INDEPENDENT

Cum poți gestiona discriminările la locul de muncă dacă ești o persoană cu dizabilități

18 January 2021

Autor: and

Dacă ești una dintre persoanele care lucrează și ai un handicap, este foarte probabil să te fi confruntat cu numeroase provocări, în mod regulat. Discriminarea la locul de muncă este una dintre ele, deși ar fi normal, firesc și logic ca așa ceva să nu se întâmple. Discriminarea cuiva pe motiv de dizabilitate, la locul de muncă, nu este doar ilegală, ci și imorală și inumană, dar se întâmplă. Victimele au câteva instrumente la îndemână, cel mai important dintre acestea fiind legea care îi protejează, dar mai pot apela la angajator, care trebuie să rezolve corect și rapid problema. Pe lângă aceste căi, la care o persoană cu dizabilități poate și trebuie să apeleze cu încredere, abordarea personală este o altă soluție care poate aduce lucrurile la normal. 

Discriminarea persoanelor cu dizabilități

Discriminarea are numeroase forme, iar una dintre cele grave vizează persoanele cu dizabilități vizibile sau ascunse. Există șase tipuri principale de discriminare a acestor persoane: 

 1. Discriminare directă – este orice act sau faptă de deosebire, excludere, restricție sau preferință, provocată de o dizabilitate, care are ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii.
 2. Discriminare  indirectă – este considerată orice prevedere, acțiune, criteriu sau practică aparent neutră, ce are ca efect dezavantajarea unei persoane cu dizabilități față de o altă persoană, în afară de cazul în care respectiva situație este justificată în mod obiectiv.
 3. Eșecul de a face ajustări rezonabile – angajatorii și organizațiile au responsabilitatea de a se asigura că persoanele cu dizabilități pot accesa locuri de muncă și servicii la fel de ușor ca persoanele fără dizabilități. Aceasta este cunoscută sub numele de „datoria de a face ajustări rezonabile”. Ceea ce este rezonabil depinde de o serie de factori, inclusiv de resursele disponibile organizației care efectuează ajustarea. 
 4. Discriminarea rezultată din dizabilități – interzicerea sau limitarea accesului la servicii care au legătură cu dizabilitatea (interzicerea accesului în magazin cu un câine însoțitor pentru nevăzători este un exemplu tipic de discriminare rezultată din dizabilități sau absența primei anuale pentru un angajat care a fost nevoit să stea în concediu medical ca urmare a suferinței sale cronice). Și de data aceasta pot exista motive rezonabile care pot justifica un demers care, aparent, poate fi considerat discriminare rezultată din dizabilități. 
 5. Hărțuirea – are loc atunci când persoana cu dizabilități este umilită, jignită sau agresată verbal. Nu există niciodată o motivație care să justifice hărțuirea. 
 6. Victimizarea – este tratamentul advers la care este supusă o persoană care a formulat o plângere sau o acțiune în justiție cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal și al nediscriminării.

Este important de menționat că, în Codul Muncii, articolul 5 se referă expres la „egalitatea de tratament” și la obligația general valabilă ca, în cadrul relațiilor de muncă, să funcţioneze principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii. Orice discriminare pe criterii de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată este interzisă.

Citește și: Discriminarea la locul de munca. Ce este si cum poate fi combatuta

discriminarea la locul de munca

Cum gestionezi discriminarea 

A trăi cu un handicap este dificil. Cu toate acestea, multe persoane aflate în această postură se confruntă cu situații discriminatorii la locul de muncă, tocmai ca urmare a dizabilității de care suferă. Cea mai bună cale este aceea de a reacționa pentru apărarea propriilor drepturi, iar abordarea corectă este descrisă în cele ce urmează. 

