INFORMAT

Programul individualizat de muncă. Ce trebuie să știi

29 September 2020
Array

Autor: and

Programul individualizat de muncă este permis de Codul Muncii, dacă există un acord în acest sens între angajat și angajator și dacă sunt respectate prevederile legale, referitoare la timpul total de muncă, pe săptămână, precum și raportul corect dintre acesta și timpul liber. Mai trebuie spus că unele prevederi ce reglementează programul individualizat de muncă au suferit adaptări, în contextul crizei sanitare legate de virusul COVID-19. 

Ce este programul individualizat

Exact așa cum îi spune și numele, în anumite situații, se poate stabili un program de lucru flexibil, dincolo de ritmul obișnuit în care lucrează ceilalți angajați. Conform legii, dacă programul de lucru nu este de opt ore pe zi, timp de cinci zile pe săptămână, acesta este considerat unul inegal și poate să fie general valabil pentru toți angajații sau doar pentru unii dintre ei.

Un astfel de program de lucru trebuie să respecte câteva cerințe obligatorii. Se stabilește la solicitarea angajatorului sau a angajatului și trebuie să respecte dispozițiile referitoare la durata timpilor de lucru, respectiv de odihnă, prevăzuți de lege. Nu în ultimul rând activitatea economică trebuie să fie de așa natură încât să permită modificarea programului.

Dispoziții legale

Codul Muncii reglementează explicit situațiile în care programul de lucru al unui angajat este diferit de al celorlalți. 

Astfel, articolul 113 din Codul Muncii prevede că, în funcție de specificul unității și de caracteristicile activității desfășurate de un angajat, se poate opta și pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, atâta vreme cât este respectat intervalul de maximum 40 de ore pe săptămână. Astfel, este acceptată o durată zilnică inegală a timpului de lucru, dacă este respectată condiția ca orele însumate să nu depășească numărul maxim admis, respectiv 40, așa cum prevăd dispozițiile articolelor 112 și 114 din Codul Muncii. 

Există, însă, câteva precizări suplimentare, care trebuie luate în calcul. Pentru a se putea organiza un program de muncă individualizat, acesta trebuie specificat în contractul individual de muncă, în regulamentul de ordine interioară al unității sau într-o anexă a contractului de muncă, încheiată între angajat și angajator. 

Există și situația programului de lucru diferențiat, care înseamnă că un anume angajat va începe și va termina ziua de muncă la ore diferite față de ceilalți, situație care trebuie specificată explicit în contractul de muncă și care se poate aplica la cererea angajatului, în cazul în care condițiile locului de muncă permit decalarea programului. 

Programul de lucru flexibil se poate stabili atât pentru angajații cu normă întreagă, cât și pentru cei cu normă parțială de muncă. 

Trebuie menționat faptul că programul de muncă individualizat ia în calcul și excepțiile referitoare la depasirea timpului de munca maxim, așa cum sunt ele descrise la articolul 113 din Codul Muncii, astfel că timpul de muncă săptămânal poate fi prelungit, chiar și în condițiile unui program personalizat la peste 48 de ore pe săptămână, dar pe o perioadă limitată de timp, care poate să fie de maximum 12 luni.

👉 Ofertele noastre acoperă peste 20 de industrii și categorii: IT, Media, Marketing, PR, Call Center. Descoperă toate ofertele AICI. 

Detalii importante pentru angajat și angajator

Sunt mai multe amănunte care completează prevederile din Codul Muncii, de care atât angajatul, cât și angajatorul trebuie să țină cont, pentru ca ambele părți să fie în legalitate. 

