RESPONSABIL

Pensia alimentară: cum se calculează și ce se întâmplă dacă nu este plătită la timp

10 December 2021
Array

Autor:

Din nefericire, există situații când un cuplu căsătorit decide că este mai bine să se separe. Motivele care duc la luarea acestei decizii pot fi diverse: infidelitate, certuri frecvente, violență sau, pur și simplu, încetarea iubirii. Uneori, însă, efectele divorțului nu se resimt doar asupra celor doi implicați, ci și asupra copiilor cuplului, dacă este cazul de așa ceva. Dincolo de posibila traumă psihică prin care aceștia ar putea trece, apare, inevitabil, și problema custodiei. 

Părintele care pierde custodia copilului – adică cel care este decăzut din drepturile părintești – va trebui să plătească și o obligație de întreținere a minorului. Conform noului Cod Civil, aceasta trebuie acordată în natură, adică prin asigurarea celor necesare minorului pentru un trai decent și a cheltuielilor de educare, învățătură și pregătire profesională. În cazul în care părintele refuză acordarea obligației de întreținere, acesta va trebui să plătească, în bani, o pensie de întreținere, adică ceea ce numim, de obicei, pensie alimentară. Acordarea acesteia este reglementată prin articolele 529-534 din Codul Civil.

Cine trebuie să plătească pensie alimentară și pentru cât timp

Articolul 510 din Codul Civil menționează că decăderea din drepturile părintești nu scutește părintele de plata pensiei de întreținere a copilului, adică de plata pensiei alimentare. Așadar, în cazul în care, în urma unui divorț, tatăl este cel care pierde custodia, el este cel care trebuie să plătească pensia alimentară copilului. În cazul în care tatăl câștigă custodia, mama este cea care va plăti pensia. Dacă niciunul dintre cei doi părinți nu doresc să se îngrijească de copil sau de copii, se instituie tutela, conform legii.

Pensia alimentară se datorează începând cu data cererii de chemare în judecată, dar aceasta se poate acorda și pentru un interval de timp anterior, în cazul în care cererea de chemare în judecată a fost introdusă mai târziu din vina părintelui care trebuie să o plătească.

Părintele decăzut din drepturi are obligația legală de a plăti pensie alimentară copilului până când acesta împlinește vârsta de 18 ani – când devine major. În cazul în care, după împlinirea acestei vârste, copilul decide să își continue studiile într-o instituție de învățământ superior, el poate primi în continuare pensie alimentară, dar până la vârsta maximă de 26 de ani. 

În cazul în care părintele care trebuie să plătească pensie alimentară nu are posibilitățile financiare necesare, legea nu îl va obliga să facă acest lucru deoarece se au în vedere atât nevoile copilului, dar și ceea ce părintele îi poate oferi.

Plata dreptului de întreținere pentru părinți aflați în state diferite

Legislația legată de plata pensiei alimentare și valoarea sa diferă de la o țară la alta, însă o hotărâre pronunțată și declarată executorie într-o țară membră a Uniunii Europene este executorie în orice alt stat membru. 

În plus, prin Convenția de la Haga s-a creat un cadrul legal comun între țările membre UE și statele din afara sa, pentru ca autoritățile guvernamentale să poată colabora pentru plata pensiei alimentare. 

Cu alte cuvinte, indiferent dacă părintele lucrează în Uniunea Europeană, în SUA sau în Australia, există o serie de mecanisme juridice prin care pot fi luate măsuri pentru respectarea drepturilor copilului. 

De exemplu, dacă sentința este dată în România, aceasta poate fi pusă în executare în Italia sau Germania. Astfel, poți solicita recuperarea pensiei datorate în alt stat. Cu toate acestea, perioada pentru care poți solicita plata sumelor restante variază de la o țară la alta. 

Ca regulă generală, când părintele care trebuie să plătească pensia alimentară lucrează în străinătate, valoarea sa este stabilită în funcție de veniturile realizate de acesta în țara în care trăiește și lucrează. 

Cum poți obține pensia alimentară din străinătate

Poți obține pensia alimentară din străinătate adresându-te Direcției de Drept Internațional și Cooperare Juridică din cadrul Ministerului Justiției din România. Autoritățile române vor ține legătura cu autoritățile din țara în care lucrează părintele și vor întreprinde acțiuni pentru a:

 • obține informațiile financiare necesare stabilirii pensiei alimentare;
 • completa cererea necesară;
 • asigura existența tuturor documentelor necesare;
 • transmite cererea și a colabora cu instituțiile țării străine;
 • executa hotărârea;
 • colecta și transfera cât mai repede sumele aferente pensiei alimentare.

Cum se calculează cuantumul pensiei alimentare

Hotărârea de divorț dată de instanța de judecată menționează și care va fi contribuția fiecărui părinte în creșterea copilului sau copiilor pe care îi au împreună. În luarea acestei decizii, instanța trebuie să asigure minorului un venit minim lunar. 

Cuantumul pensiei alimentare pe care trebuie să îl plătească un părinte decăzut din drepturi se calculează în funcție de numărul copiilor pentru care se plătește pensia, dar și în funcție de veniturile nete ale părintelui în cauză, care nu includ orele suplimentare ce sunt realizate de către acesta la locul de muncă, indemnizațiile de deplasare, de concediere, de transfer și salariile compensatorii. Totodată, potrivit legii, valoarea pensiei alimentare nu poate fi mai mare de jumătate din veniturile nete lunare ale părintelui care o plătește.