 1. Înțelege bine ce drepturi ai și care sunt prevederile legii, pentru a ști exact care sunt prerogativele de care beneficiezi. Cunoașterea dispozițiilor legale poate identifica situațiile în care drepturile sunt încălcate. Legislația care combate discriminarea, în general, și cea ca urmare a dizabilităților, în special, trebuie cunoscute de angajator, dar și de colegii și partenerii care au legătură cu munca pe care o desfășoară o persoană aflată într-o astfel de situație.
 2. Cunoașterea drepturilor de care o persoană cu dizabilități beneficiază este cea mai sigură cale pentru respectarea lor. În consecință, este util și necesar ca angajații aflați în această situație să ceară respectarea acestor drepturi. Mai mult, este imperativ să-ți informezi angajatorul cu privire la orice limitări care îți afectează capacitatea de a lucra și să soliciți, cu argumente legale, întrunirea condițiilor de care ai nevoie pentru a fi eficient la locul de muncă. Deseori, acest demers poate rezolva extrem de multe complicații pentru ambele părți. 
 3. Dialogul deschis cu angajatorul și colegii este un alt demers util care, de foarte multe ori, ajută la soluționarea unor probleme în mod eficient. Deseori, oamenii valizi nu înțeleg nevoile și problemele care decurg dintr-o dizabilitate fizică sau de altă natură. Dizabilitățile invizibile (cele care nu sunt evidente: depresie, boli cronice, suferințe psihice) sunt cu atât mai greu de înțeles. 
 4. Informează-ți angajatorul atunci când ești victima unor situații care pot fi descrise ca fiind hărțuire sau discriminare ca urmare a dizabilității. Este la fel de util să comunici situația reprezentanților de la resurse umane, deoarece este posibil ca aceștia să nu cunoască problema sau să nu fie conștienți de situația în care te afli. Informarea lor este un demers legal care îi responsabilizează și au obligația de a rezolva problema, în conformitate cu dispozițiile legale. Informarea de acest tip este obligatorie, fiind procedura preliminară înainte de a face o plângere formală.
 5. Depunerea unei plângeri interne este pasul următor pe care o persoană cu dizabilități îl poate face atunci când drepturile îi sunt lezate. Reclamația poate fi direcționată către departamentul de resurse umane, supervizor sau către Inspectoratele de Muncă. Acest lucru poate oferi angajatorului oportunitatea de a corecta problema. De asemenea, garantează că va exista o înregistrare oficială a reclamației formulate. Și acest demers este unul procedural, înainte de a formula o plângere în instanță, dat fiind faptul că trebuie epuizate toate căile administrative de soluționare a problemei. 

Este important de spus că oricine poate să fie, într-un anume context, victimă a unei situații discriminatorii. Cu toate acestea, nu orice situație considerată discriminatorie este așa din punct de vedere legal. Acesta este unul dintre motivele principale pentru care cunoașterea legilor, a limitelor și a situațiilor care sunt cu adevărat discriminatorii este necesară. Este important ca cei care se simt discriminați, indiferent dacă au sau nu dizabilități, să comunice acest fapt celor în drept (superiori, reprezentanți ai departamentului de resurse umane), pentru a clarifica și soluționa situațiile problematice. 

drepturile persoanelor cu dizabilitati

Cum se poate dovedi discriminarea

Dacă sarcina de a dovedi cele afirmate revine, conform normelor de procedură civilă, persoanei care face afirmaţiile, dovedirea discriminării poate fi foarte dificilă, dacă ţinem seama că o astfel de probă presupune stabilirea unei atitudini, a unei optici, a unui mod de gândire. Cel discriminat ar trebui să dovedească opiniile discriminatorului sau gândurile acestuia, lucruri aproape imposibil de demonstrat. 

Atitudinea discriminatorie este, de cele mai multe ori, interiorizată şi nu se exteriorizează în manieră explicită, prin afirmaţii neîndoielnice sau, cu atât mai puţin, prin dovezi scrise. 

Ordonanţa de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea şi combaterea discriminării pune în sarcina probei discriminării persoana acuzată. Astfel, victima discriminării trebuie doar să aducă dovada diferenţei de tratament (sau a tratamentului identic, atunci când este vorba de persoane aflate în situaţii diferite), urmând ca persoana asupra căreia planează acuzaţia de discriminare să demonstreze că o astfel de diferenţă de tratament este fondată pe criterii obiective.

Articolul 20 al OG 137/2000 spune că: „Persoana interesată are obligaţia de a dovedi existenţa unor fapte care permit a se presupune existenţa unei discriminări directe sau indirecte, iar persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi că faptele nu constituie discriminare”. Ordonanţa transpune prevederi adoptate în cadrul Uniunii Europene. 

La dresarea cu plângere în instanță, persoana care a fost victimă a discriminării poate să folosească orice mijloc de probă. Victima trebuie să dovedească existenţa unei diferenţe de tratament, urmând ca cel asupra căruia planează acuzaţia de discriminare să demonstreze eventuala justificare obiectivă a unei astfel de diferenţe de tratament. O alternativă și mai eficientă este adresarea la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, unde procedura este mai puțin formală. 

Discriminarea este o plagă a societății. Prin acțiunea concertată a celor care sunt în situația de a fi discriminați din cauza unor dizabilități sau din oricare alte motive, alături de mecanismele legale, se pot preveni și soluționa corect cele mai multe dintre aceste situații. Cu alte cuvinte, este imperios necesar ca persoanele discriminate să reacționeze.

Citește și: Cele mai bune oportunitati de job pentru persoanele cu dizabilitati

Dacă ești în căutarea unui loc de muncă, OLX te ajută să îl găsești pe cel potrivit pentru tine. Descoperă aici sute de joburi la care poți aplica simplu și rapid, astfel încât, din candidat, să devii proaspăt angajat.

Sursa foto: Shutterstock.com


Autor: and
18 January 2021


Cele mai noi anunțuri pentru de pe OLX

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

33 − 32 =

Alte articole