INFORMAT

Ce trebuie să știi dacă vrei să devii instructor auto – avantajele și dezavantajele meseriei

29 July 2020
Array

Autor: and

Meseria de instructor auto este una plină de responsabilități. Acesta este și unul din motivele pentru care sunt relativ dificil de obținut autorizația și atestatul profesional. Cei care vor să devină instructori auto au nevoie să-și probeze competențele, astfel că sunt necesare anumite cursuri, examene și acte care să le dovedească abilitățile. Ceea ce este perfect logic, în condițiile în care un instructor auto bun va trimite în trafic, pe șosele, șoferi buni. 

Atestarea și autorizarea
Obligațiile instructorului auto

 

Click aici pentru a găsi cele mai bune joburi de pe OLX

Atestarea și autorizarea

Autorizația și atestatul profesional pentru instructorii auto sunt în concordanță directă cu prevederile Codului Rutier, iar înainte de a activa în acest domeniu, șoferii trebuie să treacă prin două procese distincte și esențiale. Primul îl reprezintă atestarea, iar al doilea, autorizarea ca instructor auto. Și atestarea, și autorizarea sunt realizate de către Autoritatea Rutieră Română (ARR). Fiecare dintre aceste etape este strict reglementată, iar dispozițiile legale îi privesc atât pe instructorii auto, dar și pe profesorii de legislație rutieră. 

Cadrul legal

Dispozițiile legale sunt cuprinse în anexele de la 1 la 5 ale Ordinului numărul 75/2014, semnat de ministrul transporturilor. 

Pentru obținerea atestatelor de instructor auto și/sau profesor de legislație rutieră, trebuie îndeplinite condițiile impuse de ordinul menționat mai sus. În esență, aceasta înseamnă participarea la un curs de pregătire profesională, care nu poate să fie organizat decât într-un centru de pregătire și perfecționare profesională, în domeniul transporturilor rutiere, autorizat de către Ministerul Transporturilor. După absolvirea cursului, candidații trebuie să promoveze examenul de atestare. Instructorii auto pot fi atestați pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca, după o perioadă de cel puțin doi ani de activitate efectivă ca instructor auto, să poată extinde atestarea și pentru alte categorii. Instructorul poate obține atestat pentru a doua serie de categorii, dacă în perioada de doi ani școlarizează cel puțin 100 de cursanți.

Există o sumă de condiții preliminare pentru înscrierea la cursurile de pregătire profesională autorizate de Ministerul Transporturilor, după cum urmează: 

 • cursanții trebuie să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat sau absolvenți ai școlilor de maiștri în specialitatea auto;
 • să aibă vârsta de cel puțin 25 de ani;
 • cursantul trebuie să dețină permis de conducere, de minimum cinci ani, valabil cel puțin pentru categoria la care solicită atestarea;
 • să nu fi avut suspendat dreptul de a conduce în ultimele 6 luni sau să nu fi avut permisul suspendat pentru consum de alcool, mai mult de două ori de la data obținerii;
 • să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani; 
 • să fie apt medical și psihologic pentru desfășurarea activității respective, conform testelor medicale și psihologice efectuate la data înscrierii la curs;
 • să nu fi fost condamnat definitiv pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice sau pentru alte infracțiuni (omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influență, trafic sau consum ilicit de droguri), dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia.

Aceleași condiții se aplică și celor care solicită înscrierea la cursuri pentru obținerea atestatului de profesor de legislație rutieră, cu mențiunea că, pentru aceștia, este necesară absolvirea unei instituții acreditate de învățământ superior de lungă durată în specialitatea științe juridice sau tehnice.

Înscrierea la aceste cursuri se face în baza actelor necesare, iar cursurile sunt organizate de Ministerul Transporturilor, prin structurile sale. Cursurile pentru atestatul de instructor auto cuprind pregătire practică și teoretică, având o durată însumată de 120 de ore, dintre care pregătire teoretică de 90 de ore și practică de 30 de ore. Pentru categoria suplimentară, durata cursurilor este de 30 de ore (20 de ore teoretice și 10 ore practice). Cursurile se organizează dacă sunt minimum 20 de cursanți. 

Examenul  pentru atestat

Normele în vigoare impun un examen extrem de riguros pentru obținerea atestatului de instructor auto. Examenele se organizează de către Autoritatea Rutieră Română, care stabilește data și locul de organizare: în diferite orașe, de cele mai multe ori, reședințe de județ, iar toate detaliile sunt anunțate din timp pe site-ul Autorității Rutiere Române (www.arr.ro). 

Examenul constă într-o probă practică și una teoretică, în fața unei comisii de examen, formată din trei membri (un reprezentant al Ministerului Transporturilor și doi reprezentanți ai ARR). Candidații înscriși susțin o probă scrisă, care este eliminatorie și care are drept scop verificarea însușirii regulilor de circulație pe drumurile publice și cunoașterea temeinică a  autovehiculului. Proba reprezintă un test grilă cu 60 de întrebări, cu patru răspunsuri posibile fiecare, și trebuie rezolvată în cel mult o oră. Candidații admiși la proba teoretică (trebuie să răspundă corect la cel puțin 48 de întrebări) participă la etapa practică, cu o durată de 30 de minute, destinată evaluării cunoștințelor, competențelor și capacităților pedagogice necesare desfășurării procesului de pregătire practică. Criteriile de evaluare la proba practică se stabilesc de Autoritatea Rutieră Română și sunt anunțate candidaților înainte de examen.

