RESPONSABIL

Concediul de îngrijire a copilului bolnav: în ce condiții se acordă și cum se calculează

22 April 2020
Array

Autor: and

Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav este unul dintre drepturile de care beneficiezi ca asigurat. Acesta poate fi solicitat dacă ai un copil cu vârsta de până la șapte ani, însă în cazul unor afecțiuni grave sau al copiilor cu handicap, poate fi solicitat și până când acesta împlinește 18 ani. De această formă de concediu medical poate beneficia oricare dintre părinți, iar mai jos poți afla care sunt condițiile pentru a solicita acest tip de concediu, pe ce durată se acordă și cum se calculează. 

Cadru legislativ
Cine beneficiază de indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav
Documente necesare
Condiții
Care este durata concediului de îngrijire a copilului
Cine sunt plătitorii de drepturi
Cum se calculează indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav

Cadru legislativ

Potrivit legislației în vigoare, ca părinte, poți beneficia de mai multe tipuri de concedii și indemnizații pentru a avea grijă de copii. Se pot acorda:

Dintre acestea, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav este reglementat prin OUG 158/2005. Ai dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav dacă acesta are până în șapte ani. 

De asemenea, OUG nr. 99/2017 reglementează și completează OUG din 2005. Cea mai importantă actualizare face referire la copiii bolnavi grav, care au mai mult de șapte ani. În acest caz, părinții unor copii cu sindrom Down, afecțiuni oncologice sau malformații congenitale pot beneficia de concediu de îngrijire până ce copilul împlinește 16 ani. În plus, părintele poate primi concediu de îngrijire a copilului bolnav și în cazul tinerilor cu handicap, până ce aceștia ajung la 18 ani. 

La nivel european, s-a stabilit creșterea vârstei până la opt ani, potrivit unei directive UE a cărei implementare trebuie realizată până în 2022. Pe viitor, autoritățile europene ar mai dori o nouă creștere a posibilității de obținere a concediului de îngrijire a copilului până la 12 ani. 

Cine beneficiază de indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav

Indemnizația pentru concediul de îngrijire a copilului bolnav se acordă următoarelor categorii de persoane:

 • Părinți;
 • Părinți adoptivi;
 • Tutore;
 • Asiguratul căruia i-a fost încredințat copilul în vederea adopției;
 • Asiguratul căruia i-a fost dat copilul în plasament.

Dacă cel mic are nevoie de îngrijire în străinătate, categoriile de persoane menționate mai sus au drept de concediu de îngrijire a copilului și pentru a-l însoți pe teritoriul țărilor membre ale Uniunii Europene, Elveției sau Spațiului Economic European (care include Norvegia, Liechtenstein și Islanda). 

Cine poate beneficia de indemnizatie pentru ingrijirea copilului

Documente necesare

Pentru a beneficia de indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav, este nevoie de următoarele documente:

 • Cerere tip;
 • Certificatul de concediu, eliberat de medicul de familie;
 • Certificatul pentru persoanele cu handicap (dacă este cazul).

Condiții

Pentru a putea beneficia de concediu de îngrijire a copilului bolnav, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • Să locuiești împreună cu copilul pentru care ceri beneficiul și să te ocupi de creșterea și îngrijirea sa;
 • Să ai domiciliul stabil sau reședința legală în România;
 • Să fi realizat venituri impozabile pe o perioadă de minimum șase luni în ultimele 12 luni sau să fi beneficiat de concediu medical ori pensie de invaliditate în ultimul an.

Cine poate ridica certificatul de concediu

Certificatul de concediu poate fi ridicat de persoanele de drept, dar și de soț sau soție, rudele de gradul I, precum și tutore sau alte persoane împuternicite. Mai mult, documentele necesare concediului de îngrijire a copilului pot fi transmise pe suport hârtie ori prin email sau alte mijloace electronice de comunicare. 

Care este durata concediului de îngrijire a copilului

Potrivit art. 26 alin. (1) din OUG 158/2005, copilul bolnav poate beneficia de maximum 45 de zile din timpul părintelui/tutorelui/etc. cu excepția următoarelor situații:

 • Imobilizare cu aparat gipsat;
 • Intervenții chirurgicale;
 • Diagnostic de boli infectocontagioase sau neoplazii.

În cazurile de mai sus, durata concediului de îngrijire a copilului bolnav poate fi prelungită la 90 de zile pe baza unui document eliberat de medicul specialist. Dacă este nevoie de un număr mai mare de zile, este nevoie de aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale. 

concediul de ingrijire a copilului legislatie

Cine sunt plătitorii de drepturi

Potrivit legislației în vigoare, calculul și plata indemnizației pentru concediul de îngrijire a copilului sunt realizate lunar de către:

 • Persoanele fizice sau juridice la care își desfășoară activitatea persoana care aplică pentru concediu de îngrijire a copilului, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă;
 • Persoanele juridice la care își desfășoară activitatea funcționarii publici;
 • Autoritatea executivă, electivă, legislativă sau judecătorească în cadrul căreia persoana care dorește concediu de îngrijire a copilului bolnav își desfășoară activitatea;
 • Organizațiile cooperației meșteșugărești unde își desfășoară activitatea membrii organizației.

În cazul părinților copilului, acela care beneficiază de concediu de îngrijire a copilului bolnav are obligația de a depune lunar plătitorului de drepturi o declarație pe proprie răspundere în care să se menționeze că celălalt părinte nu exercită, în același timp, același drept. 

Cum se calculează indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav

Conform OUG 158/2005, indemnizațiile pentru îngrijirea copilul bolnav sunt suportate integral din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Părinții beneficiază de această indemnizație doar pe baza concediului medical eliberat de medicul curant și a unui certificat pentru persoane cu handicap (dacă este cazul) emis în conformitate cu legislația în vigoare. 

Pentru alte persoane decât părinții naturali, așa cum este cazul părinților adoptivi, al tutorelui, al unei persoane căreia i-a fost încredințat copilul spre adopție sau dat în plasament, indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav este acordată pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist. 

Potrivit art. 10 din OUG 158/2005, cuantumul brut lunar al indemnizației pentru îngrijirea copilului se calculează la 85% din baza de calcul. Pentru a beneficia de indemnizație este necesar să fi lucrat cel puțin șase luni în ultimele 12 luni. Suma se acordă în limita a 12 salarii minime brute pe țară, lunar.  

Există și excepția la regulă, astfel că o persoană poate beneficia de concediu de îngrijire a copilului și de indemnizație dacă:

 • A beneficiat de drepturi de asigurări sociale cu excepția pensiei pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțial sau de urmaș;
 • A urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii lor;
 • A satisfăcut serviciu militar ca militar pe termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau prizonier.

Concediul medical pentru îngrijirea copilului poate fi acordat oricăruia dintre părinți sau celor adoptivi, tutorelui sau unui împuternicit legal (de exemplu, atunci când unul dintre părinți este decedat, iar celălalt este bolnav sau spitalizat). Condiția este să fi cotizat pentru cel puțin șase luni din ultimele 12 luni de muncă la asigurările de sănătate. În baza unor documente justificatoare, poți primi indemnizație pentru 90 de zile sau chiar mai mult. Multă sănătate celui mic! 

Sursa foto: Shutterstock

Array

Autor: and
22 April 2020


Cele mai noi anunțuri pentru de pe OLX

  Scrie un comentariu

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1 + 5 =

  Alte articole