INDEPENDENT

Pensia de invaliditate – ce este, cât poți primi și cum o obții

4 November 2021
Array

Autor: and

Sistemul asigurărilor sociale se bazează pe principiul solidarității colective și este conceput pentru a oferi suport celor care, din motive temeinice, se află în imposibilitatea de a munci, din cele mai diferite motive, de la vârstă înaintată până la pierderea capacității de muncă, din cauza bolilor sau a unor invalidități survenite în urma unor accidente care au sau nu legătură cu activitatea profesională. 

În continuare, află care este cadrul legislativ, care sunt situațiile în care poți beneficia de pensie de invaliditate, cum se face încadrarea într-un anume grad de afectare a capacității de muncă, ce sumă poți primi și în ce condiții se suspendă, încetează sau poate fi reluată plata pensiei de invaliditate. 

              Actele pentru încadrarea în gradul de invaliditate

              Actele pentru a obține pensia de invaliditate

Ce este pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate este un drept care se acordă lunar persoanelor aflate în incapacitatea de a munci și care îndeplinesc o serie de condiții cumulative:  

 • un stagiu de cotizare minim cerut de lege, în anumite situații;
 • o decizie medicală de încadrare într-unul dintre cele trei grade de invaliditate, emisă de Comisia de Expertiză Medicală din cadrul Casei de Pensii competente teritorial. 

De pensia de invaliditate pot beneficia și persoanele care au o serie de afecțiuni ce nu sunt produse de condițiile de muncă și care nu au legătură cu activitatea desfășurată, dar duc la pierderea sau reducerea capacității de muncă, pensia de invaliditate fiind numită impropriu „pensie de boală”. 

Includerea unor anumite afecțiuni în categoriile de situații care justifică acordarea unei pensii de invaliditate face ca dispozițiile legale să aibă un caracter larg și să faciliteze aplicarea lor pentru toate situațiile în care o persoană are nevoie de acest tip de ajutor, chiar dacă acestea nu sunt menționate explicit în textele de lege. 

Pensia de invaliditate este un drept de care se poate beneficia atât timp cât este necesar. Totodată, în funcție de vârstă, de stagiul de cotizare și de îndeplinirea unor criterii, pensia de invaliditate se poate transforma în pensie pentru limită de vârstă sau pensie anticipată. 

Pensia de invaliditate nu trebuie confundată cu indemnizația de invaliditate. Fiecare în parte este acordată și reglementată de texte de lege diferite, pentru situații separate. Pensia vine din fondurile de asigurări sociale, la care contribuie toți cei care muncesc, cu anumite procente din venituri, iar indemnizația de invaliditate se acordă în baza prevederilor Legii 448/2006, prin  Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții și se calculează diferit. 

Un alt aspect important de reținut este acela că o persoană poate primi de la sistemul public de pensii doar una dintre cele patru categorii de pensii: 

Prin urmare, potrivit legii, dacă întrunești condițiile de pensionare pentru limită de vârstă sau alegi să beneficiezi de pensia anticipată, nu mai poți avea și pensie de invaliditate. Totodată, dacă te afli în situația de a alege o variantă, legea îți permite să optezi pentru cea cu valoare mai mare. 

Click aici pentru a găsi noul tău loc de muncă

Cadrul legislativ

Intrarea în vigoare a Legii 127/2019 privind sistemul public de pensii, stabilite pentru data de 1 septembrie 2021, a fost prorogată pentru 1 septembrie 2023. Decizia a fost luată în baza Ordonanței de Urgență 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Până la data intrării în vigoare a noii legi a pensiilor, rămân valabile prevederile din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, la care s-au adus unele modificări și completări.

Conform prevederilor articolului 68 din Legea 263/2010, pensia de invaliditate poate fi obținută de persoanele care nu au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă sau pensionare anticipată, care nu au stagiul de cotizare minim necesar şi care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din următoarele cauze:

 1. accidente de munca şi boli profesionale, ca urmare a mediului sau condițiilor de muncă;
 2. afecțiuni din categoriile bolilor neoplazice, neurologice şi SIDA;
 3. afecțiuni care nu au legătură cu cele de la punctul 2), dar care au dus la pierderea capacității de muncă; 
 4. accidente de orice tip, care nu s-au produs în timpul muncii și care au efect invalidant sever sau grav.

