RESPONSABIL

Cazierul fiscal – prevederi legale, ce informații conține și cum îl obții

3 September 2019
Array

Autor:

Cazierul fiscal este actul prin care statul urmărește modul în care contribuabilii respectă normele fiscale, contabile și financiare. Totodată, el are scopul de a preveni și de a combate evaziunea fiscală, precum și de a eficientiza administrarea impozitelor și taxelor datorate statului. Sunt vizate persoanele fizice, juridice sau entitățile fără personalitate juridică ce nu își desfășoară activitatea potrivit legislației în vigoare.

În cele ce urmează afli ce informații sunt înscrise în cazierul fiscal, ce documente îți trebuie pentru a-l obține și când se prescriu datele cuprinse în acest act.

Ce este cazierul fiscal – aspecte legale, valabilitate
Ce informații conține cazierul fiscal
Prescrierea informațiilor din cazierul fiscal și scoaterea din evidență
Documente de care ai nevoie ca să obții cazierul fiscal
Cum obții cazierul fiscal
Cazuri în care prezentarea cazierului fiscal este obligatorie

Ce este cazierul fiscal – aspecte legale, valabilitate

Reglementat prin Ordonanta de Guvern 39/2015, cu modificările aduse de Legea 346/2018, cazierul fiscal este modalitatea prin care statul monitorizează felul în care contribuabilii respectă prevederile legale în domeniul fiscal (disciplina fiscală, contabilă și financiară). 

Prin acest document este ținută evidența persoanelor fizice, juridice și a entităților fără personalitate juridică ce au săvârșit fapte care sunt sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și de cele legate de disciplina financiară. 

Scopul cazierului fiscal este definit de lege astfel: 

 • ajută la prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;
 • eficientizează procesul de administrare a impozitelor și a taxelor;
 • eficientizează administrarea contribuțiilor și a altor venituri datorate de contribuabili statului;
 • asigură accesul la informații referitoare la felul în care contribuabilii respectă legislația fiscală, contabilă, vamală și legată de disciplina financiară. 

Potrivit legislației în vigoare, cazierul fiscal este valabil 30 de zile de la data eliberării și nu poate fi folosit pentru alte scopuri decât acela pentru care a fost emis. 

Citește și: Munca la negru: ce este si care sunt sanctiunile pe care le implica

Cine și cum poate solicita emiterea certificatului de cazier fiscal

Potrivit legislației în vigoare, pot solicita cazierul fiscal următoarele categorii de persoane sau entități:

 • persoane fizice cu cetățenia română, care au sau nu domiciliul în țară – pot solicita documentul personal sau prin reprezentant, dar este necesară o procură sau o împuternicire avocațială;
 • persoane fizice cu cetățenie străină care stau în România – pot solicita actul personal sau prin reprezentant;
 • persoane juridice din România sau din afară – pot solicita documentul printr-un reprezentant legal sau prin împuternicit;
 • asociațiile fără personalitate juridică din România sau din afară – pot solicita cazierul fiscal printr-un asociat desemnat de ceilalți asociați sau printr-un reprezentant legal.

Ce informații conține cazierul fiscal

În cazierul fiscal sunt precizate faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale și referitoare la disciplina financiară și care au fost săvârșite de persoane fizice, juridice sau de entități fără personalitate juridică. 

Faptele sancționate

Faptele sancționate, care sunt înscrise în cazierul fiscal, sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 1.000 din 2015 și intră sub incidența anumitor legi, cum ar fi următoarele:

 • Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările aduse;
 • Legea 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările aduse;
 • Legea societăților, 31/1990;
 • Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;
 • Legea 656/2002 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc;
 • OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc;
 • Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Este vorba despre infracțiuni pedepsite cu închisoare de la 6 luni și până la 15 ani și de amenzi contravenționale de la 1.000 de lei și până la 100.000 de lei. Lista cu toate faptele sancționate se regăsește pe site-ul oficial al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). 

