RESPONSABIL

Cumulul pensiei cu salariul și cu alte venituri: când este permis și cine poate beneficia

10 March 2022
Array

Autor:

Cumul pensie cu salariul este una dintre cele mai utilizate metode pentru sporirea veniturilor personale. Totuși, chiar dacă legea oferă această oportunitate, nu toate tipurile de pensii pot fi cumulate cu salariul sau cu alte surse de venit. Afla mai jos care sunt condițiile pentru a avea dreptul de cumul pensie cu salariul sau alte venituri și ce limitări impune legea.  

Cumulul pensiei cu salariul

Ce înseamnă cumul de pensie?

Concret, cumul de pensie înseamnă ca o persoană care beneficiază de o pensie acordată din fondul public de pensii, indiferent de tipul acesteia, să poată obține venituri din alte surse (pensii sau venituri salariale). Lege reglementează strict aceste situații, stabilind cu exactitate cine poate realiza un cumul pensie cu salariu sau alte venituri atunci când una dintre sumele încasate provine din fondul public de pensii, dar și care sunt valorile acestor sume. 

Legea 263/2010 privind sistemul public de pensii stabilește că persoanele care beneficiază de anumite tipuri de pensii acordate din bugetul asigurărilor publice au dreptul să realizeze prin lege cumul pensie cu salariul sau cu alte venituri, dacă îndeplinesc anumite condiții. 

Principalul criteriu se referă la tipul de pensie al beneficiarului. Exista și un al doilea plafon, care impune limitarea veniturilor provenite din alte surse la un maximum de 35% din valoarea salariului mediu brut, valoare care este utilizată la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. În 2022, valoarea salariului mediu brut este de 6095 lei, iar plafonul de 35% reprezintă 2133 lei. 

Dispozițiile legale referitoare la cumul pensie cu salariu în noua lege a pensiilor sunt mai laxe decat cele din legea actuală, permițând pensionarilor care primesc pensie din bugetul public să realizeze mai ușor cumul de pensii cu alte venituri, dar Legea 127/2019 (noua lege a pensiilor), a fost prorogată pentru 1 septembrie 2023. Până la data intrării în vigoare a noii legi a pensiilor, rămân valabile doar prevederile din lega in vigoare în prezent, respectiv Legea 263/2010. 

Ce inseamna cumul de pensie cu salariu?

Răspunsul la această întrebare este prevăzut în dispozițiile ale Legii pensiilor (Legea 263/2010) și se referă explicit la o serie de cazuri în care este admisă posibilitatea ca o persoană să obțină venituri din mai multe surse, prin cumulare pensie cu salariu. Aceste situații care permit prin lege cumul pensie cu salariul sunt următoarele. 

 1. Pensionarii sistemului public de pensii, indiferent de categoria de pensie pe care o primesc, pot cumula pensia cu veniturile realizate din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, definite ca atare de Codul fiscal, indiferent care este valoarea totală a acestora. 
 2. Pensionarii pentru limită de vârstă pot cumula pensia cu veniturile din activități independente și dependente, indiferent de valoarea acestora. 
 3. Copiii care beneficiază de pensie de urmaș și au vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani, dacă își continuă studiile într-un sistem acreditat, pot cumula pensia cu veniturile din activități independente sau din cele dependente, indiferent de venitul acestora. 
 4. Pensionarii de invaliditate încadraţi cu gradul I și II de invaliditate, precum şi cei care beneficiază de pensie de urmas și sunt încadrați în grad de invaliditate I sau II, dar și pensionarii pensiilor anticipate pot cumula pensia cu venituri din activități independente indiferent de venitul rezultat din acestea.
 5. Toate categoriile de pensionari de la punctul 4 pot beneficia de venituri din activități dependente, indiferent de sumele realizate, cu excepția celor provenite din: 
 • contract individual de muncă;
 • raport de serviciu (funcționar public);
 • venituri obținute de persoane care desfășoară activități în funcţii elective; 
 • venituri care provin din activități ale autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului; 
 • activități meşteşugăreşti.
 1. Pensionarii care primesc pensie de invaliditate de gradul III, precum și cei care primesc pensie de urmaș și sunt încadrați în gradul III de invaliditate pot cumula pensia cu venituri obținute din activități independente, indiferent de suma totală, și dependente, rezultate în urma unui contract de muncă individual, a unui raport de serviciu, dar și a funcțiilor alese ori care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti ori dacă sunt membri ai unei organizații meșteșugărești, dar numai în limita unui program de lucru cu jumătate de normă, indiferent de valoarea sumelor primite.
 2. Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, cu excepția celui încadrat în gradul I și II de invaliditate, poate cumula pensia cu veniturile obținute din activităţi independente, indiferent de nivelul acestora, precum și din activităţi dependente, care provin din activități remunerate în baza unui contract individual de muncă, în limita a 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 
 3. O categorie distinctă de persoane este cea a consilierilor locali, județeni sau ai municipiului București, care pot cumula pensia cu veniturile obținute din această calitate de reprezentant ales, indiferent de tipul pensiei.

