INDEPENDENT

Statutul de coasigurat în 2019: ce trebuie să știi și ce condiții trebuie să îndeplinești

21 June 2019
Array

Autor:

Reglementările cu privire la asigurările sociale de sănătate prevăd un statut special în sistemul public de sănătate pentru membrii familiilor angajaților. Aceștia pot fi luați în întreținere de anumite rude pentru a putea dobândi calitatea de coasigurat și a putea avea acces la aceleași servicii medicale acordate în mod normal oricărei persoane asigurate.

După ce cadru legislativ trebuie să te orientezi
Ce condiții de eligibilitate trebuie să respecte persoanele coasigurate
Care sunt etapele și actele necesare pentru a obține statutul de coasigurat
Dispoziții generale comunicate de autorități

După ce cadru legislativ trebuie să te orientezi

Legea numărul 95/1996 reglementează modul în care poți beneficia de prestarea serviciilor medicale fără obligația de a plăti contribuții. La articolul 71 din lege este menționată atribuția cabinetului de medicină de familie de a furniza servicii către pacienții neasigurați. Articolul 213 detaliază, la litera c, prin menționarea soțului, soției și a părinților fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane angajate și asigurate, ca având dreptul de a beneficia de tratamente medicale. Ordinul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, numărul 1549/2018, consemnează la Capitolul II, articolul 6 calitatea de coasigurați a persoanelor aflate în întreținerea unei persoane asigurate.  

Ce condiții de eligibilitate trebuie să respecte persoanele coasigurate

Statutul de soț, soție sau părinte al coasiguratului este obligatoriu, dar nu și domiciliul comun cu asiguratul care îl ia în întreținere. Membrii familiei persoanelor asigurate care aspiră la statutul de coasigurat nu pot avea venituri mai mari de 510 lei și nu au dreptul de a avea în proprietate terenuri agricole sau silvice cu o suprafață mai mare de 10.000 mp în zonă de deal și de șes. De asemenea, ei nu au voie să dețină terenuri cu o suprafață mai mare de 2000 mp în zone montane.

Care sunt etapele și actele necesare pentru a obține statutul de coasigurat

Dobândirea calității de coasigurat se face în baza prezentării de către salariat a documentelor justificative. Actele necesare unui coasigurat includ:

  • cartea de identitate valabilă la data solicitării;
  • documente care să ateste relația de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată;
  • declarația pe propria răspundere din care rezultă faptul că persoana coasigurată nu realizează venituri proprii;
  • declarația pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care declară că are în întreținere persoana coasigurată.

Statutul este declarat lunar de angajator prin completarea formularului 112, la care se adaugă datele de identificare aferente fiecărei persoane coasigurate, împreună cu contribuțiile plătite în numele propriilor angajați.

Dispoziții generale comunicate de autorități

În calitate de coasigurat, orice persoană care întrunește criteriile necesare beneficiază de serviciile medicale cuprinse în pachetul de bază destinat asiguraților. Drepturile de care coasigurații se bucură în perioada în care se află în întreținerea unei persoane asigurate sunt valabile doar atât timp cât aceasta își păstrează calitatea de asigurat. Dacă se află în situația de a avea în întreținere persoane coasigurate și de a încasa lunar un salariu mai mic sau egal cu 1.950 de lei, asigurații au posibilitatea de a beneficia de deduceri personale. Angajații își pot verifica starea de asigurat online, prin interogarea aplicației specifice, pe site-ul CNAS.

Dacă vrei să afli mai multe informații despre meseria pe care ai ales-o, intră pe OLX, unde vei găsi nu doar articole interesante, ci și joburi pe măsura așteptărilor tale. Îți ținem pumnii la interviu!

Sursa foto: Shutterstock

Array

Autor:
21 June 2019

Ultimele locuri de munca de pe OLX

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

44 − = 37

Alte articole