INDEPENDENT

Stimulentul de inserție – ce este, cum se acordă și ce valoare are

4 February 2022
Array

Autor: and

În unele cazuri, oricât de mult timp ți-ai dori să stai alături de copilul tău acasă, din motive obiective este nevoie să te întorci la locul de muncă. Proaspeții părinți care se află în această situație și revin mai repede din concediul de creștere a copilului pot beneficia de un ajutor financiar lunar denumit stimulent de inserție. În acest articol vei afla totul despre stimulentul de inserție, cum se acordă, ce valoare are și ce acte sunt necesare pentru a beneficia de el.

Cadrul legislativ

Actul normativ ce reglementează oferirea stimulentului de inserție este Ordonanța de urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. Astfel, potrivit legii, părinții aflați în concediul de crestere a copilului care vor să se întoarcă mai repede la serviciu au dreptul să primească o sumă de bani, pe lângă salariul lunar, sumă ce poartă numele de stimulent de inserție.

În același timp, conform OUG nr. 111/ 2010, persoanele care se întorc mai repede la muncă nu pot fi concediate pe toată durata în care primesc stimulentul de inserţie, iar nerespectarea acestei obligații le poate aduce angajatorilor sancționarea cu amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei.

Situațiile în care angajatorul se află în procedură de reorganizare judiciară sau faliment fac excepție de la regulă, iar concedierea angajaților care beneficiază de stimulent de inserţie este permisă.

De asemenea, este important să menționăm și situațiile în care plata stimulentului de inserție încetează cu ziua următoare celei în care:

 • copilul a împlinit vârsta de doi ani, respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap. Dacă, de exemplu, optezi să te întorci la muncă atunci când copilul împlinește vârsta de opt luni, beneficiezi de stimulent de inserție până când copilul împlinește vârsta de doi sau trei ani. Totuși, poți prelungi această perioadă cu încă un an, iar aceste reglementări sunt menționate mai jos, în capitolul pentru prelungirea stimulentului de inserție;
 • a avut loc decesul copilului.

În plus, se ia în considerare plata stimulentului începând cu a doua zi de când persoana care se încadrează în criteriile stabilite de lege își reia activitatea profesională, după întreruperea concediului de creștere a copilului, și realizează venituri impozabile.

Citește și Concediul maternal: cum il obtii, cat bani poti primi lunar si cat timp poti sa stai acasa

Cel mai recent document legislativ, intrat în vigoare pe 8 aprilie 2021, stabilește creșterea valorii stimulentului de inserție de la 650 de lei la 1.500 de lei, în cazul în care părintele revine la locul de muncă până când cel mic împlinește vârsta de șase luni sau un an, în cazul copilului cu handicap. 

Autoritățile doresc, prin această lege, să stimuleze revenirea în câmpul muncii, precum și asigurarea unor venituri pentru plata unei părți din serviciile oferite pentru îngrijirea copiilor, când părinții sunt la serviciu. 

Indemnizația în valoare de 650 de lei se menține pentru următoarele categorii de persoane:

 • Cele ce realizează venituri impozabile după ce copilul a împlinit șase luni sau un an, în cazul copilului cu handicap, oricând, până ce copilul împlinește doi ani sau trei ani, în cazul celor cu handicap;
 • Cele ce realizează venituri impozabile după ce copilul a împlinit doi ani, respectiv trei ani, pentru copilul cu dizabilități, oricând, până la împlinirea a trei ani sau patru ani, pentru copilul cu dizabilități. 

Totodată, s-a introdus un stimulent de inserție în valoare de 650 de lei, pentru persoanele care revin la locul de muncă în perioada când au dreptul să beneficieze de concediu pentru îngrijirea copilului cu handicap, cu vârsta de 3-7 ani. 

