INDEPENDENT

Concediul de Maternitate: cum îl obții, câți bani poți primi lunar, cât timp poți să stai acasă și cum se acordă concediul prenatal

6 noiembrie 2018

Autor: and

Indiferent dacă ai auzit vorbindu-se despre el ca fiind concediu de maternitate sau concediu maternal, dacă ești pe cale să devii mamă, e bine să știi când să-l iei ca să poți beneficia de indemnizația care ți se cuvine. În cele ce urmează îți vom povesti în detaliu care sunt drepturile tale ca mamă, astfel încât în perioada de după naștere să fii ferită de griji.

Concediul de maternitate versus Concediul de creștere a copilului
Cum se obține și care sunt toate condițiile ca să beneficiezi de concediul maternal
Pe ce perioadă ti se poate acorda concediul de maternitate
Cum se acordă și cum se calculeaza valoarea indemnizației de maternitate
Excepții cu privire la acordarea indemnizației în situații speciale
Care sunt drepturile tale pe perioada concediului de maternitate
Concediul de risc maternal
Întrebări frecvente despre concediul de maternitate

Concediul de maternitate versus Concediul de creștere a copilului

Înainte de a analiza pe larg acest subiect, este important să cunoști principalele diferențe dintre concediul de maternitate și cel de creștere a copilului, pentru că, deși cele două sunt adesea confundate, există deosebiri semnificative între ele.

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 158 din 2005, concediul de maternitate e compus din concediul pentru sarcină (cunoscut drept concediu prenatal) și concediul de lăuzie și se acordă pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care femeia beneficiază de indemnizație de maternitate.

În schimb, concediul de creștere a copilului este reglementat de Ordonanța de Urgență nr. 111 din 2010 și prevede faptul că persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară. Efectuarea concediului de creștere a copilului începe după finalizarea concediului de maternitate. 

Cum se obține și care sunt toate condițiile ca să beneficiezi de concediul maternal

Concediul de maternitate și plata acestuia sunt reglementate prin Ordonanța de Urgență nr. 158/2005. Începând cu data de 12 ianuarie 2018 au intrat în vigoare noile norme metodologice care au modificat modul în care sunt calculate indemnizațiile.

Schimbările care au apărut anul acesta se referă la stagiul minim de cotizare și la bazele de calcul pentru contribuțiile sociale obligatorii. Practic, dacă vrei să beneficiezi de acest drept, trebuie să ai un stagiu de cotizare de cel puțin o lună la plata contribuției de concedii și indemnizații, în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu.

Totodată, pe lângă stagiul de cotizare, trebuie să fie îndeplinite și următoarele condiții de către salariate:

 • să ai reședința sau domiciliul în România;
 • să prezinți un certificat medical angajatorului prin care îl informezi de sarcină (nu exista o dată anume la care poți să prezinți acest certificat însă este necesar pentru aprobarea ulterioară a concediului de maternitate).

La calcularea stagiului de cotizare sunt luate în considerare, după caz, și:

 • perioadele de timp în care ai beneficiat de concediu medical;
 • perioadele de timp în care ai beneficiat de pensie de invaliditate;
 • studiile absolvite (cursuri de zi în învățământul universitar);
 • concediul și indemnizația pentru creșterea copilului.

În cazul în care nu mai ești asigurată din motive care nu țin de tine (cum ar fi cazul în care angajatorul nu virat la timp contribuțiile la stat), lucru care trebuie dovedit prin acte oficiale eliberate de angajator, poți beneficia în continuare de concediu de maternitate, cu condiția ca nașterea să aibă loc în cel mult nouă luni de la momentul în care ai pierdut statutul de asigurat.

Cum obții certificatul medical pentru concediul de maternitate

Atât certificatul medical pentru concediul prenatal, cât și cel pentru concediul postnatal se eliberează (pentru cel mult 31 de zile calendaristice) de către medicul de familie sau de către medicul specialist în obstetrică-ginecologie, care monitorizează sarcina și starea viitoarei mame. 

Acest certificat trebuie să ajungă în posesia angajatorului până pe data de 5 a lunii, pentru ca acesta să poată efectua plata pentru luna anterioară.

Pe ce perioadă ți se poate acorda concediul de maternitate

Concediul de maternitate are o durată fixă de 126 de zile calendaristice și se împarte în două perioade:

 • concediu prenatal (de sarcină) cu o durată de 63 de zile, care este acordată înainte de nașterea copilului;
 • concediu postnatal (de lăuzie) cu o durată de 63 de zile, care este acordat imediat după nașterea copilului.

Atenție! Concediul postnatal nu trebuie să fie confundat cu concediul de creștere a copilului, care se poate întinde pe o perioadă de cel mult doi sau trei ani (în cazul copiilor cu handicap).

Opțional, cele două perioade, concediul prenatal și concediul postnatal, pot fi compensate între ele. În acest caz este necesară permisiunea medicului, iar concediul postnatal nu trebuie să aibă mai puțin de 42 de zile. De altfel, primele 42 de zile ale concediului postnatal sunt obligatorii.