În funcție de numărul de copii pentru care este acordată, pensia alimentară va reprezenta:

 • până la ¼ din venitul net lunar pentru 1 copil;
 • până la ⅓ din venitul net lunar pentru 2 copii;
 • până la ½ din venitul net lunar pentru 3 sau mai mulți copii.

Legea prevede că valoarea pensiei alimentare poate fi majorată sau micșorată în funcție de modificările pe care le suferă veniturile nete ale părintelui care o plătește. Așadar, dacă te afli în această situație și plătești pensie alimentară, iar salariul tău net a crescut, implicit va fi majorată și valoarea pensiei. 

Plata pensiei alimentare se realizează în rate periodice, stabilite prin acordul părților sau prin hotărâre judecătorească. 

Exemple de calcul al pensiei alimentare

Pe scurt, potrivit legii, pensia alimentară, indiferent de numărul de copii în întreținere, nu trebuie să depășească jumătate din venitul lunar al părintelui.

De exemplu, pentru un salariu net de 1.386 de lei (salariul minim net pe țară), pensia alimentară pentru întreținerea unui copil este de 346,5 lei. În cazul în care persoana ar avea de plătit pensie alimentară pentru doi copii, ar plăti 231 de lei pentru fiecare. Dacă ar fi vorba de trei copii, suma pentru fiecare ar fi de 231 de lei (1.386/2/3), iar pentru patru copii, de 173,25 de lei (1.386/2/4). 

În cazul unui venit net de 3.517 lei, salariul mediu net stabilit de INS în luna noiembrie 2021, pensia alimentară va arăta după cum urmează: 879,25 de lei pentru un copil, 586,16 lei pentru doi copii, 586,16 pentru trei copii și 439,62 lei pentru patru copii. 

Când se plătește pensia alimentară

Pensia alimentară se plătește lunar, însă există și posibilitatea plății anticipate, realizate pe o perioadă mai mare de timp. 

Potrivit articolului nr. 533 din Codul Civil, plata pensiei alimentare se realizează în rate periodice, la termene stabilite de părți, iar în lipsa unui acord, la termenele stabilite de instanța judecătorească.

Totodată, dacă existe motive temeinice, părțile pot conveni ca pensia alimentară să fie plătită anticipat, pentru a acoperi nevoile copilului pe o perioadă mai lungă de timp, însă doar dacă părintele își permite acoperirea unei obligații de acest fel.

Ce sancțiuni se aplică pentru neplata pensiei alimentare

Acordarea pensiei alimentare se decide prin hotărâre judecătorească, așa că neplata acesteia este pedepsită. Dacă te afli în una dintre următoarele situații, trebuie să știi că riști să primești amendă sau chiar închisoare pe o perioadă cuprinsă între 6 luni și 3 ani:

 • nu plătești pensia de întreținere cu bună știință;
 • nu plătești 3 luni la rând pensia alimentară la termenele stabilite;
 • abandonezi, alungi sau lași fără ajutor persoana pentru care plătești pensia alimentară.

O altă măsură care poate fi luată în mod legal în cazul în care pensia alimentară nu este virată la timp este reținerea salarială. În această situație, din salariul părintelui care nu și-a îndeplinit obligația față de minor se va opri, prin hotărâre judecătorească, suma aferentă pensiei alimentare pe care trebuie să o plătească. 

Cui te poți adresa în caz de neplată a pensiei alimentare

Primul pas în caz de neplată a pensiei alimentare este formularea unei plângeri. Din punct de vedere legal, vorbim de rea-credință din partea părintelui ce refuză să se implice în întreținerea copilului. 

Dacă părintele vinovat își acoperă obligațiile în timpul urmăririi penale, va scăpa de urmările punerii în aplicare a legii penale, iar tu îți vei recupera banii pentru creșterea copilului.

Sâvârșirea infracțiunii de neplată a pensiei alimentare poate fi imputabilă atât unuia dintre părinți, cât și rudelor în linie dreaptă: bunici și nepoți, frați și surori. 

În ceea ce privește copiii abandonați de persoanele care aveau obligația să îi întrețină, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată prin Legea nr. 257/2013, prevede măsuri speciale de protecție, inclusiv plasamentul sau plasamentul în regim de urgență. 

În ce condiții se poate modifica pensia alimentară

După stabilirea pensiei alimentare de către instanța de judecată, valoarea sa poate fi modificată, atunci când condițiile care au dus la stabilirea măsurilor se schimbă.

Potrivit articolului nr. 531 din Codul Civil, dacă apare o schimbare a veniturilor persoanei care trebuie să plătească pensia alimentară sau se modifică nevoile copilului, instanța de tutelă poate decide creșterea sau reducerea pensiei alimentare. În cazuri rare, se poate decide încetarea plății sale. 

Mai mult, pensia alimentară stabilită în sumă fixă se indexează trimestrial, în funcție de rata inflației.

Pensia alimentară are rolul de a asigura în continuare, pe cât posibil, din punct de vedere financiar, un viitor decent pentru un copil ai cărui părinți au decis să divorțeze. În acest mod, legea obligă părintele decăzut din drepturi să aibă în continuare grijă de copilul sau copiii săi, chiar dacă nu mai locuiește în aceeași casă cu aceștia sau chiar dacă relația cu celălalt părinte este una cu probleme. 

Sursa foto: shutterstock.com

Array

Autor:
10 December 2021

Ultima editare: 4 February 2022


Cele mai noi anunțuri pentru de pe OLX

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 1 =

Alte articole