INDEPENDENT

Pensia de invaliditate – cât poți primi și cum o obții

28 august 2019

Autor:

Dacă te afli în situația de a-ți fi pierdut total sau cel puțin 50% din capacitatea de muncă, din cauza unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau a altor afecțiuni și incidente care nu au legătură cu serviciul tău, atunci ai dreptul la pensie de invaliditate. Există, însă, anumite condiții pentru a obține suma cuvenită.

În continuare vezi care este cadrul legislativ, cum se face încadrarea într-un anume grad de invaliditate, câți bani poți primi și în ce condiții plata pensiei de invaliditate se suspendă, încetează sau poate fi reluată. 

Cine sunt beneficiarii pensiei de invaliditate
Tipuri de invaliditate
Actele necesare pentru a obține pensia de invaliditate
Ce valoare poate avea pensia de invaliditate
Condițiile în care pensia de invaliditate se recalculează și se revizuiește
Suspendarea, încetarea și reluarea plății pensiei de invaliditate

Cine sunt beneficiarii pensiei de invaliditate

Deseori se face o confuzie între pensia de invaliditate și pensia de handicap. Din capul locului trebuie să știi că nu există pensie de handicap, ci indemnizație, iar cele două drepturi sunt reglementate de legi diferite și se acordă în condiții distincte. 

Apoi, este foarte important să cunoști legea exact, ca să știi ce drepturi ai, în ceea ce privește pensia de invaliditate și în ce condiții o poți obține. 

Cadrul legislativ

În România sunt trei piloni de pensii în cadrul cărora se acordă drepturi bănești pensionarilor, în sistem public (Pilonul I) și privat (Pilonul II și Pilonul III). Sistemul public de pensii presupune acordarea a patru categorii de pensii, o persoană putând beneficia doar de una dintre ele. Prin urmare, potrivit legii, dacă ai ieșit la pensie anticipat, nu poți avea și pensie de invaliditate.

Atenție! Noua lege a pensiilor, adică Legea 127/2019, se aplică abia de la 1 septembrie 2021. Până atunci este valabilă actuala legislație, în speță Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Este bine să știi acest lucru pentru că există unele diferențe, după cum vei vedea în continuare. 

În sistemul public de pensii poți avea unul dintre următoarele tipuri de pensie:

 • pensia pentru de limita de varsta;
 • pensia anticipată (presupune anumite penalități la calcularea pensiei finale);
 • pensia anticipată parțială (legea nu mai prevede acest tip de pensie din 2021);
 • pensia de invaliditate; 
 • pensia de urmaș.

Cum poți beneficia de pensia de invaliditate

Noua Lege a Pensiilor redefinește pensia de invaliditate. Astfel, se schimbă anumite condiții pentru acordarea acestui drept. Iată cum poți beneficia de acest tip de pensie:

 • ți-ai pierdut total sau cel puțin 50% din capacitatea de muncă (noua lege nu mai prevede acest procent, ci doar diminuarea capacității de muncă) din următoarele cauze:
  • ai avut un accident de muncă sau boli profesionale (condiția rămâne neschimbată);
  • ai una dintre următoarele afecțiuni: neoplazii, schizofrenie și SIDA (această cauză nu mai este prevăzută de legea din 2021);
  • ai avut sau ai boli obișnuite sau ai fost victima unor accidente care nu au legătură cu munca (prevederea rămâne la fel);
  • ai participat la Revoluția din Decembrie 1989 ori la evenimente care au legătură cu aceasta și figurezi în sistemul de asigurări sociale de dinaintea datei la care s-a produs invaliditatea (prevederea rămâne la fel).
 • dacă ai realizat stagiul de cotizare în sistemul public de pensii – autoritățile vor ține cont de acest aspect, indiferent de cauza ce a dus la invaliditate. Această condiție este prevăzută de noua lege. 

Alte categorii de persoane care pot beneficia de pensia de invaliditate:

 • cei care au satisfăcut serviciul militar ca militari în termen sau militari cu termen redus, pe durata legal stabilită, și invaliditatea a intervenit după sau în timpul perioadei în care au fost concentrați, mobilizați sau în prizonierat (indiferent de stagiul de cotizare);
 • elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale care au survenit în timpul și din cauza practicii profesionale (indiferent de stagiul de cotizare).

Noua lege a pensiilor nu precizeaza exact daca aceste ultime categorii de persoane vor mai beneficia sau nu de pensia de invaliditate, in aceleasi conditii ca pana acum. Este posibil, insa, ca in normele metodologice, care nu au fost publicate inca, sa fie prevederi in acest sens. 

