INDEPENDENT

Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului în 2020: câți bani primești și cât poți sta acasă

3 ianuarie 2019

Autor:

Dacă tocmai ai devenit părinte, știi că timpul petrecut cu copilul în primii ani este cel mai important atât din viața ta, cât și a celui mic. Tocmai din acest motiv, posibilitatea de a alege să stai acasă cu acesta poate fi concretizată prin dreptul tău de a beneficia de concediu pentru creșterea copilului, cunoscut și sub denumirea de concediu pentru îngrijirea copilului, implicit și de o indemnizație lunară.

O schimbare importantă care intră în vigoare din acest an se referă la cuantumul veniturilor pe care le poți obține pe durata concediului de creștere a copilului. Dacă, până acum, acestea nu puteau depăși de trei ori valoarea indemnizației minime – adică nu puteau fi mai mari de  3.750 de lei – începând din acest an, poți obține venituri de până la cinci ori mai mari decât indemnizația minimă lunară. 

Află în cele ce urmează cum poți să îți iei concediu pentru creșterea copilului și ce condiții trebuie să îndeplinești ca să obții indemnizația lunară.

Cine poate să primească indemnizația și care sunt condițiile de acordare în 2020
Ce durată poate avea concediul de creștere a copilului
Calculator indemnizație creștere copil 2020 – câți bani poți să primești
Cum se calculează indemnizația și câți bani poți să primești
Ce documente trebuie să depui, când și cum vei primi banii
Când se virează indemnizația de creștere a copilului
În ce situații nu mai poți primi indemnizație pentru creșterea copilului
Care este diferența dintre indemnizația pentru creșterea copilului și alocație

Cine poate să primească indemnizația și care sunt condițiile de acordare în 2020

Conform legislației, concediul pentru îngrijirea copilului poate fi acordat oricăruia dintre părinți, iar pe perioada concediului, tu, ca părinte beneficiar, vei primi o anumită sumă de bani. Aceasta reprezintă indemnizația pentru creșterea copilului.

Ca să poți primi această indemnizație, este necesar să îndeplinești câteva condiții:

 • Să ai reședință sau domiciliu în România;
 • Să locuiești în România împreună cu copilul/copiii pentru care ai solicitat indemnizația, să ai grijă de aceștia și să te ocupi de creșterea lor;
 • Să fi realizat în ultimele 12 luni, înainte de data nașterii copilului, venituri impozabile (salarii sau alte venituri obținute din activități independente și care sunt impozitate conform OUG nr. 111/2010).

În cele 12 luni în funcție de care se calculează indemnizația lunară pot fi luate în calcul și perioadele în care ai beneficiat de:

 • Șomaj
 • Pensie de invaliditate
 • Concediu medical

Este important de menționat că persoana care solicită concediu și indemnizație pentru creșterea copilului poate fi cetățean român, străin sau apatrid (fără cetățenie).

Ce durată poate avea concediul de creștere a copilului

Așa cum am spus anterior, atât mama, cât și tatăl au dreptul să ceară concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului. În mod normal, concediul durează până când copilul împlinește vârsta de 2 ani, însă, în cazul copiilor cu handicap, durata acestuia se poate extinde până la împlinirea vârstei de 3 ani.

Indemnizația o vei primi lunar, pentru fiecare copil în parte, pe toată perioada concediului, de cel mult doi ani, și poate fi mărită la trei ani, în situația specială menționată mai sus.

Un lucru important de reținut este că perioada de concediu pentru creșterea copilului este considerată vechime în muncă și este asimilată la stagiul de cotizare la pensie. Totodată, pe toată durata concediului vei rămâne în continuare asigurat la sănătate. Contribuția va fi plătită de la bugetul de stat.

Calculator indemnizație creștere copil 2020 – câți bani poți să primești

Așa cum specifică legislația în vigoare, valoarea indemnizației pentru creșterea copilului este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, înainte de data de naștere a copilului.

Începând cu 1 ianuarie 2018, limita minimă a indemnizației a crescut la valoarea de 1.250 de lei, față de cât era în anul anterior, adică 1.232 de lei. Iar dacă până acum indemnizația minimă era calculată în funcție de valoarea salariului minim, în prezent indemnizația minimă este calculată în funcție de valoarea indicelui social de referință, care este 500 de lei.

Concret, suma de bani pe care o vei primi lunar trebuie să se încadreze în următoarele limite:

 • nu poți primi lunar mai puțin de 1.250 de lei
 • nu poți primi mai mult de 8.500 de lei, indiferent cât de mari sunt veniturile tale

Limita maximă a fost scăzută în anul 2017 prin OUG nr. 55/2017, care a adus modificări ale OUG nr. 111/2010, astfel încât să fie evitate situațiile în care un părinte ar fi putut să obțină o indemnizație mult prea mare.

