Tichetele de masă: ce sunt, ce valoare au, cine și când le poate primi

Tichetele de masă sunt bonuri valorice, folosite ca instrumente de plată exclusiv pentru alimente. În România, sistemul acordării acestora pentru angajați există din 1998, iar din 2018, primesc tichete de masă doar cei din mediul privat, în timp ce în mediul bugetar se folosește indemnizația de hrană, în sumă fixă.

Ce sunt tichetele de masă
Cadrul legal
Schimbări legislative în 2020
Valoarea tichetelor de masă
Cine are dreptul la tichetele de masă și cum pot fi folosite
Ce informații sunt obligatorii pe tichet

Ce sunt tichetele de masă

Ideea tichetelor de masă datează din 1946 și a funcționat prima dată în Marea Britanie, ca un efect al raționalizării alimentelor, după sfârșitul războiului. Principala calitate a acestora era scutirea de impozit pentru sumele acordate sub această formă, dar și posibilitatea de a fi folosite exclusiv pentru cumpărarea de alimente. În 1954, John Hack, un industriaș britanic, a determinat standardizarea acestui tip de vouchere. Tichetele de masă au fost introduse ca beneficiu pentru angajați, pe scară largă, în 1962, în Franța. Acestea se numeau „credite de masă” și erau scutite de impozite. Scopul declarat, la acel moment, a fost de a oferi angajaților posibilitatea de a avea acces la o alimentație de calitate, care ducea la creșterea productivității și a eficienței lucrătorilor. Ulterior, au fost introduse în Belgia, în 1965, iar în prezent, funcționează în aproape toate statele din Europa și nu numai. România are, în acest moment, în ciuda majorărilor recente, cea mai mică valoare pentru un tichet de masă, comparativ cu alte state. 

Bonurile de masă sunt considerate a fi unul dintre cele mai utile instrumente pentru fidelizarea angajaților. La rândul lor, aceștia le apreciază și le consideră un mijloc util și simplu de utilizat. Este unul dintre cele mai dorite beneficii oferite de angajator, după acela al unui program de munca flexibil.    

Voucherele se acordă fizic, angajaților, pe suport de hârtie tipărită special cu elemente de siguranță. În prezent, în paralel, există și varianta tichetelor electronice, care pot fi utilizate cu ajutorul unui card. 

Prima lege, care a reglementat modul de acordare a tichetelor de masă în România, a intrat în vigoare în 1998. O parte din prevederile acesteia s-au schimbat în decursul timpului. În prezent, documentul care stabilește modul de acordare, impozitare și alte dispoziții legate de aceste vouchere, indiferent dacă sunt pe hârtie sau electronice, este Legea 165 din 2018. Principala modificare a fost aceea că angajații din sectorul bugetar nu mai pot primi bonuri de masă, fiind introdusă „norma de hrană”. Aceasta este o sumă fixă, alocată lunar, și reprezintă a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată. Angajații din sectorul privat primesc mai departe aceste bonuri. 

Principala diferență este cea legată de modul de impozitare pentru norma de hrană, care se taxează global, ca parte a veniturilor salariale, inclusiv prin contribuții obligatorii, în timp ce, pentru tichetele de masă, impozitul este de 10%, fiind scutite de la plata oricăror alte contribuții. 

Angajatorul este scutit de orice taxă și contribuție la stat, când oferă angajaților acest tip de beneficiu. Impozitul aferent venitului din tichete se adună la restul impozitelor și contribuțiilor pe salarii, pe care îl reține angajatorul, și se virează către bugetul de stat, până în data de 25 a lunii următoare. Un alt avantaj este acela că sumele plătite de angajator, pentru tichetele de masă ale angajaților, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

Normele metodologice de aplicare a legii 165/2018 sunt cuprinse în Hotărârea de Guvern 1045 din 2018. Acestea prevăd: 

 • angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează distribuirea/transferul valorii nominale a tichetelor de masă, după caz; 
 • nu se acordă tichete de masă în perioada concediilor de odihnă, în  zile libere plătite, în zilele libere acordate pentru evenimente familiale, în zilele de sărbătoare legală sau în contextul altor zile libere acordate, în timpul delegațiilor sau detaşărilor, dacă angajații primesc indemnizaţie de delegare sau de detaşare ori pentru angajații în concediu pentru incapacitate temporară de muncă sau absenţi de la locul de muncă; 
 • numărul de tichete de masă este egal cu numărul de zile lucrate, dar nu poate depăşi numărul de zile lucrătoare din luna pentru care se acordă tichetele; 
 • tichetele de masă se acordă angajaților care au un contract individual de muncă, indiferent de tipul acestuia, pentru fiecare zi lucrată;
 • angajații cu normă parțială primesc un număr de tichete de masă calculat la numărul de zile lucrate, pentru că ziua de muncă a unui salariat încadrat cu patru ore pe zi, de exemplu, este de patru ore: astfel, pentru fiecare zi în care salariatul a lucrat part-time, acesta va beneficia de un tichet de masă; 
 • angajații cu mai multe contracte pot primi tichete de masă de la un singur angajator, unde există funcția de bază, sau pot opta pentru angajatorul care îi va acorda bonurile de masă, cu obligația de a-i anunța pe ceilalţi angajatori despre opţiunea sa.

Legea impune transparență în emiterea și controlul circulației bonurilor de masă. Detaliile legate de sumele primite de angajat sub formă de bonuri sunt menționate în fluturasul de salariu. În plus, se prevede faptul că, la voucherele pe suport de hârtie, utilizatorul nu poate primi rest în bani, dacă valoarea produsului achiziționat este mai mică decât valoarea nominală a tichetului. 