Pensia de invaliditate

Gradele de invaliditate

În funcție de cât de mult este afectată capacitatea de muncă, o persoană poate fi încadrată la unul dintre cele trei grade de invaliditate, gradul I fiind cel mai sever. Aceste grade de invaliditate sunt: 

 • gradul I – deficiență funcțională gravă, care a dus la pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire;
 • gradul II – deficiență funcțională accentuată, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, dar cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire; 
 • gradul III – deficiență funcțională medie, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

Încadrarea în grad de invaliditate se realizează potrivit criteriilor medicale de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi evaluare a capacităţii de muncă, pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II, III de invaliditate, conform normelor aprobate prin Hotărârea Guvernului 155/2011, act normativ iniţiat în comun de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi avizat de Ministerul Sănătăţii.

Indiferent de gradul de invaliditate, ținând cont de atribuții și de condițiile de lucru, capacitatea de muncă poate fi păstrată pentru anumite activități profesionale. De pildă, pentru gradul III de invaliditate, persoana în cauză ar putea lucra cu jumătate de normă, la distanță (de acasă sau telemuncă). 

Boli pentru care se poate acorda pensia de invaliditate

Termenul de pensie de boală nu este utilizat în legislație, dar, cu toate acestea, există o serie de afecțiuni care pot duce la invaliditate, astfel că persoanele respective pot fi încadrate cu unul din cele trei grade de incapacitate de muncă și, în consecință, pot primi acest tip de pensie. 

Sunt considerate afecțiuni invalidante: 

 • bolile profesionale; 
 • afecțiunile ca urmare a accidentelor de muncă; 
 • bolile canceroase indiferent de stadiul lor de evoluție; 
 • orice alte afecțiuni care duc la pierderea capacității de muncă, de la paralizii la afecțiuni neurologice; 
 • afecțiunile renale ce impun dializa; 
 • afecțiunile pulmonare invalidante; boli cardiovasculare invalidante; afecțiuni degenerative ale aparatului locomotor, care afectează capacitatea de mișcare și efort fizic; afecțiuni cronice, inclusiv SIDA; 
 • afecțiuni senzoriale – pierderea vederii, auzului; 
 • accidentele care nu au legătură cu munca, dar care duc la pierderea capacității de muncă.

Cine poate solicita pensia de invaliditate

Legea 263/2010 prevede în mod specific, la articolul 71, că solicitarea obținerii pensiei de invaliditate este o decizie personală, ce rămâne la libera apreciere a persoanei în cauză și nu este condiționată de niciuna dintre situațiile care permit accesul la beneficiile oferite de această formă de asigurare socială. 

Persoanele care se consideră incapabile să muncească, drept urmare a uneia dintre situațiile descrise mai sus, pot solicita o evaluare a capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate. În consecință, la solicitarea prealabilă a persoanei, un medic expert al asigurărilor sociale va emite decizia care confirmă încadrarea în unul dintre cele trei grade de invaliditate descrise specific de lege. 

Decizia medicului (sau a echipei de medici experți) se ia pe baza documentelor medicale, a evaluării și, eventual, a unor investigații medicale pe care le poate solicita. Medicii experți sunt în subordinea Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă (INEMRCM) și activează în Cabinetele de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă teritoriale, având și atestare de la Casa Națională de Pensii Publice. 

După examenul clinic și analiza documentelor medicale, medicul expert completează un raport de expertiză a capacității de muncă și emite decizia medicală. Actul de încadrare într-un grad de invaliditate este eliberat în cel mult 45 de zile de la data înregistrării solicitării și se comunică în cinci zile de la emitere. Decizia poate fi contestată în 30 de zile, la comisiile medicale, iar contestația este soluționată în 45 de zile de la înregistrare. Hotărârile comisiilor medicale pot fi atacate în instanță, în termen de 30 de zile de la comunicare. 