În cazul în care ai gemeni, tripleți sau multipleți (sarcină multiplă), valoarea totală a indemnizației este calculată ca suma care rezultă prin aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicelui social de referință, pentru fiecare copil. Coeficientul este aplicat începând cu cel de-al doilea copil născut. 

Ce documente trebuie să depui, când și cum vei primi banii

Ca să obții indemnizația de creștere a copilului, este necesar să depui o cerere de concediu pentru creștere copil, alături de următoarele documente:

 • Copie după actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana care primește documentele;
 • Copie după certificatul de naștere al copilului pentru care soliciți acest drept sau, după caz, livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primește documentele;
 • Acte care să dovedească faptul că ești părintele copilului;
 • Adeverință de venit pentru indemnizația de creștere copil care să ateste veniturile pe care le-ai obținut în ultimele 12 luni, înainte de nașterea copilului;
 • Dovadă eliberată de angajator sau de organele competente cu privire la veniturile obținute;
 • Dovadă privind suspendarea activității pe perioada pentru care ai solicitat concediu pentru creșterea copilului;
 • Alte documente care pot să dovedească îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.


Trebuie să depui toate documentele de mai sus la primăria localității unde ai domiciliul sau reședința. Actele trebuie să le depui în cel mult 60 de zile de la data la care s-a terminat concediul de maternitate.

Ulterior, primăriile au obligația să trimită aceste cereri către agențiile teritoriale până pe data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. Cererile sunt soluționate prin emiterea unei decizii în cel mult 15 zile lucrătoare de la momentul la care au fost înregistrate la agențiile teritoriale. Odată emisă decizia, aceasta îți va fi comunicată în termen de 5 zile lucrătoare. 

Când se virează indemnizația de creștere a copilului

Conform legislației, dreptul de a primi plata pentru indemnizația de creștere a copilului este aprobat și acordat de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială, iar banii sunt alocați de la bugetul Ministerului Muncii.

Vei primi prima plată după 45 sau 60 de zile de la data la care ai depus cererea. În ceea ce privește perioada când se virează indemnizația, plata se realizează în luna curentă pentru luna anterioară, de regulă în intervalul 8-25 al fiecărei luni.


Banii îi vei primi prin metoda pentru care ai optat la momentul în care ai depus cererea. Astfel, plata poate fi făcută prin virarea banilor în contul bancar sau prin mandat poștal, la domiciliu. Dacă la un moment dat vrei să modifici modalitatea de plată, este necesar să completezi o cerere în care să specifici acest lucru.

Trebuie menționat că poate fi făcută plata prin cont bancar numai dacă unitatea bancară respectivă are încheiată o convenție cu Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială.

În ce situații nu mai poți primi indemnizație pentru creșterea copilului

În principiu, ca să primești indemnizația pe toată durata concediului, este necesar să îndeplinești condițiile de eligibilitate. Însă există câteva situații în care poate fi oprită acordarea indemnizației:

 • Obții alte venituri impozabile pe perioada concediului;
 • Nu mai ai drepturi părintești sau ai pierdut dreptul de exercitare a tutelei;
 • Copilul este adoptat sau internat într-o instituție de ocrotire publică sau privată.

În ceea ce privește obținerea altor venituri impozabile în afara indemnizației pentru creșterea copilului, există următoarele excepții:

 • Cel care este beneficiar primește alte indemnizații în calitate de consilier local sau județean, indiferent de sumă;
 • Obții alte venituri impozabile, pe perioada unui an, din activități desfășurate pe perioada concediului, dar care nu depășesc de cinci ori cuantumul minim al indemnizației, adică 6.250 de lei;
 • Dacă primești alte sume de bani în baza legii, a contractului colectiv sau individual de muncă, altele decât cele rezultate din desfășurarea efectivă a unei activități în perioada concediului de creștere a copilului. Concret, tu nu vei lucra, însă poți primi bonusuri lunare.

Care este diferența dintre indemnizația pentru creșterea copilului și alocație

Alocația și indemnizația pentru creșterea copilului nu reprezintă același lucru. Dreptul copiilor de a primi alocație este reglementat de Legea nr. 61/1993, iar aceasta este acordată lunar, până când împlinesc vârsta de 18 ani. Alocația se acordă începând cu cea de-a doua lună de la data nașterii, separat de indemnizația pentru creșterea copilului.

În concluzie, indemnizația pentru creșterea copilului este diferită de alocație, iar concediul pentru creșterea copilului nu înseamnă concediu de maternitate. La fel de important de menționat este faptul că tatăl poate beneficia atât de concediu pentru creșterea copilului, cât și de concediu paternal.

Sursa foto: Shutterstock


Autor:
3 ianuarie 2019

Ultima editare: 2 aprilie 2020


Cele mai noi anunțuri pentru de pe OLX

  Scrie un comentariu

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  10 + = 11

  Alte articole