Ai posibilitatea să renunți la concediul prenatal, însă, așa cum am menționat mai sus, nu și la primele 42 de zile ale concediului postnatal.

În cazul în care ai probleme de sănătate care fac sarcina dificilă și ai nevoie de o perioadă mai lungă de repaus decât cea a concediului prenatal, medicul poate recomanda prelungirea concediului. Acesta trebuie să elibereze un certificat medical care să îți ofere dreptul la concediu medical obișnuit.

În fiecare lună, pe perioada concediului de maternitate, trebuie să prezinți angajatorului fișa de concediu medical, avizată de medic drept concediu de sarcină și lăuzie (postanal și prenatal). În baza acestei fișe beneficiezi de indemnizația de maternitate.

Cum se acordă și cum se calculează valoarea indemnizației de maternitate

Plata indemnizației de maternitate este făcută de angajator, în baza certificatului medical eliberat de medic. Trebuie să prezinți acest certificat medical angajatorului cel târziu până pe data de 5 a lunii următoare celei pentru care ți-a fost acordat concediul.

Valoarea indemnizației este egală cu 85% din media veniturilor brute care au fost realizate în ultimele șase luni. De asemenea, vor beneficia de indemnizație și angajatele care au avut un stagiu de cotizare de cel puțin o lună, în ultimele 12 luni înainte de începerea concediului de maternitate.

Angajatorului îi revine sarcina de a calcula valoarea indemnizației. Sunt luate în considerare veniturile raportate la zilele lucrate pentru care s-au plătit contribuțiile de asigurări pentru concedii și indemnizații de sănătate, precum și perioada în care ai beneficiat de indemnizație de șomaj, după caz.

În cazul în care nu ai obținut venituri în ultimele șase luni, se vor lua în considerare pentru calcul lunile în care a existat un venit de cel puțin o lună în care s-a plătit contribuția pentru concedii și indemnizații, din ultimele 12 luni înainte de începerea concediului de maternitate.

Indemnizația de maternitate este suportată din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Plata se face lunar, pe toată perioada concediului de maternitate.

Excepții cu privire la acordarea indemnizației în situații speciale

În cazul nefericit în care, până la achitarea indemnizației, salariata a decedat, suma pentru luna în curs care nu a fost virată în contul acesteia va reveni, după caz, soțului supraviețuitor, părinților, celorlalți copii, respectiv persoanei care poate dovedi că a avut grijă de salariată până la data decesului.

Care sunt drepturile tale pe perioada concediului de maternitate

Dacă te temi că luând mai multe zile de concediu pe perioada sarcinii îți pui în pericol siguranța locului de muncă, trebuie să știi că acesta este doar o frică neîntemeiată; și asta deoarece concediul de maternitate îți garantează niște extra drepturi:

 • Nu poți fi concediată și poți să revii la locul de muncă. Această interdicție de concediere este valabilă și în cazul în care angajatorul a aflat de sarcină înainte să ia decizia de concediere, chiar dacă salariata încă nu se află în concediul de maternitate. Excepție fac companiile care se află în faliment sau dizolvare.
 • Nu poți fi expusă riscurilor care îți pot afecta sarcina și starea de sănătate. Acest drept este reglementat prin Ordonanța de Urgență nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă.
 • Poți cere concediu de risc maternal. Trebuie să declari în scris angajatorului starea de graviditate, iar în cazul în care nu poate să îți asigure condiții de protecție, precum un program de lucru scurt sau condiții speciale de lucru, poți cere concediu de risc maternal, care se acordă și în funcție de recomandările medicului.

Concediul de risc maternal

E important de menționat că poți cere concediu de risc maternal și în următoarele două situații:

 • atunci când revii la muncă imediat după concediul postnatal obligatoriu (42 de zile), și nu după cele 63 de zile la care ai dreptul în mod legal, cu condiția să prezinți angajatorului un certificat medical emis de medicul de familie cu privire la faptul că poți să îți reiei munca în condiții de siguranță și că nu îți pui sănătatea în pericol;
 • dacă, după ce ai revenit la muncă după terminarea concediului postnatal, continui alăptarea copilului; și în această situație trebuie să prezinți un certificat medical angajatorului și să anunți în scris care este începutul și sfârșitul perioadei de alăptare. Trebuie să ții cont că poți cere concediu de risc maternal pentru alăptare doar dacă nu ai solicitat indemnizație și concediu pentru creșterea copilului.

Concediul de risc maternal este acordat la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist. Perioada concediului nu trebuie să depășească 120 de zile și poate fi acordat în întregime sau fracționat (până în a 63-a zi înainte de data estimată a nașterii copilului, respectiv înaintea datei intrării în concediul de maternitate), în baza unui certificat medical, însă nu poate fi cumulat cu alte concedii. Pe lângă certificatul medical, trebuie să prezinți și certificatul de naștere al copilului.

Pe perioada concediului de risc maternal ai dreptul la o indemnizație de risc maternal, plătită de angajator. Valoarea indemnizației este de 75% din venitul brut obținut în ultimele șase luni din cele 12 luni în care a existat stagiu de cotizare, în limita a 12 salarii minime brute pe țară, în baza cărora se calculează contribuția asiguratorie pentru muncă. Indemnizația este plătită lunar.