Acte necesare

Procedura cere ca, pentru început, să fie stabilit gradul de invaliditate, apoi se va formula o cerere către Casa Națională de Pensii. Pentru fiecare dintre etape, sunt necesare o serie de acte medicale și documente specifice. 

Actele pentru încadrarea în gradul de invaliditate

Pentru a obține pensia de invaliditate, solicitantul trebuie să întocmească un dosar care să conțină: 

 • cerere tip;
 • actul de identitate;
 • actele medicale prin care se dovedesc afecțiunile ce influențează capacitatea de muncă;
 • rezultatele investigațiilor necesare pentru susținerea diagnosticului clinic și funcțional;
 • adeverința de la angajator prin care se atestă numărul de zile de concediu medical cumulat în ultimele 12/24 de luni, cu precizarea clară a datei ultimei zile de concediu medical;
 • acte din care să rezulte cauza invalidității;
 • documentul care atestă data la care a intervenit invaliditatea, dacă este cazul. 

De la caz la caz, și alte documente pot atesta gradul de invaliditate:

 • fișa BP2/adeverință emisă de Direcția de Sănătate Publică pentru boala profesională;
 • avizul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), prin care se atestă că persoana este victima unui accident de muncă, sau adeverința de confirmare a înregistrării la Inspectoratul Teritorial de Muncă a accidentului de muncă;
 • actele medicale ce atestă diagnosticul de schizofrenie, neoplazie, SIDA, iar pentru afecțiunile de natură neoplazică, și rezultatul examenului histopatologic;
 • certificatul emis de Comisia de Expertiză Medico-Militară, dacă accidentul sau boala a survenit în timpul ori din cauza îndeplinirii serviciului militar sau a școlii militare.

Actele pentru a obține pensia de invaliditate

După încadrarea într-un grad de invaliditate, persoana în cauză poate solicita pensia de invaliditate. Cererea trebuie să fie însoțită de: 

 • cerere adresată Casei Naționale de Pensii;
 • carnetul de muncă în original și copie ori alte acte înlocuitoare ale acestuia;
 • carnetul de asigurări sociale, pentru agricultori;
 • actele suplimentare care pot să ateste vechimea în muncă;
 • acte de stare civilă;
 • livret militar – original și copie, pentru bărbați;
 • diploma de absolvire a învățământului universitar sau adeverință eliberată de instituția de învățământ superior, care atestă durata studiilor și că au fost efectuate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor făcute în străinătate;
 • adeverință privind sporurile reglementate de lege sau prin contractul individual de munca;
 • adeverință care atestă încadrarea în grupele I și II de muncă, în condiții speciale și deosebite;
 • certificat de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul;
 • decizia medicală de încadrare în gradul de invaliditate corespunzător, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale;
 • adeverință din care să rezulte că plata indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă a încetat;
 • documente care atestă accidentul de muncă sau boala profesională produsă de activitatea profesională și documentele medicale doveditoare.
Cum se calculeaza pensia de invaliditate

Cine poate beneficia de pensia de invaliditate

De pensia de invaliditate pot beneficia persoanele care au cotizat la sistemul public de pensii. Perioada de cotizare este utilizată pentru a se stabili valoarea lunară a pensiei de invaliditate. 

Vor beneficia de pensie de invaliditate, chiar dacă nu au cotizat la sistemul public de pensii, următoarele categorii de persoane: 

 • care au satisfăcut serviciul militar ca militari în termen sau militari cu termen redus, pe durata legal stabilită, iar invaliditatea a intervenit după sau în timpul perioadei în care au fost concentrați, mobilizați sau în prizonierat;
 • elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă în urma unor accidente, accidente de muncă sau a unor boli profesionale care au survenit în timpul și din cauza practicii profesionale ori din alte cauze.

Calculul pensiei de invaliditate

Modul de calcul pentru determinarea punctajului mediu anual, în cazul pensiei de invaliditate, este același cu cel utilizat la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, dar ia în calcul, acolo unde este cazul, stagiul de cotizare și depinde de gradul de invaliditate. 

