INDEPENDENT

Deducerile personale: ce sunt și cum poți profita de ele

18 July 2019
Array

Autor:

Deducerile personale sunt facilități oferite de statul român angajaților care au un salariu brut sub 3.600 de lei. Aceste deduceri se calculează în funcție de numărul de persoane aflate în întreținerea acestor salariați, prin urmare suma care poate fi obținută e variabilă. 

Începând cu 1 ianuarie 2018 beneficiază de deduceri și persoanele care au venituri până în 3.600 de lei, aceste modificări legislative fiind făcute (și) pe fondul trecerii contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, pentru ca veniturile acestora din urmă să nu sufere modificări dramatice.

Cu alte cuvinte, deducerile personale sunt acordate potrivit Codului Fiscal românilor care au persoane în întreținere și venituri mici. Vorbim, de fapt, despre o sumă cu care se micșorează baza impozabilă pentru veniturile salariale, scopul legiuitorului fiind ca, în final, angajatul să nu mai plătească o sumă atât de mare la stat. De menționat este faptul că aceste deduceri se acordă lunar și nu sunt suportate din buzunarul angajatorului. 

În cele ce urmează detaliem modul în care sunt reglementate legal deducerile personale, condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a putea beneficia de ele, precum și sumele pe care le poți primi.

Cadru legislativ: cine poate beneficia de deduceri personale
Care sunt persoanele luate în întreținere
Acte necesare
Cazuri în care deducerea nu se acordă

Cadrul legislativ: cine poate beneficia de deduceri personale

Deducerea personală e reglementată de articolul 77 din Codul Fiscal, Legea 227/2015 și de OUG nr. 79/2017.

Concret, angajații care au un venit brut lunar de până la 1.950 de lei (inclusiv) pot beneficia de o deducere personală de la 510 până la 1.310 lei, în funcție de persoanele pe care le au în întreținere. Astfel, vor primi:

 • 510 lei dacă nu au pe nimeni în întreținere;
 • 670 de lei dacă au o persoană în întreținere;
 • 830 de lei dacă au două persoane în întreținere;
 • 990 de lei dacă au trei persoane în întreținere;
 • 1.310 lei dacă au patru sau mai multe persoane în întreținere.

Așa cum am menționat mai sus, cuantumul deducerilor variază nu numai în funcție de numărul persoanelor luate în întreținere, ci și de cuantumul salariului angajatului care solicită deducerea.

Care sunt persoanele luate în întreținere

Potrivit legii, sunt considerate persoane aflate în întreținere următoarele:

 • Soțul/soția;
 • Copiii sub 18 ani (deducerea se poate acorda fiecăruia dintre părinți, potrivit prevederilor Codului Fiscal);
 • Alți membri de familie până la gradul al doilea de rudenie (inclusiv de gradul doi). În lege se mai precizează și că nu este necesar să existe un domiciliu comun cu cel aflat în întreținere.

De asemenea, în Codul Fiscal se menționează că, pentru ca o persoană să poată fi luată în întreținere, aceasta trebuie să aibă în mod obligatoriu o legătură de rudenie sau de afiliație cu persoana care o ia în întreținere. Cu toate astea, esențial în stabilirea cuantumului deducerii e numărul persoanelor care sunt considerate a fi în întreținerea salariatului. 

De menționat că la capitolul „alți membri de familie” legea a inclus următoarele rude ale salariatului sau ale soției/soțului acestuia:

 • Părinții salariatului sau ai soției/soțului acestuia;
 • Bunicii salariatului sau ai soției/soțului acestuia;
 • Nepoții salariatului pe linie dreaptă descendentă, nefiind incluși aici nepoții de frate/soră ai salariatului;
 • Frații sau surorile salariatului sau ai soției/soțului acestuia.

După gradul de rudenie, legea grupează rudele astfel:

 • Rude de gradul întâi: părinți (pe linie ascendentă) și copii (pe linie descendentă);
 • Rude de gradul al doilea: bunici (pe linie ascendentă), nepoți (pe linie descendentă) și frați/surori (pe linie colaterală).
Dreptul la deduceri salariale pentru membrii familiei

Obligația stabilirii persoanelor aflate în întreținerea salariatului (în funcție de care se atribuie deducerea personală) se află în sarcina angajatorului și se face pe baza documentelor prezentate de angajat. 

Astfel: 

 • Soțul sau soția salariatului 

Dreptul la deducere personală pentru soțul sau soția aflați în întreținere se acordă dacă e îndeplinită, concomitent, și condiția referitoare la veniturile realizate. Cu alte cuvinte, soțul/soția salariatului poate fi în întreținerea acestuia dacă veniturile sale lunare sunt situate sub plafonul stabilit prin lege.

 • Copiii salariatului

Copiii minori sunt considerați întotdeauna întreținuți, indiferent de suma veniturilor impozabile și neimpozabile pe care le pot realiza. De menționat este faptul că în cazul în care copilul minor cu vârsta între 16 și 18 ani e încadrat în muncă în condițiile Codului Muncii, el devine astfel contribuabil și poate beneficia de deducere personală, caz în care părinții pierd acest drept (pe baza considerentului legal că deducerea se acordă doar o dată). Aceasta e singura excepție de la regula potrivit căreia copiii minori se află în întreținerea părinților indiferent de suma veniturilor realizate.