Întrebări frecvente despre concediul de maternitate

Și cum subiectul concediului de maternitate suscită în continuare foarte multe întrebări, le-am adunat în rândurile de mai jos pe cele întâlnite cel mai des.

Mai pot beneficia de concediul de maternitate dacă am rămas fără serviciu cu puțin timp înainte de a intra în concediu?

Da. Articolul 23 din Ordonanța de Urgență 158 din 2005 prevede, la alineatul 2, faptul că de acest drept „beneficiază și femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calității de asigurat. Faptul că pierderea calității de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedește cu acte oficiale eliberate de către angajatori sau asimilații acestora, iar indemnizația se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenție.”

Ce pot face dacă am probleme de sănătate în timpul sarcinii și am nevoie de mai multe zile de concediu?

În acest caz, medical specialist îți poate elibera un certificat pentru concediu medical. De asemenea, dacă ai o sarcină cu risc, medicul specialist poate să-ți ofere fie un certificat pentru concediu medical de risc maternal, fie un certifical medical pentru concediu medical simplu. 

Cum se calculează indemnizația de maternitate dacă rămân însărcinată și mă pregătesc să intru în concediu în timpul șomajului tehnic?

Perioada de șomaj și venitul obținut în această etapă sunt luate în calcul la calcularea indemnizației de maternitate. Indemnizația reprezintă 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni în care ai plătit asigurări sociale și de sănătate. 

Pot fi concediată în timpul concediului de maternitate?

Nu. Conform Articolului 60 din Codul Muncii, „(1) Concedierea salariaților nu poate fi dispusă: c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere”. Astfel, dacă ai înștiințat angajatorul că ești însărcinată, acesta nu are dreptul legal de a te concedia. În cazul în care ești angajată în baza unui contract de muncă pe perioadă determinată, acesta va înceta la data stabilită, iar obligația plății concediului de maternitate va reveni Casei de Asigurări de Sănătate.

Există o sumă maximă pe care o pot lua ca plată a concediului de maternitate?

Nu, plafonarea se aplică doar în cazul indemnizației pentru creșterea copilului, care nu poate depăși 8 500 de lei. În ceea ce privește plata concediului de maternitate, valoarea acesteia reprezintă 85% din media salariilor brute din ultimele 6 luni în care au fost plătite contribuții la stat pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale.

Cum se împart cele 126 de zile de concediu de maternitate?

Concediul de maternitate este format din concediu de sarcină (concediu prenatal) și concediu de lăuzie (concediu postnatal). Concediul de sarcină poate fi acordat pe o perioadă de 63 de zile înainte de momentul nașterii, iar cel de lăuzie se poate acorda pentru 63 de zile după momentul nașterii. Cu acordul medicului, poți compensa aceste zile între ele, dar doar dacă se respectă condiția ca în concediul postnatal să rămână cel puțin 42 de zile.  

Dacă ai ajuns până aici cu cititul, cel mai probabil te-ar putea interesa și Concediul paternal.

Surse foto: Shutterstock


Autor: and
6 noiembrie 2018

Ultima editare: 12 martie 2021


Cele mai noi anunțuri pentru de pe OLX

 • Locuri de munca in Spania (la planta in Segovia)

  Locuri de munca in Spania (la planta in Segovia)

  Angajam personal din JUDETUL SUCEAVA pentru munca in agricultura in Spania. Cautam femei cu v..

  Suceava 30 Sep 13:09 Necesita deplasari

 • Locuri de Munca in STRAINATATE!!!

  EUROFRUTAS angajeaza barbati pentru pregatirea si curatarea pomilor pentru campania viitoare!!!

  In zona ZARAGOZA-SPANIA

  Se ofera:

  -CONTRACT DE MUNCA SPANIOL pe o perioada de mini..

  Iasi 30 Sep 13:09 Locatie stabila

 • Casa de expeditii, angajeaza agent contractari vanzari/broker marfuri

  Casa de expeditii cu sediul principal in Suceava, angajeaza agent contractari vanzari/broker marfuri pentru biroul din Bucuresti. Experienta in domeniu este necesara.

  Salariul fix plus bonusu..

  Bucuresti - Ilfov 30 Sep 12:09

 • Angajam soferi profesionisti la INT Transporte Popovici SRL

  Int Transporte Popovici SRL din Sfantu Gheorghe angajeaza soferi TIR cu experienta pentru toate grupele: Frigo-Prelata-Walkingfloor.

  Se lucrează în program de 4 săptămâni urmate de 1 să..

  Brasov 30 Sep 13:09 Necesita deplasari

 • Angajam soferi profesionisti la INT Transporte Popovici SRL

  Int Transporte Popovici SRL din Sfantu Gheorghe angajeaza soferi TIR cu experienta pentru toate grupele: Frigo-Prelata-Walkingfloor.

  Se lucrează în program de 4 săptămâni urmate de 1 să..

  Buzau 30 Sep 13:09 Necesita deplasari

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

70 − 60 =

Alte articole