Alte informații înscrise în cazierul fiscal

Pe lângă aceste fapte sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale și referitoare la disciplina financiară, în cazierul fiscal se regăsesc și alte informații referitoare la răspunderea solidară sau la inactivitatea fiscală. Iată care sunt acestea:

 • atragerea răspunderii solidare cu debitorul – decizie definitivă (în cazul în care nu este atacată în instanță) a organului fiscal competent și emisă cu respectarea Codului de procedură fiscală;
 • atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în insolvență – pronunțată de instanță, prin hotărâre judecătorească definitivă – pentru creanțele care fac parte din pasivul debitorului și sunt administrate de ANAF;
 • inactivitatea fiscală (declarată potrivit legii) – cu excepția inactivității fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivității temporare la Registrul Comerțului, prevăzută în Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală.

Citește și: Poprirea pe salariu: cum functioneaza, cadru legislativ si cum iti deblochezi contul bancar

Prescrierea informațiilor din cazierul fiscal și scoaterea din evidență

Este important de precizat că legea prevede anumite situații în care informațiile înscrise în cazierul fiscal se prescriu, iar persoanele în cauză sunt scoase din evidență. Iată care sunt acestea: 

Informații care se scot din oficiu: 

 • faptele nu mai sunt sancționate de lege;
 • amnistie, reabilitarea de drept sau judecătorească;
 • faptele sunt sancționate cu amendă sau avertisment și nu au mai fost săvârșite cinci ani de la data înscrierii lor în cazierul fiscal;
 • faptele sunt sancționate contravențional și cuantumul amenzilor contravenționale a fost achitat în 30 de zile de la data înscrierii faptelor în cazier; dacă e vorba de produse accizabile, termenul pentru scoaterea informațiilor din evidență este de un an, dacă se achită suma într-o lună; dacă termenul nu este respectat, informațiile sunt scoase din document în trei zile lucrătoare de la data plății sau la împlinirea a cinci ani de când se află în evidență, dacă suma datorată nu a fost plătită;
 • creanțele administrate de ANAF au fost stinse; 
 • contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat;
 • persoana nu mai este reprezentant legal sau reprezentant desemnat al contribuabilului declarat inactiv;
 • deces;
 • radierea contribuabilului din cazierul fiscal.

Informații care se scot la cerere:

 • faptele ce sunt sancționate ca infracțiuni, dar persoanele în cauză nu au mai săvârșit fapte similare timp de cinci ani de la data executării pedepsei.

Istoricul contribuabililor scoși din evidența cazierului fiscal este gestionat de ANAF și este păstrat timp de 10 ani de la data scoaterii din evidență. Informațiile sunt folosite de organele fiscale, cu respectarea legii. 

Documente de care ai nevoie ca să obții cazierul fiscal

Pentru a obține cazierul fiscal sunt necesare mai multe documente, în funcție de statutul solicitantului (persoană fizică, persoană juridică sau împuternicit/reprezentant legal, asociație sau entitate fără personalitate juridică). Iată care sunt actele necesare pentru fiecare situație în parte: 

Acte necesare pentru persoanele fizice

Pentru persoanele fizice sunt necesare următoarele acte: 

 • cerere – formularul 502; poate fi descărcat de pe site-ul ANAF sau poți să-l iei direct de la sediile ANAF;
 • act de identitate (titular sau reprezentant legal);
 • procură sau împuternicire avocațială – în cazul în care solicitarea e depusă de un reprezentant legal;
 • chitanța care demonstrează plata taxei pentru obținerea certificatului fiscal.

Acte necesare pentru persoanele juridice

În cazul persoanelor juridice este nevoie de următoarele acte pentru obținerea certificatului fiscal:

 • cerere – formularul 502; poate fi descărcat de pe site-ul ANAF sau poți să-l iei direct de la sediile ANAF;
 • act de identitate (titular sau reprezentant legal);
 • document care atestă calitatea de reprezentant legal;
 • împuternicire avocațială sau mandat al împuternicitului/avocatului/angajatului firmei;
 • chitanța care demonstrează plata taxei pentru obținerea certificatului fiscal.

Acte necesare pentru asociații sau entități fără personalitate juridică

În cazul asociațiilor sau al entităților fără personalitate juridică sunt necesare următoarele documente: 

 • cerere – formularul 502; poate fi descărcat de pe site-ul ANAF sau poți să-l iei direct de la sediile ANAF;
 • act de identitate (titular sau reprezentant legal);
 • împuternicirea dată asociatului care a fost desemnat;
 • împuternicirea dată reprezentantului legal;
 • chitanța care demonstrează plata taxei pentru obținerea certificatului fiscal.