Conform prevederilor din articolul 94 din Legea 263/2010, cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual, realizat de asiguratul care solicită pensia de invaliditate, cu valoarea unui punct de pensie. 

 1. Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărţirea numărului de puncte, rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului, la numărul de ani în care acesta a cotizat. 
 2. Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare, realizate în anul calendaristic respectiv.
 3. Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Pentru lunile în care Institutul Naţional de Statistică nu comunică câştigul salarial mediu brut, se utilizează, pentru întreaga lună, ultimul câştig salarial mediu brut comunicat.

Potrivit articolului 75 din Legea 263/2010, la stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare realizat până la data acordării/solicitării pensiei de invaliditate.

Pentru stagiul potenţial, punctajul lunar este de:

 • 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;
 • 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;
 • 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.

Valoarea punctului de pensie luat în calcul este cel din momentul emiterii deciziei de plată a pensiei de invaliditate. 

Revizuirea, recalcularea, suspendarea, încetarea și reluarea plății

În funcție de starea de sănătate, gradul de invaliditate poate fi revizuit, iar pensiile de invaliditate pot fi recalculate. În alte situații, plata sumelor cuvenite poate fi suspendată, poate înceta sau poate fi reluată.

Revizuirea medicală

După încadrarea într-un anumit grad de invaliditate și obținerea pensiei aferente, trebuie să mergi periodic la medicul expert al asigurărilor sociale. În funcție de afecțiunea pe care o ai, periodicitatea poate fi între 1 și 3 ani, până când împlinești vârsta standard de pensionare. 

Sunt exceptate de la revizuirea medicală pensionarii care:

 • au invalidități permanente, iar capacitatea de muncă este afectată ireversibil;
 • au împlinit vârsta standard de pensionare;
 • au cu până la cinci ani mai puțin față de vârsta standard de pensionare, dar au stagii complete de cotizare.

Revizuirea medicală poate fi făcută și la solicitarea persoanei în cauză, dacă starea de sănătate s-a ameliorat sau dimpotrivă, gradul de invaliditate s-a accentuat. 

Recalcularea pensiei de invaliditate

Dacă revizuirea medicală duce la emiterea unei decizii medicale noi, pensia se va recalcula în conformitate cu noul grad de invaliditate, iar drepturile bănești vor fi mai mari sau mai mici, în funcție de evoluția gradului de incapacitate de muncă. 

Suspendarea pensiei de invaliditate

Suspendarea plății pensiei de invaliditate poate să survină în mai multe situații. Una dintre acestea este neprezentarea, din motive care îți sunt imputabile, la termenele pentru revizuirea medicală. În acest caz, pensia este suspendată începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea. 

Alte situații în care plata pensiei de invaliditate poate fi suspendată:

 • stabilirea domiciliului în alt stat. România nu are încheiate convenții pentru plata pensiei de invaliditate în alte state;
 • refuzul de a participa la programele de recuperare indicate de medicul expert;
 • existența unui contract individual de muncă, altul decât cel din activități independente. 

Încetarea plății pensiei de invaliditate

Plata pensiei de invaliditate încetează în următoarele condiții:

 • deces;
 • nu mai sunt îndeplinite criteriile legale;
 • redobândirea capacității de muncă;
 • absența de la revizuirea medicală obligatorie;
 • refuzul participarii la programe de recuperare.

Reluarea plății pensiei de invaliditate

Plata pensiei de invaliditate poate fi reluată, la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost eliminată cauza care a dus la suspendare.

Așadar, dacă ai suferit un accident de muncă sau ai o boală și ți-ai pierdut parțial ori total capacitatea de muncă, poți beneficia de pensie de invaliditate. Ai același drept și dacă boala sau accidentul în urma căruia a intervenit invaliditatea nu are legătură cu serviciul tău. Ca să beneficiezi de acest drept, trebuie să îndeplinești condițiile legale. 

Sursa foto: Shutterstock

Array

Autor: and
4 November 2021

Ultima editare: 1 June 2022


Cele mai noi anunțuri pentru de pe OLX

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

84 − = 80

Alte articole