INFORMAT

Cum se acordă concediul de studii și pentru ce perioadă

23 November 2021
Array

Autor: and

Satisfacția profesională este unul dintre cele mai importante criterii atunci când îți alegi un loc de muncă. Însă dezvoltarea personală și profesională continuă, așa că este posibil să îți dorești să înveți lucruri noi chiar dacă ai un loc de muncă sigur. Există și situația în care lucrezi în timpul facultății și ai nevoie de timp să te pregătești pentru sesiunea de examene sau pentru licență.

Pentru toate aceste cazuri există concediul de studii, care se numește și concediu de formare profesională, de care angajații pot beneficia în anumite condiții. Scopul acestui tip de concediu este de a lăsa suficient timp persoanei care urmează o formă de învățământ să se pregătească, fără a apela la zilele dedicate concediului de odihnă.

Concediul de studii

Tipuri de concediu de studii

Concediul de studii este un drept al oricărui angajat, indiferent dacă lucrează într-o instituție de stat sau în sistemul privat. Acesta se acordă în baza prevederilor articolului 154, alin. 1 din Codul Muncii, în care se specifică faptul că salariații au dreptul, la cerere, la concediu pentru formare profesională. Ca regulă generală, concediul de studii este un tip de concediu fara plata, însă, în anumite condiții, se poate încadra în categoria concediilor cu plată.

  • Concediul de studii fără plată se acordă la cererea scrisă a salariatului, pe perioada formării profesionale. Concediul de studii fără plată este un drept al angajatului care se acordă chiar și în cazul în care cursurile pe care le urmează nu au legătură cu activitatea pe care o desfășoară la locul de muncă. În concluzie, concediul de studii se acordă pentru orice tip de cursuri de formare, în vederea susținerii examenelor din sesiune, a lucrării de licență, de master sau de doctorat. 
  • Angajatorul are obligația legală fie de a asigura participarea angajaților la cursuri de formare profesională, fie de a le acorda concediu de studii plătit. Spre deosebire de concediul de studii fără plată, care este acordat la cererea angajatului, concediul de studii cu plată se acordă tot pe baza unei cereri din partea salariatului, în cazul în care angajatorul nu a asigurat participarea la cursuri de formare profesională care au legătură cu obiectul de activitate al angajatului.

Concediul de studii cu plată sau fără plată este un drept al angajatului, iar angajatorul nu are dreptul de a respinge cererea pentru acordarea acestuia. Excepție fac situațiile în care lipsa angajatului împiedică desfășurarea activității companiei.

tipuri de concediu de studii

Organizarea și durata concediului de studii

Cererea de concediu de studii fără plată se înaintează angajatorului cu cel puțin o lună înainte de începerea acestuia. În cerere trebuie să se specifice data de începere a cursurilor de formare profesionala, denumirea instituției care organizează respectivele cursuri și durata acestora.

Este important de reținut că nu este obligatorie efectuarea integrală a concediului de studii, acesta poate fi organizat în mai multe sesiuni, pe durata unui an calendaristic. Există cursuri de formare care se organizează în mai multe etape sau examenul de promovare are loc la o perioadă după terminarea cursurilor. În acest caz, concediul de studii poate fi împărțit în mai multe etape și este de asemenea necesar ca cererea de acordare a concediului de studii să fie înaintată cu cel puțin o lună înainte de începerea cursurilor sau a sesiunii de examene.

În cazul concediului de studii cu plată, angajatorul are obligația de a plăti salariatului, pe durata concediului, o indemnizație de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază și indemnizațiile sau sporurile acordate angajatului conform contractului de muncă. Această indemnizație se calculează ca fiind media drepturilor salariale din ultimele trei luni anterioare perioadei în care este efectuat concediul de studii cu plată. Indemnizația de concediu se plătește de către angajator cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de începerea concediului de studii.

Concediul de studii este considerat vechime în muncă, fiind asimilat perioadei de muncă efectivă. Perioada concediului de studii (cu plată sau fără plată) se stabilește de comun acord cu angajatorul și nu poate fi scăzută din durata concediului de odihnă, astfel:

  • Concediul de studii fără plată poate avea durata de cel mult 30 de zile lucrătoare, integral sau fracționat;
  • Concediul de studii cu plată poate avea cel mult 10 zile lucrătoare sau până la 80 de ore, integral sau fracționat. 
Organizarea si durata concediului de studii

Cine poate beneficia de concediul de studii

Concediul de studii este un drept legal al oricărui angajat. Sunt foarte frecvente cazurile în care angajații tineri, mai ales studentii, încep să lucreze încă din perioada facultății. Există și situațiile în care angajatul dorește să urmeze cursuri de perfecționare sau să își schimbe domeniul de activitate, cazuri în care este nevoie să urmeze cursuri de specialitate. În aceste cazuri, concediul de studii este un beneficiu important pentru angajat, care își poate organiza mai bine perioada de cursuri sau examene, fără ca aceasta să afecteze programul de lucru și fără a fi nevoit să își consume din zilele de concediu de odihnă.

Participarea la cursuri de formare profesională este reglementată prin lege și se regăsește în Codul Muncii, având câteva criterii de acordare, de care și angajatul, și angajatorul, trebuie să țină cont. Astfel, concediul de studii se acordă pentru:

  • companiile care au cel puțin 21 de angajați, cel puțin o dată la doi ani;
  • companiile care au mai puțin de 21 de angajați, cel puțin o dată la trei ani.

Angajatorii sau companiile care au mai mult de 20 de angajați trebuie să aibă în vedere și să aplice anual un plan de formare profesională pentru angajați, indiferent de vechimea acestora în muncă. Planul de formare profesională se elaborează împreună cu reprezentanții salariaților sau cu liderul de sindicat din instituția respectivă, după caz.

După elaborarea planului de formare profesională, acesta se anexează la contractul colectiv de muncă. Toți salariații au dreptul să fie informați de către superiorul direct sau liderul de sindicat/ reprezentantul angajaților cu privire la planul de formare profesională.  

Cheltuielile care decurg din participarea la programul de formare profesională, care este necesar angajatului pentru a-și desfășura corespunzător activitatea în cadrul instituției, sunt suportate exclusiv de către angajator.

Concediul de studii este un drept de care beneficiază orice angajat, fie că este salariat într-o instituție de stat sau privată, care urmează un curs de formare profesională sau care urmează să susțină un examen de licență, masterat sau doctorat. Angajatorul are obligația legală de a oferi angajaților posibilitatea de a urma un curs de formare și să stabilească de comun acord condițiile de acordare, perioada și drepturile salariale cuvenite, în cazul unui concediu de studii cu plată. 

Sursă foto: Shutterstock

Array

Autor: and
23 November 2021


Cele mai noi anunțuri pentru de pe OLX

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

48 − 46 =

Alte articole