 1. Conform articolului 119 din Codul Muncii, angajatorul are obligația de a ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru, inclusiv pentru angajații cu program de muncă individualizat, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.
 2. Modificările impuse de lege în contractul individual de muncă, referitoare la programul de lucru, care trebuie exprimat în ore/zi și ore/săptămână, se fac înainte de modificarea programului și se înregistrează cel mai târziu în ziua anterioară producerii efective a modificării. Mențiunile speciale referitoare la timpul de lucru se fac la capitolul H din contractul individual de muncă sau se specifică în clar, astfel: 
 • angajatul lucrează cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 40 ore/săptămână; 
 • repartizarea programului de lucru se face inegal și trebuie să fie indicat în contract numărul de ore de muncă zilnică, precum și totalul săptămânal, dar și ora la care începe și la care se sfârșește ziua de muncă.
 1. Modificarea programului de lucru și a duratei zilnice, prevăzute inițial în contractul individual de muncă, poate avea loc și prin încheierea unui act adițional.
 2. În cazurile în care activitatea într-o unitate are un caracter special, programul de lucru individualizat poate fi stabilit în baza unui regulament intern, care trebuie negociat prin contractul colectiv de muncă, iar dacă acesta nu există. trebuie adus la cunoștința angajaților și menționat ca atare, în contractele individuale. 
 3. La stabilirea programului inegal sau individualizat, trebuie respectată dispoziția legală referitoare la timpul de repaus de 24 de ore cumulate, dacă durata zilei de muncă este de 12 ore.
 4. Sunt acceptate variantele în care timpul de lucru personalizat lasă salariatului să aleagă ora de sosire și de plecare de la locul de muncă, atâta vreme cât acesta respectă timpul de lucru zilnic și respectiv, pe cel săptămânal, dar pentru aceasta, trebuie să existe acordul angajatorului, iar activitatea desfășurată de angajat să permită acest tip de program.
 5. În unele unități economice, în contextul crizei sanitare, s-au produs modificări ale programului de lucru, prin adaptarea și completarea regulamentului intern, introducându-se un capitol separat, referitor la măsurile de organizare specifice în contextul pandemiei de coronavirus COVID-19, cu referire expresă la organizarea timpilor de lucru. Astfel, prin regulamentul intern, s-a trecut la o activitate în ture, decalată sau inegală. Deciziile trebuie luate după consultarea cu persoanele responsabile de securitatea și sănătatea în muncă a angajaților.
 6. Modificarea programului se poate face, în aceste situații speciale, printr-o decizie a reprezentantului legal al societății, la care se adaugă un act adițional de modificare și completare a regulamentului intern și o listă cu semnăturile angajaților, prin care aceștia certifică faptul că au luat la cunoștință de modificare și de cauzele care au dus la impunerea acesteia. În absența comunicării către angajați, modificarea programului nu se poate realiza. În plus, aceasta adaptare a programului trebuie anunțată angajaților cu 48 de ore înainte ca ea să se producă. 
 7. În cazul în care numărul de ore de muncă scade, prin modificarea programului de lucru la mai puțin de 40 de ore/săptămână, aceasta înseamnă că angajatul a trecut pe o normă de lucru parțială, ceea ce atrage după sine modificări explicite în contractul individual de muncă, fapt ce trebuie menționat în Revisal. 
 8. Codul Muncii prevede că, pentru sectoarele de activitate unde este posibil sau pentru anumite categorii de profesii, se poate stabili o durată zilnică a timpului de muncă mai mică sau mai mare de opt ore. Deciziile se iau în urma unor negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice. Astfel, este acceptat ca ziua de muncă să fie mai lungă sau mai scurtă decât clasicele opt ore, iar repartizarea celor 40 de ore de muncă săptămânale, corespunzătoare unei norme întregi de muncă, să fie realizate în patru, șase sau șapte zile calendaristice. 
 9. Programul individualizat de muncă se poate aplica și în cazul angajatilor minori, cu respectarea dispozițiilor speciale cu privire la încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, respectiv un număr maxim de 30 de ore de muncă pe săptămână, cu respectarea interdicției muncii de noapte.  

Unde se poate aplica programul de muncă individualizat

În ciuda beneficiilor pe care le are, programul individualizat nu se poate aplica oriunde. Există profesii și activități unde acest lucru este posibil și nu aduce prejudicii activității economice, dar există și activități unde individualizarea programului de lucru nu este posibilă. 

În principiu, angajatorii nu au niciun motiv temeinic să se opună la individualizarea programului pentru angajați, dacă activitatea economică nu este prejudiciată. Este foarte dificil de aplicat programul de acest tip în sectoarele unde se lucrează la foc continuu sau în ture, iar numărul salariaților care formează o tură este fix. Programul nu se poate aplica pentru angajații din sănătate, învățământ, transporturi, dar nici în cele mai multe din sectoarele de producție, din industria ospitalității și comerț, cu excepția comerțului online. Este accesibil domeniilor din proiectare, programare, instituțiilor de cercetare, pentru unele activități de comerț sau acolo unde activitatea nu este parte dintr-un flux continuu de producție. 

Programul individualizat este o abordare modernă a relației dintre angajat și angajator, care poate aduce beneficii ambelor părți, prin fidelizarea angajaților și creșterea productivității acestora.  

👉 Dacă ești în căutarea unui loc de muncă, OLX te ajută să îl găsești pe cel potrivit pentru tine. Descoperă aici sute de joburi la care poți aplica simplu și rapid, astfel încât din candidat, să devii proaspăt angajat.

Sursa foto: unsplash.com

 

Array

Autor: and
29 September 2020


Cele mai noi anunțuri pentru de pe OLX

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 14 = 22

Alte articole