 • Mai mulți copii minori

Potrivit art. 56, alin. (4) din Codul fiscal, dacă o persoană e întreținută de mai mulți salariați, suma ce reprezintă deducerea personală i se atribuie unui singur salariat, conform înțelegerii între părți. Prin urmare, în situația specifică în care într-o familie există mai mulți copii aflați în întreținere, deducerea se va acorda astfel: 

 • Integral – unuia dintre părinți (pentru toți copiii familiei);
 • Fiecărui părinte în parte (pentru un anumit număr de copii, potrivit înțelegerii între părți).

În acest caz îi vor fi prezentate angajatorului următoarele acte: 

 • Fie o declarație pe propria răspundere din partea soțului/soției;
 • Fie o adeverință emisă de angajatorul soțului/soției, din care să rezulte numărul și numele copiilor care sunt luați în întreținere de fiecare părinte în parte.

Declarația/adeverința va conține următoarele informații: 

 • Numele și prenumele părintelui;
 • Calitatea acestuia (mamă/tată al minorului/minorilor);
 • Codul numeric personal al părintelui;
 • Numele și prenumele copiilor pentru care se acordă deducerea personală;
 • Codul numeric personal al fiecărui copil;
 • Data nașterii fiecărui copil.

Deducerea personală pentru fiecare copil minor se acordă astfel: 

 • Pentru copilul minor aflat în întreținerea părinților sau a tutorelui deducerea se acordă integral tutorelui sau unuia dintre părinți, conform înțelegerii, începând cu luna în care s-a născut copilul, dacă nașterea a avut loc în anul fiscal de referință. De asemenea, părinții români care solicită acordarea deducerii personale pentru un copil care nu are cetățenie română trebuie să solicite organului fiscal în cauză un număr de identificare fiscală pentru minor.
 • Pentru copiii minori proveniți din căsătorii anterioare dreptul la deducere personală îi revine părintelui căruia i-a fost încredințat copilul sau unuia dintre soții care formează noua familie. Cu alte cuvinte, legea spune că deducerea se acordă fără a ține cont de faptul că s-a făcut o adopție cu efecte restrânse și chiar dacă părinții naturali contribuie la întreținerea copilului prin plata pensiei alimentare sau întreținerii. 
 • Părintele căruia nu i-a fost încredințat copilul ca urmare a pronunțării unui divorț nu are dreptul la deducere personală, în timp ce soțul din a doua căsătorie a mamei copilului, căreia i-a fost încredințat copilul poate beneficia de această deducere, potrivit înțelegerii dintre soții care formează noua familie (soțul din a doua căsătorie și mama copilului). Plata unei pensii alimentare nu dă dreptul la deducere personală părintelui care o achită.
 • Pentru copiii minori primiți în plasament sau încredințați unei familii sau unei persoane deducerea se acordă fie persoanei care a primit în plasament/căreia i-a fost încredințat copilul, fie unuia dintre soții care formează familia căreia i-a fost dat în plasament/încredințat copilul, în conformitate cu înțelegerea dintre aceștia. În acest caz legea mai prevede că nu se va ține seama de nivelul alocației lunare de întreținere acordată pentru fiecare copil dat în plasament/încredințat. De asemenea, pe toată durata plasamentului, domiciliul copilului e la persoana la care a fost dat în plasament.
Legislatie deduceri salariale

Legea mai precizează și categoriile de persoane care nu pot fi luate în întreținere. 

Astfel, nu pot fi luate în întreținere persoane care au venituri peste 510 lei lunar (cu excepția pensiilor de urmaș, care pot depăși această sumă fără a afecta deducerea, precum și a altor câteva categorii de venituri exceptate).

Deținerea de terenuri agricole și silvice afectează, de asemenea, dreptul la deducere.

Acte necesare

Dacă vrei să soliciți o deducere personală, vestea bună e că, spre deosebire de alte cazuri, de data asta nu vei fi nevoit să mergi într-un lung pelerinaj birocratic la autoritățile statului: documentele necesare trebuie depuse doar la angajator. 

Normele de aplicare a Codului Fiscal prevăd că obligația stabilirii persoanelor aflate în întreținerea contribuabilului, în funcție de care va fi atribuită deducerea personală, se află în sarcina angajatorului.  

Dosarul pe care îl vei depune la sediul angajatorului trebuie să conțină:

 • Declarație pe propria răspundere (aceasta va cuprinde informații personale și datele de identificare ale fiecărei persoane aflate în întreținere); 
 • Declarație pe propria răspundere a celui aflat în întreținere (nu se aplică în cazul minorilor), în care trebuie precizat inclusiv venitul lunar (dacă e cazul) pentru a fi comparat cu pragul de 510 lei; 
 • Eventuale adeverințe de venit ale persoanelor aflate în întreținere; 
 • Alte documente care justifică legăturile de rudenie (certificate de naștere, căsătorie etc.).

Cazuri în care deducerea nu se acordă

Primele pe lista interdicției de acordare sunt, așa cum e firesc, persoanele care au un salariu mai mare de 3.600 de lei. De asemenea, persoanele care au copiii dați în plasament sau încredințați unor instituții publice sau private, precum și părinții decăzuți din drepturi nu pot beneficia de deduceri personale. 

Potrivit normelor în vigoare, deducerile personale sunt anulate și de deținerea de terenuri agricole și silvice, de statutul de membru al personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, dar și atunci când soțul sau soția realizează venituri de peste 510 lei/lunar.

Acum că știi tot ce trebuie despre modul în care se acordă deducerea personală poți să mergi să îți ceri acest drept, în cazul în care întrunești condițiile menționate în lege.

Foto: Shutterstock

Array

Autor:
18 July 2019

Ultima editare: 19 July 2019

Ultimele locuri de munca de pe OLX

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 1 = 9

Alte articole