizației patrimoniale. Pentru ca organizația patronală să-și dobândească personalitatea juridică, este necesar ca persoana împuternicită de membrii fondatori să depună o cerere la judecătoria din aceeași rază teritorială în care își are sediul organizația. Alături de cerere, vor trebui depuse și acte, printre care: proces-verbal de constituire a organizației patronale, semnat de membrii fondatori, lista membrilor organului executiv de conducere a asociației patronale și dovada existenței sediului.

Veniturile unei organizații patronale pot proveni din: taxe de înscriere, donații, cotizații, sponsorizări și alte surse, conform legislației în vigoare. Modul în care sunt cheltuite aceste venituri trebuie să respecte scopurile menționate la înființarea patronatelor, iar acestea nu pot avea alte destinații, precum repartizarea lor către membri. 

Citește și: Care este rolul sindicatelor: cadru legislativ, roluri si avantaje

Drepturile și obligațiile asociațiilor patronale 

Cu toate că organizațiile patronale sunt independente politic și nu depind de autoritățile publice, acestea au anumite drepturi și obligații specifice, prevăzute de Legea Dialogului Social. Iată care sunt principalele: 

 • Patronatele trebuie să promoveze și să susțină concurența loială, întocmai cu prevederile legislative;
 • Aceste organizații au datoria de a promova, susține și apăra interesele economice, sociale și juridice ale membrilor săi; 
 • Elaborează și promovează coduri de conduită în afaceri; 
 • În cazul în care membrii unui patronat solicită acest lucru, organizația va trebui să-i reprezinte în fața instanțelor de judecată, prin intermediul unor apărători proprii sau aleși; 
 • În activitatea patronatelor, trebuie să se regăsească și elaborarea, respectiv implementarea unor politici de ocupare și plasare a forței de muncă;
 • În cazul confederațiilor patronale, reprezentative în România pentru un anumit sector, acestea au dreptul de a adresa autorităților publice propuneri de legi, în domeniile lor de activitate; 
 • Organizațiile trebuie să desemneze reprezentanți care să participe la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă sau alte tipuri de tratative purtate cu autoritățile publice ori cu alți reprezentanți sindicali. 

De ce este importantă apartenența la o asociație patronală

Atât companiile mici, cât și cele mari pot avea doar de câștigat dacă decid să devină membre într-o asociație patronală. Iată care sunt principalele avantaje oferite de acest statut:

 • Angajatorii membri se vor bucura de o reprezentare puternică atât în sectorul în care activează, cât și la nivel național sau, după caz, internațional; 
 • Patronatul reprezintă vocea membrilor săi, atunci când vine vorba de adoptarea și respectarea anumitor politici sociale, de legislația muncii, fiscale sau economice. De asemenea, organizația va reprezenta angajatorii membri, pentru a le susține interesele în fața autorităților publice, sindicatelor sau diferitelor grupuri de interese; 
 • Se poate avea acces la noi resurse umane, prin recomandarea de angajati bine pregătiți;
 • Poate avea un rol conciliant, în cazul în care mai mulți membri au opinii contradictorii și le oferă acestora susținere pentru a ajunge la un numitor comun, care să le valorifice cât mai bine interesele; 
 • În cadrul unui patronat, va fi stabilită o legătură permanentă cu toți membrii săi, care vor putea primi soluții la anumite probleme vamale, fiscale, juridice, manageriale, de marketing, tehnice, tehnologice, financiare sau din alte sectoare de activitate; 
 • Oferă un cadru în care membrii pot interacționa între ei, fac schimb de exemple de bune practici și de experiență; 
 • Membrii unui patronat iau inițiativa și discută cu anumiți formatori de opinie, mass-media, politicieni, juriști sau organizații sindicale, pe probleme care pot promova sau apăra interesele organizației. 

Pentru un antreprenor, aderarea la o asociație patronală sau înființarea uneia, alături de alți operatori din aceeași industrie, poate aduce multiple beneficii, care îl vor ajuta să devină mult mai competitiv pe piață, să găsească o rezolvare rapidă la toate blocajele ce pot apărea și să-și poată desfășura activitatea știind că interesele îi sunt protejate. 

Sursa Foto: Shutterstock    

 

Comentarii (0)
Adauga comentariu