Autorizația de instructor auto

Promovarea examenului pentru atestat este ultimul pas necesar înainte de obținerea autorizației de instructor auto. Autoritatea Rutieră Română va elibera atestatul de instructor auto în maximum 15 zile de la data promovării examenului aferent. 

Persoanele declarate respinse la examen au dreptul la două reexaminări ulterioare, în baza aceluiași curs, în termen de cel mult un an de la data susținerii examenului inițial. Eșecul la aceste reexaminări obligă la reluarea cursurilor pentru obținerea atestatului.

Atestatul în baza căruia se eliberează autorizația de instructor auto este valabil pe o perioadă de cinci ani ani de la data eliberării și poate fi reînnoit în urma susținerii unui examen de verificare profesională, organizat de ARR. 

La momentul autorizării, instructorii care au primit atestatul trebuie să facă dovada că au îndeplinit următoarele condiții sau să dețină următoarele acte: 

 • certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, corespunzător activității pentru care se solicită autorizarea; 
 • lista cuprinzând toate vehiculele utilizate, pentru fiecare categorie/subcategorie pentru care solicită autorizarea, împreună cu documentele din care să rezulte că acestea îndeplinesc condițiile tehnice minime pentru a putea fi folosite la procesul de învățare;
 • cazier auto, dovada atestatului, dovada plății taxelor.

Instructorul auto autorizat poate încheia contract de prestări servicii cu o singura școală de șoferi, obligatoriu autorizată. Pregătirea practică având un instructor autorizat, pe care un cursant o urmează pentru examenul de obținere a permisului de conducere auto, nu poate începe decât după ce acesta a efectuat și a absolvit în prealabil pregătirea teoretică la aceeași școală de șoferi.

Atestat pentru instructor auto

Obligațiile instructorului auto

Activitatea de instructor auto este una extrem de importantă. De calitățile acestuia depind însușirile, stilul și performanțele pe care le va avea viitorul șofer. Instructorul bun trebuie să aibă abilitatea de a transmite elevului nu doar tehnica de a conduce o mașină, dar și regulile șofatului preventiv și pe cele ale logicii de circulație cu mașina. În plus, acesta trebuie să-l facă pe cursant să înțeleagă faptul că mașina poate deveni un pericol pentru sine și pentru pasageri, dar și pentru alți participanți la trafic, dacă nu sunt respectate regulile de circulație și dacă nu se adoptă un stil prudent de șofat. 

Dincolo de aceste obligații morale, instructorul auto este obligat să se asigure că sunt respectate unele condiții necesare pregătirii practice individuale a cursanților. În plus, acesta răspunde în fața persoanei desemnate care conduce și organizează activitatea școlii de șoferi respectând clauzele contractuale și dispozițiile legale.

Instructorul auto autorizat are obligația de a informa persoana care conduce asupra condițiilor de efectuare a pregătirii practice. Tot el trebuie să dețină la bordul autovehiculului și să prezinte personalului cu atribuții de control, dacă aceștia solicită: actul de identitate, permisul de conducere, atestatul și autorizația de instructor auto, dar și contractul de prestări servicii încheiat cu școala de șoferi. 

Totodată, instructorul are obligația de a deține și de a prezenta, dacă îi sunt solicitate, actele cursantului, precum și documentele autovehiculului cu care efectuează pregătirea practică, inclusiv polița de asigurare de răspundere civilă auto pentru vehiculul cu care se efectuează pregătirea practică (polița RCA), dar și pe cea specială, ce revine mașinilor de școală, pentru daune cauzate terților, inclusiv persoanelor aflate în interiorul vehiculului. Instructorul trebuie să țină evidența deplasărilor, prin foaia de parcurs. 

În ceea ce privește pregătirea efectivă a viitorului sofer, instructorul are o serie de obligații, după cum urmează: 

 • respectarea planului de învățământ prevăzut de legislație;
 • parcurgerea programei de învățământ;
 • utilizarea, în procesul de pregătire practică, de vehicule ale căror documente au fost depuse în dosarul de autorizare sau au fost ulterior adăugate;
 • folosirea, în procesul de pregătire practică, numai a vehiculelor deținute în proprietate sau cu contract de leasing, care sunt conforme cu inspecția tehnică periodică efectuată, corect inscripționate ca fiind mașini de școală. 

Un instructor auto bun este o veritabilă mană cerească. Toți cei care au carnet de conducere își țin minte instructorul, iar sfaturile și lecțiile primite de la acesta fac diferența între un șofer competent și capabil să circule în siguranță și un altul care riscă și care se află la limită sau, uneori, dincolo de ea. Este cert faptul că instructorii auto responsabili vor trimite la volanul mașinilor șoferi responsabili! 

Sursa foto: shutterstock.com

Array

Autor: and
29 July 2020

Ultima editare: 1 June 2022


Cele mai noi anunțuri pentru instructor auto, instructor sofer auto de pe OLX

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

61 − = 52

Alte articole