RESPONSABIL

Executarea silită: cum se desfășoară și ce bunuri pot fi executate

30 August 2019
Array

Autor:

În momentul în care ai datorii – rate de mult timp neplătite la bancă sau facturi restante numeroase la întreținere, de exemplu – pe care nu mai vrei sau nu mai poți să le achiți, există riscul executării silite. Aceasta este procedura legală prin care reprezentanți ai legii – executori judecătorești – recuperează datoriile fiscale sau nefiscale de la persoanele ce refuză să le achite de bunăvoie. Practic, este metoda forțată prin care cei care ți-au împrumutat bani sau ți-au oferit bunuri sau servicii pe care nu le-ai achitat se asigură că le vor primi valoarea înapoi.

Care este procedura de executare silită
Forme de executare silită
Ce bunuri nu pot fi executate silit
Când încetează procedura de executare silită
Ce atribuții are executorul judecătoresc
Ce este dreptul la contestație al debitorului

Care este procedura de executare silită

Modul de inițiere și desfășurare a executării silite este stabilit în Capitolul 5 din Codul de Procedură Civilă. Părțile executării silite sunt creditorul – cel care vrea să recupereze datoriile – și debitorul – persoana care are datoriile și care, din diverse motive, fie pentru că a fost concediata, fie pentru că au apărut alte cheltuieli, nu le-a achitat la timp. Fiind cel care deschide procedurile pentru executarea silita, creditorul este și persoana ce suportă cheltuielile de executare. 

Executarea silită poate începe doar în următoarele condiții:

 • creditorul a făcut o cerere în acest sens;
 • a fost întocmit un titlu executoriu;
 • există un aviz al instanțelor judecătorești care permite demararea procedurii.

Cererea de executare silită

Creditorul care intenționează recuperarea datoriilor prin executare silită trebuie să depună cererea de executare la biroul executorului judecătoresc. Acest lucru poate fi făcut fie personal sau prin reprezentant legal, fie prin intermediul altor mijloace, precum curier sau email, care permit confirmarea primirii cererii din partea executorului. Cererea trebuie însoțită de titlul executoriu și de dovada care să ateste că taxele de timbru sunt achitate.

Titlul executoriu

Titlul executoriu cuprinde creanțele fiscale ce nu au fost achitate la data scadentă și care sunt individualizate în titluri de creanțe fiscale. Acestea devin titluri executorii în momentul în care ajung la data scadentă sau la termenul de plată stabilit de lege. Titlul executoriu însoțește cererea de executare silită, în lipsa acestuia procedura neputând fi demarată. 

Deschiderea dosarului de executare

După ce executorul judecătoresc primește cererea de executare silită, acesta trebuie să o înregistreze și, după caz, să deschidă dosarul de executare sau să refuze motivat demararea procedurii. Ulterior, executorul anunță creditorul de decizia luată, iar acesta din urmă are dreptul să conteste decizia în termen de 15 zile de la data transmiterii ei.

În cel mult 3 zile după ce a fost înregistrată cererea, executorul judecătoresc solicită dispunerea încuviințării executării de către instanța de executare. Această încuviințare îi permite creditorului să solicite executorului judecătoresc recurgerea la toate metodele de executare stabilite de lege.

Informarea părților implicate

Dacă a aprobat cererea de executare, executorul judecătoresc va transmite debitorului decizia sa, împreună cu o somație și, uneori, cu un termen limită în care debitorul ar trebui să își achite datoriile. În cazul în care acesta nu respectă termenul va fi executat silit, dar doar după expirarea termenului.

Conform Codului de Procedură Civilă, executarea silită poate avea loc doar între orele 6.00 și 20.00 și doar în cursul zilelor lucrătoare. 

Forme de executare silită

Executarea silită se poate face direct, caz în care debitorul predă silit bunurile, sau indirect prin:

 • urmărirea bunurilor mobile și imobile ale debitorului sau ale altor persoane însărcinate cu răspunderea pentru obligațiile acestuia;
 • predarea către creditor a bunurilor pe care debitorul le deține fără drept;
 • poprire de venituri.