De asemenea, actul normativ stabilește acordarea stimulentului de inserție părintelui ce are în întreținere copii cu vârsta între 2 și 3 ani, respectiv 3-4 ani, pentru copiii cu handicap și care se angajează după încetarea raporturilor de muncă. Acest lucru este valabil și în cazul în care persoanele se află în concediu medical, concediu pentru recuperarea capacității de muncă și concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, însă nu și concediu de maternitate.

Cine beneficiază de stimulentul de inserție

Stimulentul de insertie: ce este si cine beneficiaza de el

Beneficiarul stimulentului de inserție poate fi oricare dintre cei doi părinţi ai copilului, care se află în concediu pentru creşterea copilului şi își dorește să se întoarcă la muncă mai devreme. 

Același drept pentru primirea stimulentului de inserție îl are și persoana care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă.

Excepție face asistentul maternal profesionist, care nu poate beneficia de aceste drepturi pentru copiii pe care îi are în grijă, ci doar pentru propriii copii.

Perioade asimilate

Pot obține stimulentul de inserție persoanele ce au realizat venituri ori s-au aflat în perioade asimilate, o perioadă de 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului sau datei aprobării adopției. Perioadele asimilate cuprind următoarele:

 • Perioadele în care părintele a fost trimis în misiune permanentă în străinătate;
 • Perioada în care a însoțit soțul sau soția aflat/ă în misiune permanentă în străinătate;
 • Perioada în care a beneficiat de indemnizație aferentă concediului pentru carantină;
 • Perioada în care a beneficiat de indemnizație de șomaj sau a realizat perioade de stagiu de cotizare la sistemul public de pensii;
 • Perioada în care s-a aflat în evidența agenției județene pentru ocuparea forței de muncă;
 • Perioada în care a beneficiat de concediu și de indemnizație de asigurări sociale de sănătate;
 • Perioada de concediu medical pentru prevenirea îmbolnăvirii și recuperarea capacității de muncă, excluzând situațiile apărute ca urmare a unor accidente de muncă;
 • Perioada în care a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • Perioada de șomaj tehnic;
 • Perioada în care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului;
 • Perioada în care a beneficiat de concediu fără plată pentru creșterea copilului;
 • Perioada de trei luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată și începerea unui alt contract de muncă pe perioadă determinată;
 • Persoana are calitatea de doctorand;
 • Persoana a efectuat sau efectuează serviciu militar pe bază de voluntariat, a fost mobilizată, concentrată sau în prizonierat;
 • Persoana participă la cursuri de zi ale învățământului preuniversitar inclusiv ca parte a programului „A doua şansă” sau la studii universitare (licență ori master), postuniversitare, în țară sau străinătate;
 • Persoana se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea unei alte forme de învățământ preuniversitar, frecventat la zi;
 • Persoana se află în perioada dintre încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea cursurilor pentru învățământul universitar, cursuri la zi;
 • Persoana se află în perioada de 60 de zile de la încheierea cursurilor de învățământ obligatoriu, preuniversitar, universitar etc. și dorește să se angajeze;
 • Persoana se află în perioada dintre absolvirea studiilor universitare în domeniul medical, cu examenul de licență organizat în prima sesiune și începerea primului an de rezidențiat;
 • Persoana a avut concediu fără plată pentru a participa la cursuri de perfecționare profesională, la inițiativa angajatorului.

Valoarea stimulentului de inserție

Valoarea este stabilită prin OUG nr. 111/2010 (modificată prin HG nr. 536/2021) și stabilește cuantumul stimulentului de inserție la suma fixă de 1.500 de lei, care se poate mări printr-o altă Hotărâre de Guvern. 

Este important să menționăm că, pentru părinții care optează pentru stimulent de inserție, din momentul solicitării lor, plata pentru indemnizația de creștere a copilului se suspendă.

De asemenea, dacă solicitantul are mai mulți copii, concediul, indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie se cuvin pentru fiecare dintre naşteri sau, după caz, conform articolului 8: „Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist, care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore”.

