Vechimea în muncă: perioadă de vechime, condiții, dovada vechimii

Vechimea în muncă este importantă mai ales din prisma valorii sale la calcularea pensiei. De asemenea, în funcție de vechimea în muncă se calculează și concediul de odihnă; de exemplu, persoanele cu o vechime redusă de muncă, de cel mult cinci ani, se pot bucura de doar 15 zile lucrătoare de concediu de odihnă. Citind în continuare, poți afla care sunt perioadele considerate vechime în muncă (nu este vorba doar despre timpul lucrat), ce intervale nu intră în calcul și ce pași trebuie să urmezi pentru a dovedi vechimea în muncă, la stat și la privat. 

Cadru legislativ
Perioadele care sunt considerate vechime în muncă
Evidența vechimii în muncă
Cum se poate face dovada vechimii în muncă

Cadru legislativ

Vechimea în muncă este reglementată de Hotărârea nr. 252/1967, Capitolul 5 (articolele 29-37) pentru aplicarea Legii nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară, unde sunt prevăzute cazurile în care se oferă vechime în muncă, precum și ce perioade nu sunt considerate vechime în muncă. De asemenea, Hotărârea nr. 905/2017 din 14 decembrie 2017 reglementează menținerea unui registru cu datele fiecărui salariat, inclusiv vechimea în muncă.

Perioadele care sunt considerate vechime în muncă

Cu excepția perioadelor de lucru efectiv, persoanele asigurate în sistemul public de pensii datorează contribuția la pensie și atunci când beneficiază de unele forme de concediu sau alte cazuri particulare care sunt considerate vechime în muncă. Mai jos sunt principalele perioade considerate vechime în muncă.

Concediul de risc maternal

De acest tip de concediu pot beneficia, conform Ordonanței de Urgență nr. 96/2003 privind protecția maternității la locul de muncă, salariatele gravide sau care au născut recent, precum și cele care alăptează. De regulă, acest tip de concediu este recomandat dacă locul de muncă reprezintă un risc pentru sarcină sau afectează alăptarea. 

Salariatele pot beneficia de un concediu întreg sau fracționat, de cel mult 120 de zile, iar indemnizația se calculează ca 75% din baza de calcul (media veniturilor lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni ale stagiului de cotizare, în limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar). 

Concediul de maternitate

Concediul de maternitate cuprinde concediul pentru sarcină și pe cel pentru lăuzie și poate avea până la 126 de zile calendaristice, conform Ordonanței de Urgență nr. 158/2005. Concediul pentru sarcină include 63 de zile înainte de naștere, iar cel de lăuzie, cel mult 63 de zile după naștere (minimul este de 42 de zile calendaristice), însă pot fi alese și alte perioade. Concediul de maternitate se plătește cu o indemnizație calculată ca 85% din baza de calcul.

Concediul paternal

Concediul paternal este oferit tatălui, pentru a participa la îngrijirea nou-născutului. Conform Legii nr. 210/1999 privind concediul paternal, tatăl primește cel mult cinci zile lucrătoare în primele opt săptămâni de la nașterea copilului, justificate prin certificatul de naștere. Indemnizația se calculează similar perioadei de concediu. 

Concediul pentru creșterea copilului

Pot beneficia de concediu pentru creșterea copilului acele persoane care au realizat venituri impozabile 12 luni în ultimii doi ani înainte de naștere. Indemnizația se calculează ca 85% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni și are drept limită 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară. 

Alte situații

Pe lângă situațiile de mai sus, și următoarele sunt încadrate în vechimea în muncă:

 • Perioada de studii (licență, master și doctorat), pentru cursurile de zi la universități de stat;
 • Perioada de studii militare sau pentru agenți de poliție;
 • Concediul de acomodare (în cazul adopțiilor);
 • Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav;
 • Concediul de odihnă;
 • Perioada de invaliditate;
 • Perioada în care s-a primit ajutor social;
 • Perioada de serviciu militar în termen în care persoana a fost concentrată, mobilizată sau în prizonierat;
 • Concediul pentru incapacitate de muncă – în cazul accidentelor de munca sau al bolilor profesionale;
 • Concediul de studii;
 • Concediul fără plată de cel mult 30 de zile dintr-un an calendaristic;
 • Cursurile de pregătire profesională;
 • Suspendarea din funcție, precum și cazurile de desfacere a contractului de muncă, dacă acestea au fost anulate ulterior.

Perioadele care nu constituie vechime în muncă

Vechimea în muncă ajută la stabilirea perioadelor de timp în care angajații pot solicita drepturile care li se cuvin conform contractelor individuale de muncă. De asemenea, vechimea în muncă ajută la determinarea sporului de vechime în sistemele de salarizare în care se mai aplică, la acordarea concediului anual de odihnă, precum și la demonstrarea experienței într-o anumită profesie sau specialitate. În acest context, nu sunt considerate vechime în muncă următoarele situații:

 • Absolvirea unei Școli Militare de Muzică;
 • Concediile fără plată care depășesc durata de 30 de zile dintr-un an calendaristic;
 • Absențele nemotivate.