Tipuri de invaliditate

În ceea ce privește tipurile de invaliditate, legislația rămâne neschimbată. Astfel, în funcție de cât de mult este afectată capacitatea de muncă, invaliditatea este de mai multe grade:

 • gradul I – deficiență funcțională gravă; capacitatea de muncă și capacitatea de autoservire/autoîngrijire sunt diminuate;
 • gradul II – deficiență funcțională accentuată; capacitatea de muncă este diminuată, dar cea de autoservire/autoîngrijire este păstrată;
 • gradul III – deficiență funcțională medie; capacitatea de muncă este diminuată, iar cea de autoservire/autoîngrijire este păstrată.

Indiferent de gradul de invaliditate, ținând cont de atribuții și de condițiile de lucru, capacitatea de muncă poate fi păstrată pentru anumite activități profesionale. De pildă, pentru gradul III de invaliditate, poți fi angajat cu jumătate de normă. 

Încadrarea în gradul de invaliditate

La solicitarea ta, numai un medic expert al asigurărilor sociale poate să emită decizia prin care te încadrezi într-unul dintre cele trei grade de invaliditate. Trebuie să depui cererea pentru a putea beneficia de pensia de invaliditate și toate celelalte acte necesare la Cabinetul de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă, aflat în subordinea Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă (INEMRCM). 

Medicul expert are atestare de la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și stabilește dacă îndeplinești condițiile pentru a primi pensia de invaliditate pe baza unor criterii și a unor norme stabilite prin Hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Muncii, cu avizul Ministerului Sănătății. 

După examenul clinic și analiza documentelor medicale, medicul expert completează un raport de expertiză a capacității de muncă și emite decizia medicală. Actul de încadrare într-un grad de invaliditate este eliberat în 45 de zile de la data înregistrării solicitării tale și se comunică în 5 zile de la emitere. Decizia poate fi contestată în 30 de zile, la comisiile medicale, iar contestația este soluționată în 45 de zile de la înregistrare. Hotărârile comisiilor medicale pot fi atacate în instanță, în termen de 30 de zile de la comunicare. 

Actele necesare pentru încadrarea în gradul de invaliditate

Pentru a obține pensia de invaliditate ai nevoie de următoarele acte: 

 • cererea prin care soliciți acordarea pensiei;
 • actul de identitate;
 • acte medicale prin care dovedești că ai afecțiunile respective;
 • acte medicale din care să se vadă rezultatele investigațiilor necesare pentru susținerea diagnosticului clinic și funcțional (forma clinică și evoluția bolii);
 • adeverința de la angajator prin care atești numărul de zile de concediu medical, cumulat în ultimele 12/24 de luni, cu precizarea clară a datei ultimei zile de concediu medical;
 • act din care să rezulte care este cauza invalidității;
 • document prin care atești data la care a intervenit invaliditatea (după caz). 

Acte care atestă gradul de invaliditate

De la caz la caz sunt mai multe documente care atestă gradul de invaliditate:

 • fișa BP2/adeverință emisă de Direcția de Sănătate Publică pentru boala profesională;
 • FIAM/proces-verbal cu avizul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) prin care se atestă că e vorba de un accident de muncă sau adeverință de confirmare a înregistrării la ITM a accidentului de muncă;
 • acte medicale ce atestă diagnosticul de schizofrenie, neoplazie, SIDA; pentru neoplazii este necesar și rezultatul examenului histopatologic;
 • certificat emis de Comisia de Expertiză Medico-Militară, dacă accidentul sau boala a survenit în timpul ori din cauza îndeplinirii serviciului militar sau a școlii militare.

Actele necesare pentru a obține pensia de invaliditate

Dincolo de încadrarea în gradul de invaliditate corespunzător, ca să poți obține pensia de invaliditate ai nevoie, printre altele, de următoarele acte: 

 • cerere de înscriere;
 • carnetul de muncă (și dacă ai fost membru CAP) – original și copie;
 • carnet de asigurări sociale pentru agricultori – original și copie;
 • acte care atestă vechimea în muncă;
 • acte de stare civilă;
 • livret militar – original și copie;
 • diploma de absolvire a învățământului universitar – original și copie;
 • adeverință eliberată de instituția de învățământ superior care atestă durata normală a studiilor și că au fost efectuate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor pe care le-ai făcut în străinătate;
 • adeverință privind sporurile reglementate de lege sau prin contractul individual de munca;
 • adeverință care atestă încadrarea în grupele I și II de muncă, în condiții speciale și deosebite;
 • procură specială pentru mandatar;
 • acte care să dovedească participarea la Revoluția din Decembrie 1989;
 • certificat de încadrare în grad de handicap – dacă e cazul;
 • decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale;
 • adeverință prin care să atești că plata indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă a încetat;
 • copie a formularului FIAM prin care se demonstrează înregistrarea accidentului de muncă la ITM sau o copie a fișei medicale ce atestă că e vorba de o boală profesională.