De menționat este că, potrivit legii, executarea silită nu se poate face decât în cazul creanțelor certe, lichide și exigibile, adică:

 • existența lor este dovedită prin titlul executoriu;
 • obiectele lor sunt determinate sau titlul executoriu permite stabilirea lor;
 • obligația debitorului a ajuns la termenul scadent sau debitorul nu are beneficiul termenului de plată. 

Ce bunuri nu pot fi executate silit

Din categoria bunurilor care pot fi executate silit fac parte bunurile mobile – automobil, acțiuni – bunurile imobile – case, terenuri – și veniturile. Există, însă, și anumite bunuri care nu pot fi executate:

 • obiecte de uz personal sau casnic, de care debitorul sau membrii familiei acestuia nu se pot lipsi;
 • obiecte utilizate pentru îngrijirea bolnavilor sau cele indispensabile persoanelor cu handicap;
 • produsele alimentare și combustibilul necesare debitorului și familiei sale pentru o perioadă de 3 luni;
 • scrisori, fotografii, tablouri de familie.

În cazul executării veniturilor periodice, care îți asigură existența de zi cu zi, cum sunt salariile, există anumite limite. Astfel:

 • poate fi executată cel mult o jumătate din acestea, dacă executarea se face pentru că datorezi alocații pentru copii;
 • poate fi executată cel mult o treime din acestea, dacă executarea se face pentru alte datorii.

Când încetează procedura de executare silită

Procedura de executare silită încetează în următoarele situații:

 • datoria a fost achitată de către debitor;
 • dacă prevederile legale nu admit succesiunea de către succesorul de drepturi al creditorului sau al debitorului, iar unul din aceștia își pierde viața sau debitorul dispare fără urmă;
 • bunurile persoanei executate silit nu sunt suficiente pentru achitarea datoriei;
 • titlul executoriu a fost desființat;
 • creditorul a renunțat la executare.

Ce atribuții are executorul judecătoresc

Executorul judecătoresc nu doar deschide dosarul de executare silită, dar are și alte atribuții. 

Acesta are dreptul de a intra în toate camerele unde se află bunurile debitorului, inclusiv în spațiul de afaceri al acestuia sau în alte locuri. Printre responsabilitățile sale se numără punerea sigiliului pe bunuri în vederea achitării datoriilor și întocmirea procesului verbal. 

Executorul poate cere și analiza orice document sau obiect care aparțin debitorului și care pot reprezenta probe. De asemenea, acesta are dreptul de a analiza datele de contabilitate ale debitorului pentru a identifica alte persoane care au datorii la acesta sau care dețin bunuri de ale sale.

Executorul judecătoresc are dreptul de a aplica sancțiuni și de a constata contravenții în cazul când acestea se impun, conform legii.   

Ce este dreptul la contestație al debitorului

Dacă te afli în pragul unei executări silite, vestea bună este că ai dreptul să o contești și există șansa ca aceasta să fie anulată. Contestarea executării silite poate avea la bază nerespectarea oricărei norme legale semnalate și, dacă aceasta se dovedește reală, executarea este anulată. De rezolvarea contestației se ocupă instanța de executare. 

Contestarea executării silite poate fi făcută în termen de 15 zile de la data la care ai luat la cunoștință că urmează să fii executat silit.

Până la rezolvarea contestației, poate fi depusă și o cerere de suspendare a executării silite. În cazul în care debitorul decedează, suspendarea executării silite are loc din oficiu, fără cerere, iar procedura va fi reluată la o anumită perioadă după deces. Dacă printre moștenitori sunt și minori, executarea silită va fi reluată în momentul în care va fi numit un reprezentant legal.

Recomandat este să eviți să ajungi în pragul executării silite, iar cea mai bună soluție în acest sens este să îți gestionezi bine banii și să nu te supui la obligații financiare dacă nu ești sigur că le poți finaliza fără probleme. Calculează-ți de fiecare dată bugetul, încearcă să ai cât mai puține datorii sau chiar deloc și, astfel, te vei ține departe de problemele economice deloc plăcute.

Sursă foto: shutterstock.com

Array

Autor:
30 August 2019

Ultimele locuri de munca de pe OLX

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 3 =

Alte articole