În cazul celor pe suport electronic, acestea nu pot fi folosite pentru a obține bani lichizi, iar plata se realizează la valoarea respectivelor produse alimentare. Cardurile electronice care conțin contravaloarea bonurilor nu pot fi alimentate cu alte sume decât cele provenite în contul tichetelor de masă, acordate de angajator. 

Schimbări legislative în 2020

În contextul situației excepționale, legate de criza sanitară provocată de epidemia de COVID-19, care a impus restrângerea activității, pentru prevenirea răspândirii virusului, s-au operat unele modificări valabile în timpul stării de urgență și de alertă. Astfel, angajații care sunt în șomaj tehnic, cei care au contractul de muncă suspendat sau care au program de lucru redus pot primi mai departe tichetele de masă. 

Tichetele de masă acordate angajaților care au contractul de muncă suspendat pot fi acordate doar pe suport electronic, adică pe card, măsura fiind menită să elimine contactul direct și să asigure utilizarea acestora în condiții de siguranță.

Este important de precizat că există cadrul legal care permite acordarea de tichete în cazul angajaților aflați în situațiile enumerate mai sus, ca urmare a contextului epidemiologic, dar decizia de a pune în practică măsurile nu este obligatorie, ci rămâne exclusiv la latitudinea angajatorului, care poate acorda sau nu aceste tichete angajaților. 

Valoarea tichetelor de masă

Valoarea tichetelor de masă este reglementată prin legea 24/2020, care a stabilit că valoarea maximă a unui tichet de masă, pentru o zi de muncă, este de 20 de lei, urmând ca aceasta să fie indexată semestrial, cu rata inflației. Decizia de indexare aparține Guvernului, prin Ministerul Muncii. Conform Ordinului Ministerului Muncii, valoarea stabilită pentru trimestrul patru al anului 2020 va rămâne valabilă și pentru perioada ianuarie-martie a anului 2021. 

Astfel, actuala valoare a tichetelor de masă este de 20,01 lei, mai mare doar cu un ban față de cea anterioară, stabilită în luna aprilie 2020, și a rezultat prin înmulțirea ultimei valori nominale indexate a unui tichet de masă cu indicele creșterii prețurilor de consum înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Institutul Național de Statistică. Indicele este calculat ca un raport între nivelul mediu al acestui indice, realizat pe ultimul semestru, constituit din șase luni calendaristice întregi, și nivelul mediu al aceluiași indice pe penultimul semestru.

Statul a impus un plafon maxim pentru bonurile de masă, dar lasă, din nou, la libera alegere a angajatorului care este valoarea efectivă pe care acesta o acordă angajaților pentru un tichet de masă. Tichetele pot avea orice valoare sub acest prag. De regulă, valoarea se negociază cu sindicatele sau cu angajații, este menționată în contractele colective de muncă ori este negociată la nivel de ramură cu patronatele. 

Cine are dreptul la tichete de masă și cum pot fi folosite

Tichetele de masă pot fi acordate de societățile comerciale, dar și de alte persoane fizice și juridice din mediul privat, salariaților care au contract individual de munca. Sunt o alocație de hrană, care se plătește individual către angajatul care are un contract de muncă pe durată nedeterminată sau determinată. Voucherele se acordă și în perioada de preaviz. 

Acestea pot fi emise fie pe suport de hartie, fie pe carduri (suport electronic) și pot fi folosite exclusiv pentru achiziția de hrană sau alimente, iar cheltuielile de tipărire, comisioanele bancare și alte costuri sunt suportate integral de angajator, cu excepția impozitului de 10%, care este în sarcina angajatului. 

Angajații primesc aceste bonuri valorice în ultimele zece zile ale lunii anterioare celei pentru care sunt acordate, dar au obligația de a returna tichetele pentru zilele în care au absentat sau au fost în imposibilitatea de a lucra, din diferite motive care nu puteau fi anticipate la momentul în care le-au primit.

Tichetele de masă pe hârtie și pe suport electronic pot fi utilizate în unități de alimentație publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unități care comercializează produse alimentare, în urma unor contracte anterioare dintre unitățile emitente. Este interzisă achiziționarea de produse alcoolice sau tutun cu acestea.  

Acordarea acestor bonuri valorice depinde exclusiv de decizia angajatorului și nu poate avea loc decât în societăți extrabugetare. 

Ce informații sunt obligatorii pe tichet

Conform prevederilor legale, există unele informații care trebuie menționate expres pe tichetele de masă, dacă sunt din categoria celor pe suport de hârtie. Acestea sunt: 

 • valoarea nominală a tichetului; 
 • numele și prenumele posesorului; 
 • codul numeric personal, care trebuie scris de angajat; 
 • numele și codul unic de întregistrare a instituției sau firmei care a emis angajatului tichetele de masă; 
 • seria și numărul tichetului; 
 • data până la care bonul de masă este valabil. 

În cazul cardurilor electronice, acestea sunt nominale și securizate, ca orice alt card bancar.

Toată lumea are de câștigat de pe urma acestor tichete de masă. Angajații primesc un bonus financiar cu destinație precisă, cu un impozit mic, angajatorii își stimulează și fidelizează lucrătorii cu un cost redus, pentru care nu plătesc niciun fel de taxe, iar economia are de câștigat prin stimularea consumului. 

👉 Dacă ești în căutarea unui loc de muncă, OLX te ajută să îl găsești pe cel potrivit pentru tine. Descoperă aici mii de joburi la care poți aplica simplu și rapid, astfel încât din candidat, să devii proaspăt angajat.

 Sursa foto: unsplash.com

 

Comentarii (0)
Adauga comentariu