Stimulentul de inserție reprezintă o bună motivație pentru părinții care se bucură de ajutor din partea rudelor în creșterea celui mic și doresc să redevină activi din punct de vedere profesional, înainte de terminarea concediului de creștere a copilului. 

Acordarea stimulentului de inserție

Cum se acorda stimulentul de insertie

Stimulentul de inserție se acordă în urma completării unei cereri, astfel încât, la ieșirea din concediul de creștere a copilului, orice părinte poate beneficia de acest ajutor. Acesta se stabilește după cum urmează:

 • începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile lucrătoare de la acea dată;
 • începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
 • începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, a plasamentului sau a încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
 • de la data depunerii cererii, dacă aceasta este depusă după expirarea termenului de 30 de zile.

Acte necesare pentru acordarea stimulentului

Pe lângă cererea de acordare a stimulentului de inserție, sunt necesare și următoarele documente:

 • Actele de identitate ale ambilor părinți – copie și original;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – copie și original;
 • Certificatul de naștere al copilului pentru care se cere stimulent – copie și original; 
 • Certificatele de naștere ale celorlalți copii aflați în întreținere – copii și original;
 • Actele care dovedesc calitatea solicitantului și relația pe care acesta o are cu copilul (în cazul copiilor adoptați sau în plasament);
 • Dovada reluării activității, eliberată de angajator;
 • Adeverință-tip completată de angajator;
 • Adeverință de la ANAF pentru anul nașterii copilului și pentru anul anterior – doar în cazul persoanelor care obțin venituri din activități independente;
 • Dovada eliberată de angajator sau de organele competente privind veniturile realizate;
 • Declarația beneficiarului;
 • Declarația celuilalt părinte;
 • Extras de cont pentru persoanele care doresc plata indemnizației prin transfer bancar. 

! Cererea pentru acordarea stimulentului de inserție și actele necesare, în copie sau în original, se depun la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București, pe raza căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința.

Citește și Munca la domiciliu: ce joburi poți face de acasă și ce presupune acest tip de activitate

Prelungirea stimulentului de inserție

Conform legii, părinții au dreptul să opteze pentru prelungirea stimulentului de inserție doar dacă aceștia înregistrează venituri impozabile cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de doi ani, respectiv trei ani. Prelungirea este posibilă astfel: 

 • până la împlinirea de către copil a vârstei de trei ani;
 • până la împlinirea de către copil a vârstei de patru ani, în cazul copilului cu handicap. 

Această măsură, de acordare a unui stimulent părinților ce revin mai repede pe piața muncii, a fost gândită pentru eficientizarea programului de acordare a indemnizațiilor și a stimulentelor și pentru alinierea acestora cu restul țărilor din Uniunea Europeană.

În ce situații se suspendă stimulentul de inserție

Conform Ordonanței de Guvern nr. 111/2011, stimulentul de inserție este suspendat în ziua următoare celei în care:

 • Copilul împlinește vârsta limită pentru acordarea stimulentului de inserție;
 • Beneficiarul nu mai realizează venituri impozabile și nu se află în concediu de creștere a copilului;
 • Beneficiarul decade din drepturile sale părintești;
 • Beneficiarul nu mai are dreptul de a ține copilul în adopție/plasament;
 • Beneficiarul execută o pedeapsă cu închisoarea sau este în arest preventiv pentru mai mult de 30 de zile;
 • Beneficiarul a decedat;
 • Copilul a decedat.

Dacă ești părinte și te afli în concediu de creștere a copilului, dar ești motivat să îți începi activitatea profesională curând, o idee foarte bună este să aplici pentru acordarea acestui tip de stimulent, care îți oferă un sprijin financiar pe care te poți baza pentru a-i asigura copilului lucrurile de care are nevoie, de la plata creșei până la hrană și îmbrăcăminte. 

Sursa foto: Shutterstock

Array

Autor: and
4 February 2022

Ultima editare: 22 February 2022


Cele mai noi anunțuri pentru de pe OLX

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 8 =

Alte articole