Cum obții cazierul fiscal

Procedura de solicitare și de emitere a certificatului de cazier fiscal este stabilită prin ordinul președintelui ANAF. Un astfel de document este emis, la nivel local, de Direcțiile Generale ale Finanțelor Publice Județene și Administrațiile Finanțelor Publice ale Municipiului București. Cererile pentru eliberarea certificatelor de cazier fiscal trebuie depuse la organul fiscal responsabil cu administrarea acestora pe plan local. 

Dosarele de cazier fiscal nu mai sunt ridicate de la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București. Fac excepție contribuabilii mijlocii care au domiciliul fiscal în Capitală. Certificatele de cazier fiscal se ridică, în București, de la departamentele specializate ale Administrațiilor Finanțelor Publice de Sector. 

Iată de unde poți obține actul de care ai nevoie, în București: 

 • Sector 1: de la sediul Trezoreriei din Str. Londra, nr. 10 sau de la Administrația Financiară din Șos. București – Ploiești, nr. 9-13;
 • Sector 2: de la sediul Trezoreriei de pe Bd. Ferdinand, nr. 89 sau de la Administrația Financiară din Str. C. A. Rosetti, nr. 39;
 • Sector 3: de la sediul Trezoreriei din Str. Cireșului, nr. 6 sau de la Administrația Financiară din Calea Moșilor, nr. 156;
 • Sector 4: de la sediul Trezoreriei din Str. Pieptănari, nr. 31 sau de la Administrația Financiară din Str. Cuțitul de Argint, nr. 7a;
 • Sector 5: de la sediul Trezoreriei din Bd. Națiunilor Unite, nr. 6-8 sau de la Administrația Financiară din Calea 13 Septembrie, nr. 226;
 • Sector 6: de la sediul Trezoreriei din Calea Giulești, nr. 3 sau de la Administrația Financiară din Str. Popa Tatu, nr. 7.

Cazuri în care prezentarea cazierului fiscal este obligatorie

Cu toate că certificatul de cazier fiscal conține date cu caracter informativ, există situații în care prezentarea actului este obligatorie. Iată care sunt acestea, potrivit Ordonanței de Guvern 39/2015:

 • când asociați, acționari, membri și reprezentanți legali sau desemnați depun actele pentru înființarea societăților, a cooperativelor agricole, a societăților cooperative sau a entităților fără personalitate juridică;
 • când asociații sau membrii fondatori ai asociațiilor și fundațiilor vor să le înscrie în Registrul asociațiilor și fundațiilor;
 • când solicitanții vor să obțină autorizație pentru exercitarea unei activități independente;
 • la cesiunea sau înstrăinarea părţilor sociale sau a acţiunilor, de către noii asociaţi, acţionari sau membri;
 • când sunt numiți noi reprezentanți legali sau când sunt cooptați noi asociați, acționari sau membri cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanţi legali, asociaţi, acţionari sau membri;
 • în momentul numirii noilor reprezentanţi legali sau al cooptării unor noi membri în asociaţii şi fundaţii, atunci când ei devin și reprezentanţi legali ai persoanei juridice deja înregistrate de către aceştia;
 • în alte situații prevăzute de lege.

Legea prevede că persoanele fizice și juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România și se află în una dintre situațiile de mai sus nu au obligația prezentării certificatului de cazier fiscal. În cazul lor este suficientă o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au săvârșit fapte sau nu au fost implicate în situații de felul celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal și nu sunt înregistrate fiscal în România.

Cazierul fiscal este actul prin care statul controlează modul în care este respectată legislația fiscală de către contribuabili, fie ei persoane fizice, juridice sau entități fără personalitate juridică. În el sunt înscrise infracțiunile și contravențiile săvârșite, precum și alte date care țin de disciplina financiară. Deși este un document informativ, în anumite situații, prezentarea lui este obligatorie. 

Sursa foto: Shutterstock

Array

Autor:
3 September 2019

Ultimele locuri de munca de pe OLX

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 2 =

Alte articole