RESPONSABIL

Salarizarea: ce spune legea și în ce condiții se face plata salariului

15 October 2019
Array

Autor:

Componentă fixă a remunerației plătite de angajator către angajat, salariul este acordat  în schimbul muncii prestate într-o companie. Atât valoarea minimă a sumei de bani achitate sub formă de salarizare, cât și condițiile de achitare a ei sunt reglementate prin lege. De asemenea, în procesul de plată a salariilor, orice formă de discriminare pe criterii de sex, vârstă, etnie, religie sau apartenență națională este interzisă. Pentru o negociere cât mai avantajoasă cu angajatorii și pentru o relație cât mai bună cu departamentul de resurse umane este necesar să fii la curent cu valoarea pe care o are salariul de bază și cu salariile care se practică în domeniul care te interesează.

Care este cadrul legislativ
Ce modificări aduce anul 2019
Care sunt componentele salariului
Cum se stabilește valoarea salariului
Care sunt condițiile aferente salariului minim brut
Cum se face plata salariului
După ce criteriu se aplică reținerile din salariu

Care este cadrul legislativ

Reglementate de Codul Muncii, definiția salariilor și modalitatea de plată a muncii sunt menționate la articolele cuprinse în capitolele 1, 2 și 3. Astfel, prevederile juridice fixează definiția salariului drept contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă, iar prioritatea plății acestuia, înaintea altor obligații bănești pe care trebuie angajatorul să le acorde, este stabilită clar. Valoarea remunerației lunare trebuie raportată la nivelul salariului minim stabilit prin hotărârile de Guvern, diferențiat pe criterii ce țin de nivelul de studii și de vechimea în muncă. Legea nu-i permite angajatorului să negocieze și să stabilească salarii care să nu se încadreze în acest barem. În cazul în care angajatorul întârzie în mod nejustificat cu plata salariului sau chiar nu plătește suma cuvenită, acesta poate fi obligat la achitarea daunelor în vederea reparării prejudiciului produs.  

Dacă îți sună bine perspectiva unui job nou, vezi toate ofertele proaspete de pe OLX, aici.

Ce modificări aduce anul 2019

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2018, pentru modificarea și completarea legii-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, au fost stabilite majorări salariale pentru unele categorii de personal. Astfel, personalul plătit din fonduri publice, cum ar fi angajații din aparatul Ministerului Finanțelor Publice și din Ministerul Muncii și Justiției Sociale, beneficiază de o majorare a salariului cu 25%, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului fiecăruia dintre instituțiile mai sus amintite. Tot de o majorare a salariului de bază, dar de una de numai 15%, beneficiază personalul didactic din domenii precum învățământul special și special integrat, din centrele județene de resurse și de asistență educațională. 

De asemenea, sunt prevăzute şi majorări ale salariilor pentru personalul de specialitate criminalistică din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice din subordinea Ministerului Justiţiei. Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, conform articolului 164, alin. (1) din Legea nr. 53/2003, în formă republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră. Tot această ordonanță stabilește și păstrarea salariului de bază avut anterior promovării sau avansării în gradație, în caz că rezultă o remunerație de bază mai mică decât cea avută la data promovării. 

Care sunt componentele salariului

Potrivit articolului 60 din Codul Muncii, salariul se compune din următoarele elemente:

 • salariul de bază;
 • indemnizațiile;
 • sporurile;
 • alte adaosuri.

Cum se stabilește valoarea salariului

Contractele colective de muncă aplicabile sunt cele prin intermediul cărora se stabilesc nivelurile salariale minime, iar valoarea efectivă a remunerației se stabilește prin negocieri individuale între angajator și salariat sau prin consultarea organizațiilor sindicale reprezentative, în cazul personalului din autoritățile și din instituțiile publice finanțate integral sau în majoritate de la bugetul de stat. 

Care sunt condițiile aferente salariului minim brut

Cu un cuantum stabilit în urma negocierilor cu reprezentanții organizațiilor sindicale, salariul minim brut implică un program zilnic de muncă întins pe durata a opt ore. Valoarea remunerației este diferențiată în funcție de nivelul de studii și de vechimea în muncă. 

Cum se face plata salariului

Plata salariului se face de cel puțin o dată pe lună, prin virament bancar în contul angajatului. Plata în natură a unei părți din salariu poate fi efectuată în conformitate cu condițiile stabilite de articolul 165 din Codul Muncii, dacă este prevăzută în mod expres în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă. Dovada primirii salariului se face prin semnarea unui stat de plată, aferent fiecărei luni. 

După ce criteriu se aplică reținerile din salariu

Această măsură de penalizare a angajatului poate fi operată doar în cazurile și în condițiile prevăzute de lege. Indiferent de valoarea reținerilor operate de angajator în fiecare lună, acestea nu pot depăși, cumulat, jumătate din salariu.

Dacă vrei să afli mai multe informații despre meseria pe care ai ales-o, intră pe OLX, unde vei găsi nu doar articole interesante, ci și joburi pe măsura așteptărilor tale. Îți ținem pumnii la interviu!

Credit foto: Shutterstock

Array

Autor:
15 October 2019


Cele mai noi anunțuri pentru de pe OLX

  Scrie un comentariu

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  + 1 = 2

  Alte articole