Ce valoare poate avea pensia de invaliditate

Valoarea pensiei de invaliditate depinde, în primul rând, de încadrarea în gradul de invaliditate. În funcție de aceasta, medicul expert acordă un punctaj, ținând cont de afecțiunile celui în cauză și de condițiile legale pe care le îndeplinește. Cuantumul pensiei de invaliditate este rezultatul înmulțirii punctajului stabilit de medicul expert cu valoarea punctului de pensie. 

Valoarea punctului de pensie:

Până la aplicarea noii legi a pensiilor, în 2021, se aplică o creștere progresivă a punctului de pensie, urmând ca odată cu intrarea în vigoare a noului act normativ, punctul de pensie să fie înlocuit cu valoarea punctului de referință. Astfel, valoarea punctului de pensie este următoarea: 

 • 1.265 lei – la 1 septembrie 2019;
 • 1.775 lei – la 1 septembrie 2020;
 • 1.875 lei – la 1 septembrie 2021.

La 1 septembrie 2021, valoarea punctului de referință va fi de 75 de lei. Din anul următor, el se va majora, anual, cu rata medie anuală a inflației, la care se va adăuga 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, prevăzut în fundamentarea bugetului asigurărilor sociale întocmit de Guvern și aprobat de Parlament. 

La calcularea pensiei de invaliditate se acordă un punctaj lunar pentru stagiul potențial. Stagiul potențial e considerat ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afecțiunilor care au dus la reducerea capacității de muncă sau la pierderea totală a acesteia. Practic, este vorba de diferența dintre stagiul complet de cotizare și cel realizat până la data de la care se acordă pensia de invaliditate. 

Punctajul lunar care se acordă stagiului potențial se va modifica odată cu intrarea în vigoare a noii legi. 

Punctajul lunar pentru stagiul potențial până la 1 septembrie 2021:

 • gradul I de invaliditate – 0,70 puncte;
 • gradul II de invaliditate – 0,55 puncte;
 • gradul III de invaliditate – 0,35 puncte.

Punctajul lunar pentru stagiul potențial după 1 septembrie 2021:

 • gradul I de invaliditate – 0,50 puncte;
 • gradul II de invaliditate – 0,35 puncte;
 • gradul III de invaliditate – 0,15 puncte.

Atenție, însă! În cazul gradului III de invaliditate nu se acordă stagiul potențial dacă invaliditatea a survenit în urma unei boli obișnuite sau a unui incident care nu este accident de munca

Dacă ai pensie de invaliditate pentru gradul I sau II nu o poți cumula cu veniturile din activitatea profesională, ci doar cu cele care provin din activități independente. Acest lucru este valabil și pentru gradul III de invaliditate.

Momentul de la care poți beneficia de pensia de invaliditate diferă de situația în care te afli, după cum urmează: 

 • ai avut o perioadă de incapacitate temporară de muncă și plata indemnizației pentru aceasta încetează;
 • nu mai ai calitate de asigurat, dar cererea ta pentru acordarea pensiei de invaliditate a fost înregistrată la cel târziu o lună după ce medicul expert a emis decizia de încadrare într-un grad de invaliditate;
 • din momentul în care cererea ta a fost înregistrată și tu nu te mai afli în activitate profesională.

Indemnizația de însoțitor

În cazul în care este vorba despre gradul I de invaliditate, persoana în cauză are dreptul, pe lângă pensia de invaliditate, la o indemnizație pentru însoțitor, care este fixă. Până la 1 septembrie 2021, cuantumul acestei indemnizații este de 80% din valoarea unui punct de pensie. Odată cu intrarea în vigoare a noii legi, potrivit art. 69, cuantumul indemnizației pentru însoțitor va fi de 50% din salariul minim brut pe țară, garantat în plată, aferent lunii pentru care se face plata. 

Această indemnizație este suportată de la bugetul de stat. În cazul invalidității de gradul I, dacă persoanele în cauză beneficiază de pensie de invaliditate în mai multe sisteme de asigurări sociale, atunci indemnizația pentru însoțitor se acordă de ultimul sistem în care aceștia au fost asigurați. 

Condițiile în care pensia de invaliditate se recalculează și se revizuiește

Odată ce ai devenit pensionar, trebuie să îndeplinești mai multe condiții pentru a-ți păstra drepturile bănești. În funcție de starea de sănătate, gradul de invaliditate poate fi revizuit, iar pensiile de invaliditate pot fi recalculate.

