INDEPENDENT

Contractul de ucenicie: ce este și ce avantaje are

6 August 2019
Array

Autor:

Fiecare loc de muncă, indiferent de domeniu, presupune anumite competențe și abilități din partea viitorului angajat. Se întâmplă adesea ca o persoană care își dorește să lucreze într-un anumit loc să nu aibă pregătirea necesară pentru a obține locul de muncă respectiv, iar acest lucru ar putea reprezenta o piedică atât pentru persoana în cauză, cât și pentru angajatorul care este în lipsă de mână de lucru. Dacă te afli în această situație, încheierea unui contract de ucenicie poate fi în avantajul tău deoarece acesta te va ajuta să îți dezvolți competențele necesare și să obții un nivel de calificare profesională la sfârșitul perioadei prevăzute în contract. 

Cui îi este destinat contractul de ucenicie

Ucenicul este persoana care se formează profesional, acumulând cunoștințe teoretice și practice la locul de muncă, în baza unui contract. Acesta poate fi încheiat între angajator și persoane cu vârsta minimă de 16 ani deoarece acestea, conform legii, pot intra legal în câmpul muncii. Spre deosebire de contractul de muncă tipic, contractul de ucenicie prevede, în plus pe lângă prestarea muncii și plata salariului, ca ucenicul să învețe o meserie.

Totuși, timpul de lucru este diferit pentru persoanele minore față de cel pentru persoanele majore. În cazul celor cu vârsta de peste 18 ani, durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi, adică 40 de ore pe săptămână. În cazul minorilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, durata este redusă: 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână.

Contractul de ucenicie se încheie pe o perioadă determinată și vine în ajutorul celor care nu au studii de specialitate sau calificări profesionale într-un anumit domeniu, putând fi încheiat și cu cei care nu au finalizat clasele de învățământ obligatoriu (adică au mai puțin de 10 clase) și care nu au competentele pe care un loc de muncă le necesită. 

Care este durata contractului de ucenicie

Conform Legii nr. 279/2005, completată de Hotărârea de Guvern nr. 423/2019, durata contractului de ucenicie diferă în funcție de nivelul de calificare pe care urmează să îl obții după încheierea contractului.

Nivelul 1 – 6 luni; minimum 180 de ore

Pentru obținerea nivelului 1 de calificare profesională se încheie un contract de ucenicie pentru o perioadă de 6 luni, fiind nevoie de cel puțin 180 de ore de lucru pentru a-l obține. Acest nivel presupune că ești responsabil de propria activitate, care implică, în general, activități simple și de rutină.

Nivelul 2 – 12 luni; minimum 360 de ore

Contractul de ucenicie se va încheia pentru o perioadă de 12 luni dacă ucenicul se pregătește pentru obținerea nivelului 2 de calificare profesională. În plus față de nivelul 1, acest nivel presupune colaborarea cu colegii și asumarea unei responsabilități colective în activitățile desfășurate, care devin mai complexe și mai diverse. 

Nivelul 3 – 24 de luni; minimum 720 de ore

Un nivel mai înalt de calificare necesită și o investiție mai mare de timp. Dacă vrei să devii ucenic în vederea obținerii nivelului 3 de calificare, contractul se va încheia pe o perioadă de 24 de luni, adică 2 ani, în care va trebui să muncești cel puțin 720 de ore. Acest timp este necesar deoarece atribuțiile și obligațiile tale vor fi mai numeroase: vei fi capabil să coordonezi și să controlezi activitatea echipei din care faci parte și să duci la bun sfârșit activități diverse și complexe.

Nivelul 4 – 36 de luni; minimum 1 080 de ore

Este cel mai înalt nivel profesional pe care îl poți obține în urma perioadei de ucenicie. După finalizarea acesteia vei fi responsabil nu doar de propria activitate, dar și de cea a echipei de lucru. Vei putea desfășura activități de organizare și control, pe care le vei realiza în contexte variate și în care vei aplica toate cunoștințele teoretice și practice dobândite.  

Ultimul nivel de calificare profesională – nivelul 5 – poate fi obținut doar urmând studii universitare.

Acte necesare pentru încheierea contractului de ucenicie

Pentru a putea încheia un contract de ucenicie, angajatorul are nevoie de următoarele acte din partea ta, ca viitor ucenic:

 • actul de identitate, în original și copie;
 • certificatul de naștere, în original și copie;
 • adeverință medicală care atestă că ești apt pentru prestarea muncii;
 • copii legalizate după actele de studii care atestă că îndeplinești condițiile pentru obținerea nivelului de calificare profesională dorit în urma uceniciei;
 • dispoziția de repartizare;
 • declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu deții calificarea pentru care te înscrii în ucenicie și că, în ultimii 2 ani, nu ți-a fost încetat un contract de ucenicie din motive care țin de comportamentul tău la locul de desfășurare a activității.

Ce conține contractul de ucenicie

Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în scris și cuprinde mai multe informații, printre care se numără:

 • durata (conform nivelului de calificare ce urmează să fie obținut de către ucenic);
 • denumirea calificării pe care ucenicul o va obține;
 • numele și calificarea persoanei care coordonează ucenicul;
 • atribuțiile și obligatiile pe care le are ucenicul, dar și obligațiile angajatorului;
 • criteriile după care va fi evaluat ucenicul;
 • adresa unde ucenicul își desfășoară activitatea. 

Ce mai trebuie să știi

Ca ucenic cu programul de lucru de 40 de ore pe săptămână (dacă ai peste 18 ani), ai dreptul la un salariu lunar cel puțin egal cu salariul minim brut (salariul trecut pe fluturas, înainte de scăderea impozitelor) pe țară, care este, începând cu 1 ianuarie 2019, de 2 080 de lei. Acest salariu „pe hârtie” înseamnă un venit net (în mână) de 1 263 de lei.

Contractul de ucenicie îți oferă exact aceleași drepturi pe care le au și ceilalți salariați, dar și aceleași obligații, printre care se numără prestarea muncii în condițiile menționate în contract. La rândul său, angajatorul are obligațiile sale, printre care este și plata salariului în schimbul muncii pe care o depui. De asemenea, contractul poate prevedea și o perioadă de probă de cel mult 30 de zile și, dacă aceasta există, angajatorul este obligat să te informeze despre existența ei. 

Perioada de ucenicie este considerată a fi vechime în muncă și, în decursul ei, vei avea un coordonator care te va ajuta să dobândești cunoștințele teoretice și practice de care ai nevoie în practicarea meseriei.

La finalul perioadei de ucenicie vei primi un certificat care să ateste nivelul de calificare profesională obținut și care este recunoscut la nivel național.

Contractul de ucenicie vine în sprijinul celor care își doresc un loc de muncă și sunt dispuși să investească timp și energie pentru a deprinde calitățile necesare unei meserii. Cel mai mare avantaj al acestuia este că te ajută să obții o calificare atestată printr-un certificat, care îți dovedește abilitățile dobândite.

Sursă foto: shutterstock.com

Array

Autor:
6 August 2019

Ultimele locuri de munca de pe OLX

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 29 = 37

Alte articole