Citește și: Dreptul la munca al persoanelor cu dizabilitati: ce spune legislatia si care sunt obligatiile angajatorului

Cine poate cumula veniturile din pensii si salarii

Interzicerea cumulului pensiei cu salariul

La data redactării acestui articol – aprilie 2022, exista în dezbatere în Parlament un proiect de lege care interzicea posibilitatea persoanelor aflate la pensie să realizeze cumulul pensiei cu alte venituri sau cu salariul, doar dacă veniturile salariale rezultă din activități dependente bugetare. Mai simplu spus, se propune interzicerea cumul pensie cu salariu la stat. În acest sens nu a fost luată o decizie care să aibă putere de lege, deși s-a formulat o propunere PSD cumul pensie cu salariul (propunere care este încă dezbatere). În concluzie deciziile despre cumul pensie cu salariul 2022 depind de hotărârile viitoare din Parlament.

Mai trebuie spus că există mai multe variante de propuneri legislative care să reglementeze aceste categorii de venituri obținute din surse bugetare. Printre acestea, se află și o propunere care să permită cumularea pensiei cu veniturile din mediul privat, propunere declarată de Curtea Constituțională ca fiind neconstituțională. A fost susținută ideea că nu se pot face diferențieri în funcție de caracteristicile veniturilor: bugetare sau private, când vine vorba de remunerare pentru munca depusă. Din punct de vedere legal, este bine de știut că o viitoare decizie CCR cumul pensie cu salariu este foarte posibilă, după ce vor fi aduse la forma finală actualele propuneri legislative. 

Conform datelor oficiale ale Ministerului Muncii, în prezent, circa 100.000 de persoane cumulează veniturile realizate din salarii, în baza unor contracte de muncă, și pe cele rezultate din pensii pentru limită de vârstă sau pensii speciale. Dintre acestea, circa 35.000 sunt salariați în mediul bugetar, restul primind salarii din mediul privat.  

Cand nu este permis cumulul pensiei cu alte venituri?

Legea nu interzice niciunei persoane care primește pensie din bugetul asigurărilor de stat să obțină venituri pe lângă cele din pensie. Cu toate acestea restrânge dreptul unor categorii de pensionari de a obține venituri din activități dependente. 

Concret legea prevede o serie de situații în care apare o interdictie cumul pensie cu salariu, pentru anumite categorii de pensii, în condiții precis reglementate. Următoarelor categorii de pensionari le este interzis să obțină venituri din activități care presupun încheierea unui contract de muncă individual sau în baza unui raport de serviciu, așa cum este cazul celor care au statut de funcționari publici:

 • Pensionari cu pensie anticipată parțială;
 • Pensionari cu pensia anticipată; 
 • Pensionarilor cu pensie de invaliditate gradul I sau II;
 • Pensionarilor cu pensie de urmaş după gradul I sau II de invaliditate;
 • Pensionarilor cu pensie de invaliditate gradul III; 
 • Copilului încadrat în gradul III de invaliditatee care primește pensie de urmaș; 
 • Soţului supravieţuitor încadrat în gradul I sau II de invaliditate care primește pensie de urmaș; 
 • Soțului supraviețuitor care primește pensia de urmaș –  dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
 • Pensionarilor cu pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului; 
 • Soţului supravieţuitor care la data decesului susţinătorului are în îngrijire, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani și primește pensie de urmaș. 

Categoriilor mai sus menționate le este permisă cumularea pensiei cu alte venituri dacă acestea sunt rezultate din activități independente și dacă din cumulul veniturilor acestea ating mai cel mult 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat sau dacă presupun un timp de muncă sub limita a jumătate de normă. 

Activități dependente și independente

Codul fiscal stabilește o clasificare precisă pentru cele două tipuri de activități.

Activitățile independente presupun întocmirea unor contracte de colaborare și sunt caracterizate prin libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, a programului, riscurile profesionale sunt asumate de către persoana fizică, cu utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară, iar munca implică utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității.

Noţiunea de activitate dependentă desemnează orice activitate desfăşurată în urma încheierii unui contract individual de muncă, indiferent de forma sa juridică şi de modul în care părţile au denumit contractul încheiat. O activitate dependentă presupune o relaţie de subordonare funcţională prin structura ierarhică, o fișă a postului cu obligații și sarcini precise, precum și acordarea de către angajator a unor drepturi pentru angajat (indemnizaţii de concediu, indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă).