Revizuirea medicală

După încadrarea într-un anumit grad de invaliditate și obținerea pensiei aferente, trebuie să mergi, periodic, la medicul expert al asigurărilor sociale. În funcție de afecțiunea pe care o ai, periodicitatea poate fi între 1 și 3 ani, până când împlinești vârsta standard de pensionare. 

Sunt exceptate de la revizuirea medicală pensionarii care:

 • au invalidități permanente, iar capacitatea de muncă este afectată ireversibil;
 • au împlinit vârsta standard de pensionare;
 • au cu până la cinci ani mai puțin față de vârsta standard de pensionare și au stagii complete de cotizare.

Revizuirea medicală poate fi făcută și la cererea ta, dacă starea de sănătate s-a ameliorat sau dimpotrivă. În plus, dacă medicul expert îți recomandă anumite programe recuperatorii, ești obligat să le urmezi, dacă vrei să beneficiezi în continuare de pensia de invaliditate. 

Recalcularea pensiei de invaliditate

Odată ce a fost efectuată revizuirea medicală, ți se emite o nouă decizie medicală asupra capacității de muncă, prin care se atestă (în funcție de fiecare caz în parte): 

 • menținerea gradului de invaliditate;
 • încadrarea în alt grad de invaliditate;
 • redobândirea capacității de muncă.

În urma acestei decizii, plata pensiei de invaliditate rămâne cum era, se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care a fost emisă noua decizie medicală. 

Recalcularea pensiei se poate face prin:

 • declarații rectificative privind veniturile sau stagiile de cotizare;
 • adăugarea veniturilor sau a stagiilor de cotizare din perioadele asimilate stagiilor de cotizare;
 • valorificarea altor documente care pot modifica pensia.

Suspendarea, încetarea și reluarea plății pensiei de invaliditate

În funcție de situație, plata pensiei de invaliditate poate fi suspendată, poate înceta sau poate fi reluată. 

Suspendarea pensiei de invaliditate

Suspendarea plății pensiei de invaliditate poate să survină în mai multe situații. Una dintre acestea este neprezentarea, din motive care îți sunt imputabile, la termenele pentru revizuirea medicală. În acest caz, pensia este suspendată începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea. 

Alte situații în care plata pensiei de invaliditate poate fi suspendată:

 • ți-ai stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat (România nu are încheiate convenții);
 • nu ai urmat programele de recuperare pe care ți le-a recomandat medicul expert;
 • dacă ești încadrat în gradul I sau II de invaliditate și ai venituri pe baza unui contract de muncă, de pildă;
 • dacă ești încadrat în gradul III de invaliditate și realizezi venituri depășind programul normal de lucru pentru acest tip de invaliditate;
 • dacă tu faci o solicitare expresă de suspendare a plății.

Încetarea plății pensiei de invaliditate

Plata pensiei de invaliditate încetează în următoarele condiții:

 • deces;
 • nu mai îndeplinești criteriile legale;
 • ți-ai redobândit capacitatea de muncă;
 • nu te-ai prezentat un an la revizuirea medicală;
 • nu ai urmat un an programele recuperatorii;
 • nu te-ai prezentat un an la INEMRCM.

Este important să știi că dacă redobândești capacitatea de muncă, pensia de invaliditate devine pentru limită de vârstă și se acordă, din oficiu, cuantumul care este cel mai avantajos pentru tine. Dacă e vorba de pensia de invaliditate pentru gradul I, plata indemnizației pentru însoțitori se acordă și pe durata pensiei pentru limita de vârstă. 

Reluarea plății pensiei de invaliditate

Plata pensiei de invaliditate poate fi reluată, la cerere:

 • de la data suspendării, dacă nu a mai intervenit vreun motiv de menținere a acestei măsuri;
 • începând cu luna următoare celei în care a fost eliminată cauza care a dus la suspendare, dacă ai depus cererea de reluare a plății în termen de 30 de zile de la data la care motivul suspendării a dispărut;
 • începând cu luna următoare celei în care ai depus cererea, dacă depunerea a avut loc după expirarea termenului de 30 de zile.

Așadar, dacă ai suferit un accident de muncă sau ai avut o boală și ți-ai pierdut parțial sau total capacitatea de muncă, poți beneficia de pensie de invaliditate. Ai același drept și dacă boala și incidentul în urma cărora a intervenit invaliditatea nu au legătură cu serviciul tău. Ca să beneficiezi de acest drept, însă, trebuie să îndeplinești condițiile legale. Atenție! Noua lege a pensiilor, care modifică prevederile legate de pensia de invaliditate, se aplică de la 1 septembrie 2021. 

Sursa foto: Shutterstock


Autor:
28 august 2019

Ultimele locuri de munca de pe OLX

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

77 − = 68

Alte articole