INDEPENDENT

Stimulentul de inserție – ce este, cum se acordă și ce valoare are

28 martie 2019

Autor:

În unele cazuri, oricât de mult timp ți-ai dori să stai alături de copilul tău acasă, din motive obiective este nevoie să te întorci la locul de muncă. Proaspeții părinți care se află în această situație și revin mai repede din concediul de creștere a copilului pot beneficia de un ajutor financiar lunar denumit stimulent de inserție. În acest articol vei afla totul despre stimulentul de inserție, cum se acordă, ce valoare are și ce acte sunt necesare pentru a beneficia de el.

Cadrul legislativ
Cine beneficiază de stimulentul de inserție
Valoarea stimulentului de inserție
Acordarea stimulentului de inserție
Acte necesare pentru acordarea stimulentului

Cadrul legislativ

Actul normativ care reglementează oferirea stimulentului de inserție este Ordonanța de urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. Astfel, potrivit legii, părinții aflați în concediul de creștere a copilului care vor să se întoarcă mai repede la serviciu au dreptul să primească o sumă de bani pe lângă salariul lunar, sumă ce poartă numele de stimulent de inserție.

În același timp, conform OUG nr. 111/ 2010, persoanele care se întorc mai repede la muncă nu pot fi concediate pe toată durata în care primesc stimulentul de inserţie, iar nerespectarea acestei obligații le poate aduce angajatorilor sancționarea cu amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei.

Situațiile în care angajatorul se află în procedură de reorganizare judiciară sau faliment fac excepție de la regulă, iar concedierea angajaților care beneficiază de stimulent de inserţie este permisă.

De asemenea, este important să menționăm și situațiile în care plata stimulentului de inserție încetează cu ziua următoare celei în care:

 • copilul a împlinit vârsta de doi ani, respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap. Dacă, de exemplu, optezi să te întorci la muncă atunci când copilul împlinește vârsta de opt luni, beneficiezi de stimulent de inserție până când copilul împlinește vârsta de doi sau trei ani. Totuși, poți prelungi această perioadă cu încă un an, iar aceste reglementări sunt menționate mai jos, în capitolul pentru prelungirea stimulentului de inserție;
 • a avut loc decesul copilului.

În plus, se ia în considerare plata stimulentului începând cu a doua zi de când persoana care se încadrează în criteriile stabilite de lege își reia activitatea profesională după întreruperea concediului de creștere a copilului și realizează venituri impozabile.

Citește și Concediu maternal: cum îl obții, câți bani poți primi lunar și cât timp poți să stai acasă

Cine beneficiază de stimulentul de inserție

Stimulentul de insertie: ce este si cine beneficiaza de el

Beneficiarii stimulentului de inserție sunt oricare dintre cei doi părinţi ai copilului, care se află în concediu pentru creşterea copilului şi își doresc să se întoarcă la muncă mai devreme.

Același drept pentru primirea stimulentului de inserție îl are și persoana care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă.

Excepție face asistentul maternal profesionist, care nu poate beneficia de aceste drepturi pentru copiii pe care îi are în grijă, ci doar pentru propriii copii.

Valoarea stimulentului de inserție

Valoarea este stabilită prin articolul 7 din OUG nr. 111/2010 și stabilește cuantumul stimulentului de inserție la suma fixă de 650 de lei, care se poate mări doar prin Hotărâre de Guvern.

Este important să menționăm că pentru părinții care optează pentru stimulent de inserție, din momentul solicitării lor, plata pentru indemnizația de creștere a copilului se suspendă.

De asemenea, dacă solicitantul are mai mulți copii, concediul, indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie se cuvin pentru fiecare dintre naşteri sau, după caz, conform articolului 8: „Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist, care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore”.

Stimulentul de inserție reprezintă o bună motivație pentru părinții care se bucură de ajutor din partea rudelor în creșterea celui mic și doresc să redevină activi din punct de vedere profesional, înainte de terminarea concediului de creștere a copilului.

Acordarea stimulentului de inserție

Cum se acorda stimulentul de insertie

Stimulentul de inserție se acordă în urma completării unei cereri, astfel încât, la ieșirea din concediul de creștere a copilului, orice părinte poate beneficia de acest ajutor. Acesta se stabilește după cum urmează:

 • începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
 • începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
 • începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, a plasamentului sau a încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
 • de la data depunerii cererii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute.

Acte necesare pentru acordarea stimulentului

Pe lângă cererea de acordare a stimulentului de inserție, sunt necesare și următoarele documente:

 • Actele de identitate ale ambilor părinți – copie și original;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – copie și original;
 • Certificatul de naștere al copilului pentru care se cere stimulent – copie și original;
 • Certificatele de naștere ale celorlalți copii aflați în întreținere – copii și original;
 • Actele care dovedesc calitatea solicitantului și relația pe care acesta o are cu copilul (în cazul copiilor adoptați sau în plasament);
 • Dovada reluării activității;
 • Dovada eliberată de angajator sau de organele competente privind veniturile realizate.

! Cererea pentru acordarea stimulentului de inserție și actele necesare, în copie sau în original, se depun la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București pe raza căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința.

Citește și Munca la domiciliu: ce joburi poți face de acasă și ce presupune acest tip de activitate

Prelungirea stimulentului de inserție

Conform legii, părinții au dreptul să opteze pentru prelungirea stimulentului de inserție doar dacă aceștia înregistrează venituri impozabile cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de doi ani, respectiv trei ani. Prelungirea este posibilă astfel:

 • până la împlinirea de către copil a vârstei de trei ani;
 • până la împlinirea de către copil a vârstei de patru ani, în cazul copilului cu handicap.

Această măsură, de acordare a unui stimulent părinților care revin mai repede pe piața muncii, a fost gândită pentru eficientizarea programului de acordare a indemnizațiilor și a stimulentelor și pentru alinierea acestora cu restul țărilor din Uniunea Europeană.

Dacă ești părinte și te afli în concediu de creștere a copilului, dar ești motivat să îți începi activitatea profesională curând, o idee foarte bună este să aplici pentru acordarea acestui tip de stimulent, care îți oferă un sprijin financiar pe care te poți baza pentru a-i asigura copilului lucrurile de care are nevoie, de la plata creșei până la hrană și îmbrăcăminte.

Sursa foto: Shutterstock


Autor:
28 martie 2019

Ultima editare: 3 aprilie 2019

Ultimele locuri de munca de pe OLX

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

30 − = 20

Alte articole