Citește și Surse de venit pe care le poti avea fara obligativitatea unui contract de munca: drepturi de autor, PFA si SRL 

Cumul pensie anticipată cu alte venituri 2021/2022

Persoanele care s-au pensionat anticipat sau anticipat parțial pot să cumuleze pensia cu venituri, astfel: 

 • cumul pensie anticipată cu PFA;
 • cumul pensie cu venituri obținute din activități independente, de tipul persoană fizică autorizată sau drepturi de proprietate intelectuală;  
 • cumul pensie cu venituri care nu presupun existența unui loc de muncă, respectiv din dividende, chirii, jocuri de noroc, activități agricole.

Legea prevede faptul că nu pot fi cumulate cu pensia anticipată sau anticipată parțial veniturile obținute din activități dependente. Mai exact, aceste persoane nu se pot angaja având contract de muncă individual. 

pensie anticipata

Un pensionar cu pensie anticipata mai poate lucra?

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice permite celor care au ales soluția pensionării anticipate parțiale sau anticipate să realizeze veniturile realizate din activități dependente, dacă acestea nu implică un contract individual de muncă sau din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală.

De pensia anticipată pot beneficia cei care, cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, au realizat stagiul de cotizare cu cel puțin opt ani mai mare decât stagiul complet de cotizare (35 de ani). În schimb, de pensia anticipată parțială pot beneficia cei care, cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, au realizat stagiul complet de cotizare sau au depășit stagiul complet de cotizare cu până la opt ani.    

Citește și: Care e varsta de pensionare, cum se calculeaza pensia si ce conditii speciale exista

Pensia de handicap se cumuleaza cu pensia?

Răspunsul scurt este NU!. Cu toate acestea sunt câteva aspecte care trebuie menționate. 

Pensia de handicap sau de invaliditate este un drept de care se poate beneficia atât timp cât este necesar. În funcție de vârstă, de stagiul de cotizare și de îndeplinirea unor criterii legate de boală și vârstă, pensia de invaliditate se poate transforma în pensie pentru limită de vârstă sau pensie anticipată. 

Totodată, este important ca pensia de handicap nu trebuie confundată cu indemnizația de invaliditate. Fiecare în parte este acordată și reglementată de texte de lege diferite, pentru situații separate. Pensia vine din fondurile de asigurări sociale, la care contribuie toți cei care muncesc, cu anumite procente din venituri, iar indemnizația de invaliditate se acordă în baza prevederilor Legii 448/2006, prin  Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții și se calculează diferit. 

O persoană poate primi de la sistemul public de pensii doar una dintre cele patru categorii de pensii: 

Potrivit legii, dacă persoana care a primit pensie de handicap, întrunește condițiile de pensionare pentru limită de vârstă sau pensia anticipată, pensia de invaliditate se suspendă. Legea permite să optezi pentru cea cu valoare mai mare. 

Când se poate suspenda pensia

În cazul în care cumulul pensiei cu alte venituri încalcă prevederile legale, pensia se suspendă. Aceste situații sunt: 

 • veniturile sunt obținute din salarii, în cazul pensiei anticipate și anticipate parțial, al pensiei de invaliditate gradul I și II și al celei de urmaș cu grad de invaliditate I sau II;
 • beneficiile obținute din salarii sunt mai mari decât limita stabilită prin lege, în cazul pensiei de invaliditate grad III, al celei de urmaș și al pensiei de urmaș cu grad de invaliditate III;
 • veniturile sunt obținute de persoanele care ocupă funcții elective, care nu sunt exceptate.

Cei care se află în aceste situații au obligația legală de a comunica modificările surselor de venituri către Casa Națională de Pensii Publice sau Casa Teritorială de Pensii în cel mult 15 zile de la data la care a apărut această schimbare. În caz contrar, pensia este suspendată, iar reluarea drepturilor bănești din pensia de la bugetul asigurărilor de stat se face după recuperarea sumelor încasate ilegal și după ce se face dovada că legalitatea veniturilor a fost redobândită de persoana în cauză. 

Este important de notat că toate veniturile obținute de către pensionari din activități independente sau dependente sunt impozitate conform legii în vigoare. 

Cumularea veniturilor din pensii și salarii este un drept de care poate beneficia orice pensionar, atâta vreme cât acesta respectă condițiile impuse de Legea pensiilor, de Codul Muncii și de Codul fiscal.

Sursă foto: Shutterstock.com

Array

Autor:
10 March 2022

Ultima editare: 6 May 2022


Cele mai noi anunțuri pentru de pe OLX

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 1 =

Alte articole