Evidența vechimii în muncă

Evidența vechimii în muncă este realizată prin sistemul electronic Revisal (Registrul general de evidență a salariaților). Acesta înlocuiește vechile carnete de muncă. Dacă este nevoie, angajații pot dovedi cât au lucrat cu ajutorul adeverinței de vechime în muncă.

Vechimea în muncă și pensia

Vechimea în muncă este utilă mai ales pentru obținerea pensiei. Pentru a stabili vechimea în muncă, persoana în cauză trebuie să meargă la Inspectoratul Teritorial de Muncă, pentru a depune o cerere în acest sens. Documentul, obținut în maximum 15 zile, va oferi toate informațiile referitoare la perioadele care constituie vechime în muncă, inclusiv activitatea profesională propriu-zisă, studiile superioare, stagiul militar etc.

Crearea unui cont pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice va ajuta la obținerea cererii care trebuie depusă la dosarul de pensie. Astfel, în urma completării numelui și prenumelui, a CNP-ului, a adresei de email, a datelor din actul de identitate și a adresei de domiciliu, vei primi acces la profilul tău, de unde vei putea printa documentul în care ți-ai trecut datele menționate anterior; acesta trebuie semnat de mână și alăturat dosarului de pensie, care mai trebuie să includă și:

 • Act de vechime în muncă (adeverința pentru vechime în muncă);
 • Carnetul de muncă (dacă este cazul);
 • Adeverința privind sporurile cu caracter permanent, specificate în lege sau în contractul individual ori colectiv de muncă, în original;
 • Adeverința privind condițiile de muncă deosebite sau speciale, în original;
 • Actul care dovedește starea civilă a solicitantului;
 • Buletinul sau cartea de identitate;
 • Certificatul de naștere și de căsătorie în original și copie;
 • Livretul militar în original și copie (dacă este cazul);
 • Diploma de studii superioare în original și copie și adeverință din care să rezulte durata studiilor și faptul că acestea au fost la zi;
 • Dovada încetării calității de asigurat, în cazul înscrierii la pensie anticipată sau anticipată parțial pentru persoanele care la data solicitării nu au calitatea de asigurat, în original;
 • Adeverința care să ateste perioadele de activitate profesională după 1 ianuarie 2011, în original;
 • Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ superior din străinătate;
 • Procura specială pentru mandatar, în original și copie (dacă este cazul);
 • Actul care să ateste calitatea de beneficiar al Legii recunoștinței față de eroii martiri din decembrie 1989.

De asemenea, odată ce ai făcut un cont pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice, vei primi notificări referitoare la situațiile care te afectează, la posibilitatea de solicitare online a modificării unor date personale greșite, precum și indicații pentru recalcularea pensiei sau despre indemnizații speciale la pensie. 

Cum se poate face dovada vechimii în muncă

Vechimea în muncă poate fi demonstrată printr-o adeverință. Aceasta este eliberată de angajator sau de Inspectoratul Teritorial de Muncă.

În cazul adeverințelor eliberate de angajator, există două situații:

 • Eliberare automată de către angajator – acest lucru este obligatoriu la încetarea contractului individual de munca. Așadar, salariatul trebuie să primească o adeverință în care se atestă activitatea desfășurată, durata acesteia, salariul, specialitatea și vechimea în muncă, la care se adaugă un extras din Revisal;
 • Eliberarea la cerere, de către angajator – orice salariat poate cere de la angajator o adeverință care să ateste vechimea sa în muncă. Documentul trebuie emis în cel mult 15 zile de la data solicitării.

Dacă societatea a fost radiată sau lichidată, poți căuta în arhivele acesteia sau poți acționa în instanță. În cazul în care nu există documente din care să rezulte raporturile de muncă, persoana în cauză poate chema în judecată Casa Națională de Pensii Publice, singura instituție abilitată să emită decizii pe baza datelor centralizate care certifică stagiile de cotizare. 

Un caz particular este și acela în care salariatul cere adeverința de vechime în muncă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Autoritățile interoghează sistemul Revisal, pentru a oferi adeverința din care să rezulte activitatea desfășurată la angajator. Documentul este eliberat în cel mult 15 zile de la data solicitării.

Model de adeverință de vechime în muncă

Poți vedea aici un model de adeverință de vechime în muncă la privat. Pentru bugetari, modelul de adeverință în muncă este stabilit prin Hotărârea nr. 611/2008. Poți vedea un model de adeverință de vechime în muncă la stat aici

Adeverința de vechime în muncă este utilă pentru dosarul de pensie, pentru a obține ajutorul de șomaj și chiar pentru a stabili numărul de zile aferent concediului de odihnă. Documentul poate fi obținut de la angajator sau de la Inspectoratul Teritorial de Muncă. 

Sursa foto: Shutterstock

Comentarii (0)
Adauga comentariu