INFORMAT

Comitetul de securitate și sănătate în muncă: ce este, cum funcționează și care este rolul său

21 September 2020
Array

Autor: and

Potrivit legii și normelor de securitate și sănătate în muncă (SSM), fiecare angajator care are un număr de cel puțin 50 de angajați într-o unitate are obligația de a înființa un Comitet de securitate și sănătate în muncă, pentru a putea consulta și asigura participarea angajaților la elaborarea tuturor normelor de protecție a muncii. 

În cazul în care compania este formată din mai multe unități, localizate pe teritoriul României, se pot forma mai multe comitete de securitate și sănătate în muncă, iar înființarea acestora trebuie menționată fie în regulamentul intern al companiei, fie în contractul colectiv de muncă. 

Comitetul de securitate și sănătate în muncă este un grup mixt, format atât din angajatori sau reprezentanți ai acestora, cât și din reprezentanți ai angajaților și cadre medicale. În cele ce urmează, vom explica modul în care un astfel de comitet se formează, vom preciza care este rolul său și vom discuta despre prevederile legale care se aplică în cazul acestuia. 

Cine poate face parte din Comitetul de securitate și sănătate în muncă

Cu toate că modul de funcționare al Comitetului se stabilește conform unui regulament propriu, legea prevede că în componența acestuia trebuie să se găsească persoane din următoarele categorii:

 • Angajatorul sau un reprezentant legal al acestuia;
 • Medicul responsabil de medicina muncii;
 • Reprezentanți ai lucrătorilor, care îndeplinesc atribuții specifice securității și sănătății în muncă;
 • Reprezentanți ai angajatorului care îndeplinesc atribuții de securitate și sănătate în muncă. 

În cazul în care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de protecție și prevenire, reprezentanții acestora trebuie să facă, de asemenea, parte din Comitetul de securitate și sănătate în muncă.

Totul despre comitetul de securitate si sanatate in munca

Cum funcționează Comitetul de securitate și sănătate în muncă

Pentru a se încadra în prevederile legale, angajatorul are obligația de a asigura buna funcționare a Comitetului, luând toate măsurile pentru a facilita aplicarea regulilor specifice. 

În primul rând, angajatorul trebuie să se asigure că întrunirea Comitetului de securitate și sănătate în muncă se va realiza cel puțin o dată pe trimestru sau de fiecare dată când situația o cere. Înainte de fiecare întrunire, trebuie să existe o ordine de zi, întocmită de președinte și secretar, după o consultare prealabilă a reprezentanților lucrătorilor. 

După întocmire, aceasta trebuie trimisă tuturor membrilor ce fac parte din Comitet, inspectoratului teritorial de muncă și serviciilor externe de protecție și prevenire, în cazul în care angajatorul a contractat o astfel de entitate, cu cel puțin 5 zile înainte de data la care va avea loc întrunirea. În înștiințare, trebuie precizate data, ora și locul în care se va desfășura întâlnirea. 

În timpul întâlnirii, secretarul Comitetului are obligația de a încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către toți membrii. Adunarea Comitetului de securitate și sănătate în muncă se consideră legal întrunită, dacă la întrunire participă cel puțin jumătate plus unu din numărul total de membri. O copie a procesului-verbal încheiat va trebui trimisă către inspectoratul teritorial de muncă, în termen de cel mult 10 zile de la data la care s-a desfășurat întrunirea. 

Inițiativele din cadrul Comitetului de securitate și sănătate în muncă sunt supuse la vot, iar deciziile pot fi luate doar cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți la întrunire. 

Citește și: Delegarea si detasarea de la locul de munca: perioada, conditii si drepturi ale salariatului

Obligațiile angajatorului față de Comitetul de securitate și sănătate în muncă

În raport cu Comitetul de securitate și sănătate în muncă, angajatorul are obligația de a prezenta membrilor, cel puțin o dată pe an, un raport din care să reiasă situația sănătății și securității în muncă din cadrul companiei. De asemenea, va trebui să ofere documentația echipamentelor de muncă și a celor de protecție a muncii folosite, astfel încât să poată fi selecționate doar soluțiile optime. 

De asemenea, angajatorul are obligația de a informa Comitetul cu privire la evaluarea riscurilor privind sănătatea și securitatea în muncă, măsurile de prevenție existente atât la nivelul unității, cât și al locului de muncă, dar și măsurile de prim ajutor, de prevenire și stingere a incendiilor sau de evacuare.  

comitetul de securitate si sanatate in munca

Care este rolul Comitetului de securitate și sănătate în muncă

Comitetul de securitate și sănătate în muncă este un instrument democratic, cu ajutorul căruia angajatii pot aduce în atenția angajatorului aspecte legate de securitatea și sănătatea în muncă și pot veni cu propuneri care pot îmbunătăți condițiile de lucru. Concret, în cadrul unei întruniri ce vizează securitatea și sănătatea în muncă, se vor realiza următoarele lucruri: 

 • Se vor dispune analiza și propunerea unor măsuri referitoare la politica de securitate și sănătate în muncă, respectând regulamentul intern al unității sau pe cel de funcționare;
 • Va fi supus verificării modul în care sunt procurate, întreținute și folosite echipamentele de muncă și cele de protecție;
 • Vor fi luate în considerare grupurile de muncitori sensibili la anumite riscuri și se vor propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, menite să asigure protecția acestora; 
 • Se va urmări modul în care sunt respectate toate normele de sănătate și securitate în muncă; 
 • În cazul în care se vehiculează introducerea unor noi tehnologii sau echipamente, în cadrul întrunirii se va analiza dacă acestea au consecințe asupra sănătății și securității în muncă; 
 • În cazul în care există cereri formulate de angajați în ceea ce privește normele de securitate și sănătate în muncă, acestea vor fi analizate în cadrul întrunirii;
 • Dacă angajatorul a contractat un serviciu extern de prevenire și protecție, activitatea acestuia va fi evaluată în cadrul întrunirii. Membrii Comitetului pot vota menținerea sau înlocuirea acestuia; 
 • Vor fi evaluate toate propunerile angajaților referitoare la prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor la locul de muncă. Membrii Comitetului pot supune la vot aceste măsuri de îmbunătățire a condițiilor de muncă, iar în cazul în care sunt aprobate, vor fi incluse în planul de prevenire și protecție;
 • Dacă s-au produs anumite accidente de muncă, îmbolnăviri profesionale sau orice eveniment care a pus în pericol sănătatea și securitatea în muncă, acestea vor fi analizate în cadrul Comitetului și se vor găsi soluții pentru prevenirea acestora pe viitor.

Comitetul de securitate și sănătate în muncă este un cadru democratic, prin care se pot adopta inițiative benefice pentru siguranța și sănătatea tuturor angajaților. Cu un plan concret de acțiune, întrunirile de acest fel pot contribui la prevenirea ori reducerea accidentelor de muncă sau a îmbolnăvirilor profesionale.

Sursa Foto: Shutterstock

Array

Autor: and
21 September 2020


Cele mai noi anunțuri pentru de pe OLX

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

90 − 80 =

Alte articole