RESPONSABIL

Ghid Declarația unică 2022: cine, când și cum o depune

26 February 2022
Array

Autor: and

Declarația unică pentru impozitul pe venit trebuie depusă până pe data de 25 mai 2022. Potrivit legislației, Declarația unică nr. 212 trebuie depusă de către persoanele fizice care au realizat venituri sau pierderi în România sau în străinătate, pentru care datorează impozit pe venit și contribuții sociale, dar și de alte categorii de persoane (vezi mai jos). În continuare, vom discuta despre schimbările apărute în 2022, ce informații trebuie să conțină Declarația unică, ce categorii de persoane trebuie să o depună, până când se depune și unde anume.

Cadru legislativ

Declarația unică este reglementată prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu actualizările și modificările ulterioare. De interes sunt următoarele articole:

 • Articolele nr. 85-115 – includ reguli privind stabilirea impozitului pe venit;
 • Articolele nr. 116-119 – includ declararea, stabilirea și plata impozitului pentru unele venituri din alte surse;
 • Articolele nr. 120-122 – includ prevederi despre Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și date referitoare la veniturile estimate a fi realizate în România.

Ce schimbări aduce Declarația unică în 2022

Schimbările apărute la Declarația unică în 2022 țin mai ales de forma formularului unic nr. 212. Mai jos, sunt schimbările apărute în 2022, la Declarația unică:

 • Introducerea unei noi secțiuni destinate persoanelor fizice care realizează venituri din inchirierea unei locuințe proprietate personală în scopuri turistice;
 • Introducerea unei subsecțiuni pentru stabilirea și declararea impozitului pe venituri obținute în străinătate;
 • Introducerea unei subsecțiuni pentru stabilirea și declararea contribuțiilor sociale pentru venituri precum remunerații, indemnizații și venituri asimilate, precum și alte avantaje în bani sau natură, din străinătate, ca persoane membre a unor consilii de administrație, membri ai unui consiliu de supraveghere, administratori, cenzori, membri fondatori, reprezentanți ai Adunării generale a acționarilor (AGA) sau alte activități similare, desfășurate în străinătate, la angajatori care nu au sediul permanent în România;
 • Introducerea unei subsecțiuni pentru stabilirea și declararea obligațiilor fiscale a contribuabililor pentru indemnizațiile obținute potrivit Ordonanței de Urgență nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
 • Actualizarea secțiunii intitulate „Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venitul realizat și contribuțiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă” și transferul său în secțiunea 8. În acest caz, s-a stabilit introducerea de câmpuri pentru definitivarea impozitului anual datorat cu plăți anticipate, reținute la sursă, pentru venituri obținute de contribuabili, alții decât titularii dreptului de proprietate, foști proprietari, moștenitori legali/testamentari, de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile luate pentru finalizarea restituirii în bani sau în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în timpul regimului comunist. Tot în această secțiune, în cadrul tabelului intitulat „Produse vegetale” s-a stabilit introducerea unei noi categorii de activități pentru care se impozitează venitul anual, respectiv „Plante furajere”.

Ce informații conține Declarația unică

Declarația unică include informații privind încasările din anul precedent și o estimare a veniturilor care vor fi încasate în anul curent. Cum declarația trebuie depusă la sfârșitul lunii mai, deja ai o idee asupra veniturilor din anul curent și ar trebui să poți să estimezi cum vor evolua lucrurile pentru restul anului.

Pe scurt, Declarația unică stabilește în mod definitiv veniturile încasate în anul anterior, în vreme ce declarația precedentă stabilea estimarea.

Declarația unică este obligatorie chiar dacă nu știi cu exactitate ce venituri vei avea. Totodată, nu este necesar să faci declarații rectificative pentru veniturile estimate în anul anterior și neîncasate sau pentru încasările suplimentare. Acest lucru se explică prin declarația pe care o vei face anul următor, cu valorile certe ale veniturilor impozabile.  

Cine trebuie să depună Declarația unică

Declarația unică trebuie completată și depusă de următoarele categorii de persoane:

 • Persoane fizice care au realizat în anul anterior, în mod individual sau ca parte a unei asociații, venituri sau pierderi în România sau în străinătate, pentru care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, conform Codului Fiscal;
 • Profesioniștii din categoria celor reglementați prin alineatul 2 din articolul nr. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Fiscal, modificată și actualizată. În această categorie intră persoanele care exploatează o întreprindere;
 • Persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor și drepturi conexe și au beneficiat de indemnizație pe durata stării de urgență (Ordonanța de Urgență nr. 30/2020) sau ca măsură de a stimula creșterea ocupării fortei de munca, în contextul COVID-19 (Legea nr. 132/2020);
 • Avocații care au beneficiat de indemnizație în contextului epidemiei de SARS-CoV-2;
 • Persoanele fizice care nu realizează venituri, dar care optează să achite contribuția de asigurări sociale de sănătate;
 • Persoanele care obțin venituri din activități independente de tip persoană fizică autorizată (PFA), întreprindere individuală (II) sau întreprindere familială (IF);
 • Persoanele care obțin venituri din cedarea folosirii unor bunuri;
 • Persoanele care obțin venituri din activități agricole, de piscicultura sau silvicultură;
 • Persoanele care obțin venituri din investiții.
Model Declaratie unica

Până când trebuie să depui Declarația unică

Declarația unică pe anul 2022 trebuie depusă după cum urmează:

 • Până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care s-au realizat venituri în vederea impozitării și a stabilirii contribuțiilor sociale;
 • Până la data de 25 mai a fiecărui an, pentru a stabili și declara impozitul pe venitul estimat pentru anul în curs, precum și pentru a declara contribuțiile sociale;
 • Până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui actual, sub sancțiunea decăderii, în cazul exercitării opțiunii privind maximum 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, pentru a susține organizații nonprofit, unități de cult sau pentru a acorda burse private.

De asemenea, declarația trebuie depusă în maximum 30 de zile de la încheierea contractului între părți sau producerea unui eveniment în care contribuabilul începe o activitate în cursul anului fiscal sau în cazul persoanelor care obțin venituri din cedarea bunurilor personale, altele decât veniturile din arendă, pentru care nu a avut loc, până la acea dată, depunerea Declarației unice.

Unde se depune Declarația unică

Declarația unică nr. 212 poate fi depusă:

 • În format hârtie la sediul ANAF sau poate fi trimis prin poștă, având confirmarea de primire. Data depunerii declarației pe hârtie este identică datei de înregistrare la ANAF sau datei depunerii la poștă. Declarația unică poate fi depusă în format hârtie doar până la data de 1 martie 2022;
 • Electronic – prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV) sau al site-ului e-guvernare.ro, confirmată prin semnătură electronică sau certificat digital calificat.

Dacă depășești termenul de 25 mai 2022 sau nu depui Declarația unică, riști plata unei amenzi cuprinse între 50 și 500 de lei, potrivit Codului de Procedură Fiscală.

Model Declarație unică 2022

Poți vedea un model de declarație unică aici.

Declarația unică pentru impozitul pe venit este o obligație a tuturor celor care nu obțin venituri din salarii. Aici intră persoanele fizice de tip PFA, antreprenorii, persoanele care obțin venituri din chirii, cele care au obținut câștiguri din activități agricole etc. Nerespectarea acestei obligații atrage după sine sancționarea cu amendă cuprinsă între 50 și 500 de lei.

Sursa foto: Shutterstock

Array

Autor: and
26 February 2022


Cele mai noi anunțuri pentru de pe OLX

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 1 =

Alte articole